Dienesta viesnīca

Aktivitātes dienesta viesnīcā Valentīndienas noskaņās.
14. februārī dienesta viesnīcā notika Valentīndienas aktivitāšu pasākums, kuru organizēja dienesta viesnīcas padome. Jauniešiem pa pāriem bija jāveic dažādi atjautības, veiklības un radošās izdomas uzdevumi. Visi pāri bija aktīvi, atraktīvi, iesaistījās visās piedāvātajās aktivitātēs. Pasākuma beigās tika apkopoti rezultāti un noskaidrots visatraktīvākais pāris. Foto no pasākuma šeit

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības dienesta viesnīca atrodas skolas teritorijā. Tā ir piecstāvu ēka, kuras 1. stāvā izvietotas mācību telpas, 2., 3. un 4.stāvā izvietotas istabiņas (2-vietīgas un 3-vietīgas). Katrā blokā (uz 2 istabiņām) ir 1 wc un 1 duša. 2.stāvā var izmitināt 55 jauniešus, 3.stāvā -  82 jauniešus.

     

Lai sekmētu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu un veicinātu adaptēšanos dienesta viesnīcā ir izveidota dienesta viesnīcas padome, kurā darbojas:
A.Lazdiņa-Uzulniece- 2.st. vecākā
E.Čevers- 3.st. vecākais

Šiem jauniešiem patstāvīgi līdzdarbojas arī citi jaunieši, kuri atbild par savu izvēlēto jomu, dažādu aktivitāšu nodrošināšanā, radošai darbībai.

 

   
       
  

Dienesta viesnīcas aktīvisti bieži rīko dažādus spēļu turnīrus, kuros iesaista lielāko daļu jauniešu.  Dienesta viesnīcā dzīvojošajiem, bez aktivitātēm dienesta viesnīcā, papildus ir iespējams apmeklēt skolas sporta zāli, trenažieru zāli un Tūrisma pakalpojumu laboratorijas telpu piedāvājumu.

     

Dienesta viesnīcā dzīvojošie jaunieši savu brīvo laiku pavada spēlējot novusu, galda futbolu, dažādas galda spēles, datorspēles, kā arī liekot puzles, adot, lasot, iesaistoties sporta un muzikālajos pulciņos.