22/12/2022

Svinīgā pieņemšana pie direktores

Izveidots: 22.Decembris, 2022 Autors: Ilze Dubova

Ja vēlies kļūt par savas augošās laimes un piepildījuma arhitektu, ir nepieciešama atzinība un pateicība. /Doks Čildre/

Svinīgā pieņemšanā pie direktores, saku paldies Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pedagogiem,  gan Jēkabpilī, gan Barkavā, par personisko darba ieguldījumu, sekmējot jauniešu iesaistīšanos dažādos konkursos, olimpiādēs u.c. izglītojošās aktivitātēs.
Pateicība nevar palikt sevī, tā ir jāizsaka. Tāpēc mums ir jānovērtē lielie labie darbi un nav jāaizmirst par mazajiem labajiem darbiem, jo pēc tiem nāks lielie labie darbi...
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 68 izglītojamie Jēkabpilī un Barkavā, noslēdzoties 2022./2023.mācību gada pirmajam semestrim saņēma Pateicības rakstus par aktīvu dalību reģionāla un nacionāla mēroga pasākumos –  pirmās trīs vietas, atzinības raksti, kas iegūti lielā konkurencē, 99% tās ir 1-3 vietas. Un tas ir apliecinājums tam, ka koledžā mācās, mērķtiecīgi un talantīgi izglītojamie, bet aiz viņiem - talantīgi pedagogi.

Direktore Rita POLE