04/07/2024

AMI metodiskā centra organizētā konference – 2024

Izveidots: 4.Jūlijs, 2024 Autors: Agnese Kanča

AMI metodiskā centra organizētā konference – 2024
Pēc sportiskiem pasākumiem bagātās sezonas audzēkņiem un darbiniekiem AMI metodiskais centrs sarīkojuši 34.sezonas noslēguma atskaites sanāksmi kopā ar sporta organizatoriem un skolotājiem, skolu vadībām.
Ir izvērtēti 34.sporta spēļu rezultāti jaunietēm un jauniešiem.
Sarīkotas 68 sacensības ar 5220 audzēkņu startiem no 29 izglītības iestādēm.
Darbinieku vai mācību iestāžu vadības sacensībās iesaistījās 21 skola.
Ir sagatavots un izsniegts skolotājiem 35.sporta spēļu Nolikums un kalendārais plāns 2024./2025. māc.g.
Izvērtēts katras mācību iestādes ieguldījums sporta darbā visā aizvadītajā sezonā.

Konkursā „Sportiski aktīvākā mācību iestāde profesionālajā izglītībā - 2024” ar ceļojošajiem kausiem un RTK AMI centra atzinības rakstiem par 1. – 6. vietu tika apbalvotas:
1. vieta – Ogres tehnikums (direktore - I. Brante, sporta organiz. - M.Kurilovičs)
2. vieta – Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums (I. Ločmane, Z. Meldere)
3. vieta – Jelgavas tehnikums (J. Rudzīte, G.Veinbergs)
4. vieta – Rīgas Tehniskā koledža (R. Gintaute-Marihina, G. Ruža)
5. vieta – Rīgas Stila un modes tehnikums (U. Naumova, D. Miķelsone)
6. vieta – Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums (R. Pole, I. Dzelme, Z. Znotiņš)

34. sporta spēļu kopvērtējuma rezultāti:
Jaunietēm:

1. vieta – Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums
2. vieta – Rīgas Stila un modes tehnikums
3. vieta – Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums
4. vieta – Ogres tehnikums
5. vieta – Jelgavas tehnikums
6. vieta – Jelgavas Amatu vidusskola
Jauniešiem:
1. vieta – Rīgas Tehniskā koledža un Jelgavas tehnikums
2. vieta – Ogres tehnikums
3. vieta – Rīgas Valsts tehnikums (direkt.-D.Vanaga, sporta organiz. - Ģ. Magone)
4. vieta – Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (A. Sņegovičs, L. Banka)
5. vieta – Saldus tehnikums (I. Bērziņa, M. Laubergs)
6. vieta – Rīgas Celtniecības koledža (N. Grinbergs, M. Rozenbergs)
Apsveicam uzvarētājus! Pateicamies sporta organizatoriem I.Dzelmei un Z.Znotiņam par atbalstu un ieguldījumu jauniešu veselības nostiprināšanā.
Jauku vasaru! Esat aktīvi un esat laimīgi! Tiekamies jaunajā mācību gadā!