15/11/2022

Skolēnu radošo darbu konkurss 2022

Izveidots: 15.Novembris, 2022 Autors: Agnese Kanča


Patiesa mīlestība pret savu zemi nav iedomājama bez mīlestība pret savu VALODU.

/ K. Paustovskis/

Skolēnu radošo darbu konkurss 2022
“Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”

Novembris – patriotiskais mēnesis.
Latviešu valodas aģentūra izsludinājusi ikgadējo skolēnu radošo darbu konkursu par tēmu - “Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”. No katras skolas gaida deviņus labākos darbus, ko pēc izvēles var noformēt (domraksts, eseja, dzejolis vai zīmējums)
Konkursa mērķis un uzdevums:
*popularizēt latviešu valodu un celt valodas prestižu;
*rosināt skolēnus domāt valstiski un atbildīgi.

Konkursa norise:
Konkurss notiek no 2022.gada 26.septembra līdz 18.novembrim. Konkursu organizē Latviešu valodas aģentūra, aicinot iesaistīties Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un latviešu diasporas nedēļas nogales skolas pasaulē. Informācija par konkursu ievietota Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv un facebook.
Iesūtot darbus jānorāda:
*autora vārds un uzvārds;
*klase;​​​​​​​
*skolotājs;
*precīzs skolas nosaukums;
*skolas adrese;
*kontakttālrunis un e-pasta adrese.

Iesniedzot darbus, autori piekrīt darbu publicēšanai Latviešu valodas aģentūras izdevumos, kā arī to literārai, mākslinieciskai un tehniskai rediģēšanai.
Iesūtīto darbu vērtēšanas kritēriji:
*darba atbilsme tematam;
*autora domas atklāsme;
*izklāsta oriģinalitāte un radošs temata risinājums;
*literāra un labskanīga valoda;
*darba vizuālā kvalitāte.

Konkursa dalībnieki:
Konkursā drīkst piedalīties ikviens skolēns Latvijā, gan ārzemēs. Uzvarētāji tiks noteikti 3 klašu grupās:
*1.-4.klašu grupa Latvijā un 6-10 gadus veci diasporas nedēļas nogales skolu skolēni;
*5.-9.klašu grupa Latvijā un 11-15 gadus veci diasporas nedēļas nogales skolu skolēni;
*10.-12.klašu grupa Latvijā un 16-18 gadus veci diasporas nedēļas nogales skolu skolēni.
Konkursā nepiedalās Latviešu valodas aģentūras darbinieku un konkursa žūrijas ģimenes locekļi.

​​​​​​​​​​​​​​Uzvarētāju noteikšana:
Konkursa uzvarētājus nosaka Latviešu valodas aģentūras izveidota konkursa žūrija, kuras sastāvs tiks izziņots 2022.gada 1.decembrī Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv . No visiem iesūtītajiem darbiem tiks izvēlēti uzvarētāji, katrā klašu grupā nosakot labāko darbu autorus, kā arī žūrijai var noteikt papildus veicināšanas balvas.
Konkursu balvu saņemšana:
Uzvarētāji tiks nosaukti Dzimtās valodas dienā 2023.gada 21.februārī.
Arī šoreiz labākie skolēnu radošie darbi tiks apkopoti un izdoti grāmatā, turpinot skolēnu radošo darbu sēriju. Šajā sērijā jau iznākušas 15 grāmatas, kuras brīvpieejā skatāmas, lasāmas un klausāmas  šeit.

Nestāvi malā! Izmēģini un piedalies!
DOMĀ, RAKSTI, RUNĀ LATVISKI!

Izvēlies sev tīkamāko darba veidu, noformē darbu, ņemot vērā darba vērtēšanas kritērijus un iesūti latviešu valodas skolotājai M. Smelterei Mykoob līdz 16.novembrim!

JAK Barkavas struktūrvienība
Latviešu valodas skolotāja
Mairita Smeltere