04/07/2024

JaPS noslēdzies

Izveidots: 4.Jūlijs, 2024 Autors: Agnese Kanča

“JaPS noslēdzies”
Erasmus+ programmas Jauniešu līdzdalības projekts JaPS – ,,Jauno politiķu skola’’, projekta nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758
No 2023.gada 22.augusta līdz 2024. gada 21.jūnijam Rēzeknes tehnikuma jauniešu pašpārvalde realizēja programmas Erasmus+ projektu nr.2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758 ,,Jauno politiķu skola’’, kura aktivitātēs piedalījās jaunieši no 8 dažādām izglītības iestādēm.
Projekta aktivitātes notika pēc mācību skolā principa – mācāmies, kārtojam ieskaites vai eksāmenus. Mācījāmies diskusijas organizēšanas principus – vadījām diskusiju un informatīvo kampaņu saviem vienaudžiem, mācījāmies publiskās runas pamatus – piedalījāmies publiskās runas festivālā, padziļinājām zināšanas par demokrātiju – diskutējām ar iestādes vadību, pārstāvējām savu un citu jauniešu viedokli.
Tieši tāpat kā skolā pārdzīvojām, gatavojāmies, sadarbojāmies. Galvenā atšķirība – nesaņēmām vērtējumu ballēs, bet ieguvām zināšanas, prasmes, veidojām attieksmes un pēc vēlēšanās arī Youthpass sertifikātus.
Projekta ietvaros notika arī jauniešu līdzdalības aktivitāte ,,Saeimas sēdes simulācija’’, kuras laika centāmies pēc iespējas identiski izspēlēt lēmumu pieņemšanas procesu.
,,Jauno politiķu skolas’’ izlaidumā viesu mājā ,,Rāznas stāvkrasti’’ tikās paši aktīvākie un paši ,,izturīgākie’’ jaunieši. Atcerējāmies visas projekta aktivitātes, izvērtējām kopējos un katrs savus ieguvumus un sasniegumus, aizpildījām Youthpass sertifikātu saņemšanai nepieciešamo informāciju par apgūtajām kompetencēm, izvirzījām jaunus pašizaugsmes mērķus. Protams, arī atpūtāmies – spēlējām volejbolu, galda tenisu, skrējām krosiņu, baudījām Rāznas ezera burvību, fotografējāmies, rīkojam pikniku. Radošā formātā, veidojot video atgādinājām paši sev un citiem – kas ir līdzdalība. Noslēgumā aizpildījām pasākuma un visa projekta izvērtēšanas anketas.
Svarīgākās atziņas. Puse aptaujas dalībnieku atzina , ka visvairāk attīstījuši savas ,,personīgās, sociālās un mācīšanās mācīties kompetences’’. 81% dalībnieku pauda viedokli, ka projekta mērķis – ,,Veicināt jauniešu interesi par politiku un izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem” ir sasniegts. 76% atbildēja, ka dalība projektā veicināja pārliecību par nepieciešamību piedalīties sabiedriskajos procesos. 81% arī turpmāk labprāt iesaistīsies līdzdalības projektos. Uz jautājumu, kuras no iegūtajām prasmēm, kompetencēm visvairāk noderēs personības izaugsmē vai karjeras veidošanā biežāk nosauktas – Darbs komandā, Publiska uzstāšanās, ,,Veiksmīga komunikācija’’.
Paldies projektā iesaistītajiem ekspertiem K.Kastronovo, V.Spolītim, K.Berķim, I.Dreļai, L.Rasimai u.c. par ieguldījumu projekta realizēšanā , tā mērķu sasniegšanā.
Projektā darbojās izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji. Paldies jauniešiem par aktīvu darbošanos. Tāpēc … uz tikšanos jaunos izaicinājumos un aktivitātēs!