04/07/2024

Mācību gads ar plus zīmi Barkavā

Izveidots: 4.Jūlijs, 2024 Autors: Agnese Kanča

Mācību gads ar plus zīmi Barkavā!
14.06.2024. tehnikumā norisinājās svinīgs gada noslēguma pasākums, kura laikā tika sveikti labākie, gudrākie, sportiskākie un teikts paldies pedagogiem.
Tas ir viens no gada skaistākajiem brīžiem, kad varam sveikt labākos - mācībās, izcilā attieksmē pret saviem tiešajiem pienākumiem – mācību un audzināšanas darbu, iegūtām godalgotām vietām konkursos un labākos sportā, atskatīties, kā veicies ir projektos, kā darbojusies pašpārvalde.
Pateicības raksti par labām un teicamām sekmēm 2023./2024. mācību gadā pasniegti – Mārim Brandulim, Ričardam Mazūram, Veronikai Ļeonovai, Natālijai Svārupei, Sabīnei Purenai, Samantai Onufrejevai, Kristīnei Pastarei, Samantai Veršilo, Robertam Zutim, Pēterim Vīksniņam, Rihardam Malkevičam, Raivim Krūmiņam, Dāvim Krustam, Linardam Pelšam, Vladam Pentelejevam, Jānim Vilhelmam Knipam, Annai Lazdiņai Uzulniecei, Ingum Zariņam, Karīnai Ričagovai, Laimai Jelaginai.
Pateicības raksti par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu 2023./2024. mācību gadā pasniegti Daņilam Lipskim, Dāvim Veipam.
Pateicības raksts par izaugsmi 2023./2024. mācību gadā pasniegtsMārim Pugačam.
Pateicības raksts par apzinīgu stāva vecākā pienākumu veikšanu dienesta viesnīcā 2023./2024. mācību gadā pasniegtsSabīnei Purenai.
Pateicības raksti par augstiem rezultātiem profesionālajos konkursos 2023./2024. mācību gadā pasniegtiKārlim Strodam, Jānim Vilhelmam Knipam, Laimai Jelaginai, Sintijai Rubulei.
Pateicības raksti par augstiem rezultātiem sportā 2023./2024. mācību gadā pasniegti Annai Lazdiņai Uzulniecei, Karīnai Ričagovai, Mārītei Magonei, Gustavam Garbatovičam, Dainim Skudrītim, Artim Zvaigznem.
Saldumu balvas par aktīvu darbu izglītojamo pašpārvaldē 2023./2024. mācību gadā pasniegtasMārītei Magonei, Samantai Veršilo, Matīsam Purenam, Sabīnei Purenai, Ričardam Mazūram, Karīnai Ričagovai.

Paldies skolotājiem par darbu 2023./2024. mācību gadā.
Pasākumu kuplināja skolas vokālais ansamblis un saldumu tūtas iepriecināja izglītojamos. Skaistu un krāsainu vasaru, lai septembrī nākam uz tehnikumu ar jaunām idejām un mērķiem!