Pedagogiem

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.10.-2/21 "Attālinātā mācību procesa vadlīnijas" Noteikumi