02/08/2019

Kursi “Veiksmīga eTwinning projekta īstenošana”

Izveidots: 2.Augusts, 2019 Autors: Agris Ankravs ievietots: Jaunumi, Projekti

Šodien ienākot ikdienas mācību darbā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) veicina jaunāko mācību metožu plašu izmantošanu – skolotāji ātrāk uzzina  par labo praksi, skolotāji un skolēni ātrāk var komunicēt  un sadarboties, izmantojot internetā piedāvātos sadarbības rīkus neatkarīgi  no atrašanās vietas. Ieviešot kompetenču pieeju, mainās arī skolotāja loma mācību procesā. No autoritatīva informācijas avota skolotājs pārtop par radoša to izpētes procesa līdzdalībnieku, mentoru, konsultantu, skolēnu patstāvīgas darbošanās  organizatoru. Tā veidojas pilnvērtīga  skolēnu un skolotāju sadarbība.

Mūsdienās mācīšanos sekmē informācijas tehnoloģiju pieejamība. Tādēļ šodien mācības kļūst: 1) personiskākas – informāciju un mācību programmu var pielāgot katra izglītojamā vēlmēm, spējām, interesēm, vajadzībām. 2) interaktīvākas – ar jaunajām digitālajām formām, paraugiem ir viegli un patīkami mācīties, strādājot, spēlējoties, veidojot un mijiedarbojoties- tāda ir jaunā radošās pieredzes pasaule. 3)tūlītējas -  izmantojot jaunās informācijas tehnoloģijas, pastāv iespējas mācīties visu tieši tad, kad tas nepieciešams, un katram piemērotā veidā. 4) uz sadarbību vērstas – gan klātienē, gan e-vidē, sadarbība tīmeklī ļauj dalīties ar savām spējām ar jebkuru cilvēku jebkurā pasaules vietā, lai parādītu, ko zinām, ko varam izdarīt. 5) jaunradošas – varam savus sapņus, mērķus īstenot kopā ar daudziem citiem cilvēkiem gan konkrētajā mācību iestādē, gan pasaulē, veidojot globālas darba, projekta komandas. To visu piedāvā mums apgūt un līdzdarboties eTwinning.

 eTwinning  ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā metodi mācību un audzināšanas procesā un veicinot pedagogu profesionālo pilnveidi IKT un valodu jomā, piedāvājot darboties drošā interneta vidē: veidot virtuālos sadarbības projektus un izveidot metodiskos materiālus, piedalīties interešu grupās, bez maksas izmantot videokonferences rīku Adobe Connect  sadarbībai ar citiem kolēģiem, piedalīties tiešsaistes semināros (vebināros) un tiešsaistes kursos par IKT izmantošanu mācību procesā, atrast sadarbības procesus citiem projektiem.

2019. gada 17.jūnijā notika 6h kursi “Veiksmīga eTwinning projekta īstenošana” Vangažos (Inčukalna novadā) skolotājiem no dažādām Latvijas skolām - Vangažu vidusskola, Jēkabpils Mākslas skola, Vidrižu pamatskola (Limbažu novads), Ogres 1.pamatskola, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība. Kursus organizēja un vadīja Vangažu vidusskolas skolotāja Solvita Vencjuna (eTwinning vēstniece) un Liene Millere (eTwinning projektu koordinatore) no Rīgas.

No mūsu skolas šos kursus Vangažu pilsētā apmeklēja Mairita Smeltere, Raivita Sondore un Maija Opincāne. Sanācām kopā, lai gūtu praktiskas iemaņas IKT rīku apgūšanā ( Jigsawplanet.lv, Kahoot.com, Quizizz.com, PowerPoint slaidos ar foto un tekstu veidošanu, Tricider.com, Issuu.com, Canva.com, Slido.com, Paldelt.com, Textgram X, Google rīki (veidlapas), e-aptaujas, e-balsojumi, e-grāmatu vāku veidošana praktiskā pielietojumā, darbs TwinSpace platformā. Šīs prasmes veiksmīgi var pielietot ar skolēniem mācību procesa laikā jebkurā mācību priekšmetā.

A.de Mišē saka “Lai dzīvē gūtu panākumus, atceries labi šīs 3 domas: redzēt – nozīmē zināt, gribēt – nozīmē varēt, uzdrošināties – nozīmē dabūt”. Liels paldies lektorēm Solvitai Vencjunai, Lienei Millerei par šiem kursiem, guvām daudz jaunas informācijas, ierosmes, idejas, pilnveidojām digitālo kompetenci - praktiskas iemaņas un prasmes, strādājot ar IKT digitāliem rīkiem.

JAK Barkavas struktūrvienība
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Mairita Smeltere