16/11/2023

Mana dažādā - vienīgā Latvija

Izveidots: 16.Novembris, 2023 Autors: Agnese Kanča

2023.gada 18.novembris
“Mana dažādā - vienīgā Latvija”

Mūsu tauta vienmēr ir stāvējusi saules pusē, tiekusies uz gaismu, vēlējusies augt un pastāvēt. Esam turējuši kā dārgumu savas pamatvērtības, savu identitāti, kas piešķir jēgu visam, ko darām.
1918.gada 18.novembrī, kad tika proklamēta Latvijas Republika, īstenojās latviešu tautas augstākā griba – neatkarīga valsts, brīvība pašiem lemt savu nākotni, kopt savu kultūru un valodu. 18.novembrī mēs svinam sava ideālā mērķa piepildījumu un tie ir mūsu valsts un tautas pastāvēšanas svētki. Tā ir daļa no mūsu priekšteču izdzīvotā, mūsu tagadne un nākotne. Tā ir Latvija.
Mūsu izvēle vienmēr ir bijusi par labu saules pusei, gaismas pusei – demokrātiskai un tiesiskai valstij, gara brīvībai un cilvēciskai cieņai. Valoda un kultūra ir mūsu gara mantas. Ikviena tauta caur kultūru un valodu saprot un apzinās sevi. Kultūra un valoda uztur un attīsta nācijas savdabību, domāšanas veidu, cilvēcisko saskarsmi un filozofisko domu. Mēs Latvieši daudz dziedam, tā ir mūsu kultūra un valoda, mūsu identitāte. Dziedam, kad ir skumji, dziedam, kad ir prieks, dzied bērni un jaunieši, veci un jauni, dzied mūsu hokeja izlases puiši ģērbtuvēs pirms un pēc spēlēm, latviešu dziesmas. Un Latvijas 105 dzimšanas dienu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā ieskandinājām ar skanīgām, patriotiskām un skaistām latviešu dziesmām, kuras izpildīja skolas vokālais ansamblis un vadītāja A.Solozemniece.
Mēs esam saņēmuši dārgu mantojumu – savu valsti. Ko esam paveikuši šogad? Man šķiet, ka daudz, tev šķiet ka maz, vēl kādam šķiet, ka ļoti daudz, tikai summējot visu kopā mēs varam paveikt lielas lietas, mēs varam noteikt virzienus un pagriezt horizontu. Vai koledža ar savām lielajām un mazajām uzvarām ir stiprinājusi Latviju? Noteikti, ka jā, tikai katrs darot mazās lietas mēs kopā varam paveikt lielās.
Šogad ir daudz sasniegumu, kas darījuši tautu lepnāku un valsti stiprāku. Šodien, Latvijas valsts dzimšanas dienas svētku koncertā, īpaši gribam cildināt koledžas pedagogus, kuri lielu daļu no savas dzīves ir veltījuši skolai, audzēkņiem, pašaizliedzīgi un kvalitatīvi strādājuši, ar godprātīgu attieksmi, profesionāli pildījuši savus pienākumus, snieguši audzēkņiem zināšanas, attīstījuši prasmes, sekmējuši izglītojamo augstus mācību rezultātus un personīgo izaugsmi, neaizmirstot par sarunām, atbalstu, sirsnību, cilvēcību, iedvesmu un motivāciju.
ATZINĪBAS RAKSTI TIKA PASNIEGTI Lidijai Deksnei un Jānim Smelteram.
Latvijā ir ļoti daudz talantīgu cilvēku ar lielām darbaspējām, unikālām idejām. Mēs dzīvojam valstī ar augstu sabiedrisko drošību, skaistu dabu, ar četriem gadalaikiem un skaistām tradīcijām
Mēs spējam labi paveikt agrāk nedarītus darbus un izdomāt jaunus risinājumus. Mēs esam radoši, tiecamies pēc izcilības, mēs protam mainīties uz augšu.
Mums ir brīvība un sava valsts. Mums ir skaidra vērtību sistēma, un mēs esam cits citam. Mums katram ir sava doma par Latviju. Mana dažādā, bet vienīgā Latvija. Katram tā ir savādāka, bet kāda, to mēs redzējām VB1 grupas, BS2 grupas, AB3 grupas, AV2 grupas un pašpārvaldes priekšnesumos.
Izglītojamo pašpārvalde noskaidroja, audzēkņu viedokli, kuri pedagogi viņu prāt ir pelnījuši Pateicību valsts svētkos. Prieks bija apkopot iegūtos rezultātus, minēti bija daudzi pedagogi, katrs kādam no jauniešiem ir superīgākais, foršākais, gudrākais un mīļākais skolotājs. Bija jāpamato, kāpēc pedagogs ir pelnījis Pateicību. Daži audzēkņu pamatojumi par ko – labs humors, vienmēr dzīvespriecīgs un pozitīvs, ļoti interesantas stundas, īpaša pieeja katram audzēknim, atsaucīgs, saprotošs, izpalīdzīgs, jauks cilvēks, motivē skolēnus, pacietīgs, radošs un vienmēr saprotošs, iedvesmo un katrā stundā nāk ar prieku, normāls pipars.
PATEICĪBA TIKA PASNIEGTA Arnim Avišānam.

Aizstāvēsim, stiprināsim un mīlēsim Latviju!
Mēs esam stipri. Mēs esam saules pusē!

Paldies par emocijām, kopā būšanu un apliecinājumu, ka kopā esam stipri, kopā esam vareni! Un savu zemi sargāsim ikdienu! Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju!

Direktores vietniece kultūrizglītības jomā R.SONDORE