14/01/2021

KAS IR eTwinning?"

Izveidots: 14.Janvāris, 2021 Autors: Ilze Dubova ievietots: Jaunumi, Projekti

JAK BARKAVAS struktūrvienības projekti

eTwinning ir EIROPAS SKOLU PLATFORMA – ko piedāvā ikvienam izglītības jomas darbiniekiem (skolu direktoriem, direktoru vietniekiem, skolotājiem, skolu bibliotekāriem u.c.), kas strādā izglītības iestādēs kādā no Eiropas valstīm.       

Viens no svarīgākajiem elementiem eTwinning ir sadarbība starp skolotājiem, skolēniem, skolām, vecākiem un vietējo varu. eTwinning skolotāji strādā kopā un organizē aktivitātes saviem skolēniem. Viņi aktīvi darbojas, mijiedarbojas, veic izpēti, pieņem lēmumus, aicina viens otru  apgūt 21.gadsimta iemaņas. eTwinning kopā iesaistās simtiem tūkstošiem skolotāju, kas mācās viens no otra, dalās prakses piemēros un idejās, gūst profesionālu izaugsmi, apmāca strādāt ar dažādiem digitālajiem rīkiem, vada interesantas mācību stundas.

Profesionālās pilnveides iespējas – ikvienam interesantam ir iespēja  pievienoties bezmaksas tiešsaistes apmācībām un tiešsaistes semināriem, kurus vada dažādu jomu eksperti. Ikviens var mācīties no saviem kolēģiem un atklāt jaunus mācību materiālus eTwinning īpašajos pasākumos, profesionālās attīstības semināros, kā arī tematiskajās un ikgadējās konferencēs. Skolotāji izmanto eTwinning , lai vieglāk pasniegtu savu mācību plānu, saturu ar daudzveidīgiem, inovatīviem, pedagoģiskiem modeļiem, kuru starpā ir mācības, sadarbojoties skolēnorientētā izglītībā, elastīga pieeja mācību laikam un vietai.

Darbojoties eTwinning projektos SKOLOTĀJIEM  tā ir iespēja:
·       plānot mācību projektu par sev izvēlētu tēmu un strādāt ar projekta metodi nacionālā un starptautiskā līmenī
·       strādāt virtuāli drošā projekta vidē TwinSpace,
·       inovatīvas metodes sadarbības veidošanā,
·        autentiska svešvalodu apguve,
·        starpkultūru izpratnes un iecietības veicināšana,
·       jēgpilna un radoša tehnoloģiju izmantošana,
·       profesionālā tālākizglītība,
·       iegūt starptautisku atzinību.

 SKOLĒNIEM tā ir iespēja
·       veidot saziņu ar skolēniem no dažādām valstīm,
·       nacionālās identitātes apzināšanās un popularizēšana,
·       svešvalodu apguve,
·       veicina skolēnu motivāciju mācīties un radošu tehnoloģiju izmantošanu,
·       virtuālā ceļošana,
·       iniciatīva un uzņēmējdarbība,
·       kultūras izpratne un izpausme,
·       mācīšanās mācīties, uzdrīkstēšanās ko jaunu pamēģināt,
·       iegūt starptautisku atzinību.

Lielākā daļa no Latvijas izglītības iestādēm aktīvi piedalās šajā kopienā, saņemot par to augstus atzinumus – KVALITĀTES SERTIFIKĀTUS, ko izvērtē neatkarīga žūrija. Tiek augstā līmenī popularizēts skolas vārds –  gan nacionāli un starptautiski!!!!
eTwinning augsti vērtē padarīto darbu, ar to dalās un to popularizē vietējā, nacionālā un Eiropas mērogā.

eTwinning ATZINĪBAS:
1) NACIONĀLĀS KVALITĀTES  SERTIFIKĀTS – tas ir 1. panākumu apliecinājums, to piešķir veiksmīgu eTwinning projektu skolotājiem. Kvalitātes sertifikāts apliecina, ka projekts atbilst noteiktiem nacionāla un Eiropas mēroga standartiem. To piešķir skolotājiem ar izciliem eTwinning projektiem un tas parāda, ka projekts ir sasniedzis noteiktu kvalitātes līmeni savas valsts līmenī. Savukārt skolēni arī saņem kvalitātes sertifikātus. Tas ir publisks apstiprinājums tam, ka skola ir apņēmusies  nodrošināt kvalitāti un atvērtību Eiropas sadarbībai.
Lai iegūtu nacionālās kvalitātes sertifikātu, tiek ņemti vērā kritēriji:
Ø Pedagoģiskā inovācija,
Ø Integrācija mācību programmā,
Ø Līdzdalība partneru skolu starpā,
Ø Tehnoloģiju pielietojums,
Ø Rezultāti, ietekme un dokumentēšana.

JAK Barkavas struktūrvienība 2020.gada 27. janvārī ieguvusi nacionālās kvalitātes sertifikātu eTwinning projektā “PIKNIKS DZEJAS PASAULĒ”, tā vadītājas Maija Opincāne un Mairita Smeltere.
https://barkava.jak.lv/lv/projekti/projekti/dzejas-pikniks-literatura/

2)EIROPAS KVALITĀTES SERTIFIKĀTS – ir 2. panākumu apliecinājums, ka projekts ir izpildījis noteiktus Eiropas standartus.
JAK Barkavas struktūrvienība 2019.gada 22. novembrī ieguvusi STARPTAUTISKĀS KVALITĀTES sertifikātu & 2020. gada 27.oktobrī  ieguvusi EIROPAS KVALITĀTES sertifikātu  eTwinning projektā “EUROPEAN DAY OF LANGUAGES 2019”, projekta dibinātāja Francija, vadītāja Mairita Smeltere, sadarbojoties ar skolotājiem: Raivitu Sondori, Līgu Krūmiņu, Agri Ankravu.
https://barkava.jak.lv/lv/projekti/projekti/eiropas-valodu-diena/

Katru gadu Latvijas eTwinning vēstnieku tīkls uzņem jaunus dalībniekus, kuri gatavi dalīties savā eTwinning pieredzē, iedvesmot skolotājus savā mācību darbā izmantot projekta metodi un jēgpilni  pielietot tehnoloģijas. Esam lepni, ka eTwinning vēstnieku pulkā Latvijā darbojas 23 pedagogi, pārstāvot dažādas pilsētas, novadus un dažāda veida izglītības iestādes. Madonas novadā, JAK Barkavas struktūrvienībā strādā Latvijas eTwinning vēstniece Mairita Smeltere.
Kas ir eTwinning vēstnieks? – Tas ir pieredzējis pedagogs, eTwinning projektu īstenotājs un padomdevējs, kas regulāri dalās savā pieredzē un vada nodarbības citiem eTwinneriem. Vēstnieku mērķis ir popularizēt eTwinning ideju un izplatīt eTwinning platformā īstenoto projektu labās prakses piemērus.

Kā augstākās šīs kopienas novērtējums ir iegūt ikvienai Latvijas un Eiropas izglītības iestādei eTwinning Skolas titulu.

Kas ir eTwinning skola?
eTwinning Skolas ir eTwinning pasaules līderi. Šo Skolu vadība un skolotāji – līderi saprot eTwinning nozīmīgumu un tā vērtības, tāpēc ievieš tās skolas pamatnostādnēs, praksē un profesionālajā pilnveidē. eTwinning  Skolu skolotāji strādā kopā un dalās savā spēkā, nodrošinot ikvienam plašāku un bagātāku izglītības pieredzi.
eTwinning Skolas ir paraugi – tās iedvesmo un rāda ceļu citām skolām, kā sasniegt to līmeni. Tādējādi tiek realizēts solījums par pārmaiņām izglītībā, lai viņu apmācāmie jaunieši tiktu audzināti par labākiem cilvēkiem, labākiem skolēniem, labākiem un aktīvākiem pilsoņiem.

eTwinning skolas ieguvumi?
Ø Eiropas līmenī tiek atzītas kā eTwinning etaloni un veido vadošo skolu tīklu, lai iedvesmotu tālāk rīcības attīstību;
Ø Tiek izceltas Eiropas līmenī un savu eTwinning skolas apzīmējumu var ievietot savas reklāmas un  informācijas materiālos;
Ø Tiek atpazītas kā:
·       Digitālajā praksē
·       eDrošības praksē
·       Inovatīvā un radošajā pieejā pedagoģijai
·       Personāla nepārtrauktas profesionālās attīstības veicināšanā
·       Uz sadarbību starp personālu un skolēniem vērstas mācību prakses veicināšanā.
Ø eTwinning Skolas ir izcili piemēri tam, kā visa skola iegūst aktuālo un saistošo darbojoties eTwinning dalībā. Tās ir aktīvas eTwinning vērtību un pedagoģijas popularizētājas, kas kalpo par atskaites punktu vietējā sabiedrībā un par paraugu citām skolām.
Ø eTwinning skolas saprot eTwinning nozīmīgumu un vērtību, un arī skolas vadības atbalstu to iedzīvina skolas nostādnēs, praksē un profesionālajā pilnveidē.
Ø Piešķirot eTwinning Skolas apzīmējumu, eTwinning atzīst un novērtē ne tikai individuāla eTwinning dalībnieku iesaisti, veltīšanos un ieguldījumu, bet arī kopumā visu skolu, kurā skolotāju un vadības komandas strādā kopā.
Ø eTwinning Skolas statusa  iegūšana ir attīstības ceļš ar objektīvi novērtējamām komponentēm. Tās nav sacensības, bet gan progress no viena līmeņa uz arvien augstāku.

Par to ir iespēja vairāk uzzināt https://etwinning.lv/

JAK Barkavas struktūrvienības skolotāji eTwinning projektos darbojas jau 3 gadus un  ļoti ir izglītojušies, apmeklējot ļoti daudz kursus, seminārus, nometnes, lai gūtu apmācību tam, kā strādāt ar projekta metodi, veidotu sadarbību nacionālā un starptautiskā līmenī, paaugstinātu savu profesionālo kompetenci tehnoloģijās, digitālajā pratībā un IKT rīkos, svešvalodu apguve un lietošana, iegūstot jaunas inovācijas metodikā un apmainoties ar labās prakses piemēriem, ko pēc tam ļoti sekmīgi var pielietot mācību darbā, strādājot ar skolēniem klātienē vai attālināti.

JAK Barkavas struktūrvienībā eTwinning projektos kursus apmeklējuši 20 pedagogi, 7 no tiem reāli arī aktīvi, elastīgi un radoši šobrīd darbojas: Maija Opincāne, Mairita Smeltere, Egita Kārkliņa, Jēkabs Strazdiņš, Agris Ankravs, Līga Krūmiņa, Raivita Sondore.
Par to, ka skola aktīvi darbojas eTwinning projektos, viss ir publicēts un var lasīt:
1)     https://barkava.jak.lv  skolas mājaslapā
2)    Sociālajos tīklos - Facebook 
3)    Publicitātes laikrakstos “Madonas Vēstnesis”- visu novada laikraksts, “Barkavas vārds”, “Stars”
https://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2019/vestnesis_2019_gada_novembris_internetam.pdf
http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2020/vestnesis_2020_gada_novembris.pdf
4)    eTwinning TwinSpace platforma – kura pieejama tikai projektu partneriem un dalībniekiem.

Skolai šobrīd ir aktīvi 4 projekti:
Nacionālais eTwinning projekts  “Mani pirmie zābaciņi”,
Nacionālais eTwinning projekts “Ievērojama personība manā novadā”, Starptautiskais eTwinning projekts ar Turciju “This World is Ours”,
Starptautiskais eTwinning projekts ar Turciju
“Creating an internacional school e-magazine”

Es uzskatu, ka tieši pateicoties projektam, mācību stundas skolā kļuvušas ir saturiski jēgpilnākas, tās ir daudz interesantākas, ienākušas ir klāt jaunas citas metodes, nemanot vēl vairāk apvienojas starppriekšmetu  saikne, digitālo rīku izmantošana tiešsaistē, to vērtēju ļoti pozitīvi, arī skolēni to ir pamanījuši, jo tas ļauj skolēniem vairāk pašiem piedalīties mācību procesā- pētīt, izzināt, apkopot būtiskāko, svarīgāko, noformēt radoši, digitāli savus darbus. Skolotājs pārsvarā ir tikai konsultants. eTwinning  nav tikai platforma, bet kopiena uzņēmīgiem, elastīgiem, radošiem un moderni strādājošiem pedagogiem.

Nāc, pievienojies arī tu!

Paldies visiem, kas atbalsta un darbojas eTwinning projektos!

JAK Barkavas struktūrvienība
eTwinning vēstniece un projektu vadītāja
Mairita  Smeltere