06/04/2018

Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana

Izveidots: 6.Aprīlis, 2018 Autors: Agris Ankravs ievietots: Jaunumi

Sešus mēnešus garā kvalifikācijas prakse ir viena no pazīmēm, ka tuvojas ilgi gaidītais izlaidums. Vēl tikai 3 mēneši, apmēram 300 mācību stundas, galvenais pārbaudījums - kvalifikācijas eksāmens, un durvis uz patstāvīgo, atbildīgo un krāsaino dzīvi būs vaļā…

Izglītības programmu „Būvdarbi”, „Viesnīcu pakalpojumi” un „Lauksaimniecība” audzēkņi kvalifikācijas praksē atradās no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 1. martam, bet 22., 26. un 28. martā notika prakses aizstāvēšana.

Šo atbildīgo mācību darba posmu jaunieši izgāja tādos uzņēmumos kā SIA „Baltbau”, SIA „Raibais asaris”, SIA „GaiziņStars”, SIA „AB izklaide” krogā „Lūšu krogs”, SIA „Ķoņu dzirnavas”, SIA „IGTM” kafejnīcā „Melnais bullis”, viesnīcā „Daugavkrasti”, SIA „Lauce”, SIA „Agro-Dzelzava”, ZS „Vairogi” u.c.

Pēc audzēkņu domām, kvalifikācijas prakse ir ļoti vajadzīga, jo tā palīdz nostiprināt skolā iegūtās zināšanas, iemācīties ko jaunu, kā arī labāk sagatavoties kvalifikācijas eksāmenam un darbam pēc skolas beigšanas.

L. Krūmiņa