Eksāmeni

2019/2020. m.g.

Centralizētie eksāmeni vispārējās vidējās izglītības iegūšanai

02.06.2020 - Angļu valoda (V3, B3)

03.06.2020 - Angļu valoda (mutvārdu daļas turpinājums)

09.06.2020 - Latviešu valoda (V3, B3)

12.06.2020 - Matemātika (V3, B3)

15.06.2019 - Vēsture (V2, B2, A2)

* precizēti laiki tiks publicēti līdz 15. maijam

Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni

12.06.2020 plkst. 09:00 - B4 (apdares darbu tehniķis)

16.06.2020 plkst. 09:00 - V4 (viesmīlības paklpojumu speciālists)

16.06.2020 plkst. 09:00 - L4 (lauku īpašuma apsaimniekotājs)

!!! SPA1 (SPA speciālists) un AU1 (augkopības tehniķis) viss eksāmens notiks 2020. gada oktobrī !!!