11/06/2019

eTwinning KURSI JAK Barkavas struktūrvienībā

Izveidots: 11.Jūnijs, 2019 Autors: Agris Ankravs ievietots: Jaunumi

Projektu tendence Latvijas izglītības sistēmā attīstās nepārtraukti un labu laiku. eTwinning projekts ir mērķtiecīgi plānotas aktivitātes mācību procesa ietvaros, kuras tiek īstenoties tiešsaistē sadarbojoties skolēniem un skolotājiem no dažādām valstīm (starptautiskais projekts) vai vienas valsts ietvaros (nacionālais projekts).

2019.gada 5.aprīlī vairākiem mūsu skolas skolotājiem bija vienreizēja iespēja līdzdarboties “Ievads eTwinning” 6st. kursos, kurus vadīja Līga KRAUKLE (eTwinning vēstniece) un Liene MILLERE (eTwinning projektu koordinatore).

Kursos stāstīja par to, cik veiksmīgi un lietderīgi mūsdienās ir īstenot eTwinning skolu sadarbības projektus, apgūtu jaunas mācību metodes, iepazīt un izmantot praktiski eTwinning platformas, IKT digitālos rīkus, kā arī uzzinājām par tālākizglītības iespējām – vebināriem, starptautiskiem semināriem, konferencēm.

          Izglītojoties par projektu metodi, ikviens dalībnieks nonāca pie secinājuma, ka projektu izstrāde un īstenošana prasa ievērojamu intelektuālo un organizatorisko piepūli. Projekts ir komandas darbs, tāpēc bez labas komandas nevar sasniegt optimālus rezultātus. Projekta dalībniekiem jābūt kompetentiem, atbildīgiem par veikto darbu un uzņēmīgiem, savu darbu darot kvalitatīvi. Arī skolēniem, piedaloties šajos projektos, pilnveidosies dažādas prasmes:  saskarsmes un sadarbības spējas, kritiskā domāšana, vēlme eksperimentēt, atvērtība izmaiņām, darbošanās ar tehnoloģijām (digitālajiem tiešsaistes rīkiem), svešvalodu zināšanas…

 Labākais, ko varam dot tehnoloģiju paaudzei, ir iespēja apzināt sevi, savu potenciālu un vērtības, neapjukt tik daudzajās iespējās.

Projekts ir investīciju avots izglītībā, kurš dod iespēju uzlabot mūsu darba vidi un personīgo pieredzi, sadarbojoties ar partneriem nacionālā un starptautiskā līmenī. Tādēļ mūsdienīgi domājošiem cilvēkiem jāizmanto šīs iespējas, kas pilnveido 21.gs prasmes: nepieciešamība diferencēt darba vidi, nepārtraukta zināšanu pilnveidošana, jaunu prasmju apgūšana.

Domāju, ka  skolotājiem projektos ir jāpiedalās tāpēc, ka tā ir  jauna pieredze, interesants, radošs darbs, zināšanu un kompetenču pilnveidošana, iespēja realizēt sen plānotus darbus, līdzcilvēku iepazīšana, savu un citu spēju novērtēšana, kļūdu izvērtēšana un tālāko perspektīvu apzināšanās, kā arī jaunu kontaktu dibināšana. Svarīgi ir tas, ka etwinning projekts var tikt izmantots kā mācību metode jebkurā mācību priekšmetā, jebkurā skolēnu vecuma grupā, etwinning projektā var integrēt vienlaicīgi vairākus mācību priekšmetus, šādi nodrošinot kompetencēs balstītu izglītību.

17. jūnijā daži skolotāji turpinās pilnveidoties jau nākošajos eTwinning A programmas 6h kursos Vangažos  “eTwinning projekta veiksmīga īstenošana” – darbs eTwinning platformā TwinsSpace integrētā rīka Adobe Connect praktiska pielietošana, IKT digitālie rīki: TextgramX , kahoot.com, quizizz.com, tricider.com, sli.do, issuu.com, ourboox.com, prezi.com, aktuālie IKT rīki komunikācijas un sadarbības nodrošināšanai.

JAK Barkavas struktūras skolā strādā ļoti uzņēmīgi un radoši  skolotāji, kas ir spējīgi izstrādāt mūsdienīgus projektus un ieviest jaunas inovācijas savā un skolas darbībā. Šobrīd tiek izstrādāts projekts literatūrā, kas ar septembri jau sāks darboties eTwinning.

JAK Barkava struktūrvienība
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Mairita  Smeltere