12/09/2023

Zinību diena 2023./2024.

Izveidots: 12.Septembris, 2023 Autors: Agnese Kanča

Laikā, kas pieder mums. Celties un iet.
Nebaidīties pretī mērķim skriet.
Domāt un spriest. Jaunas domas pasaulei sviest.
Redzēt un dzirdēt.
Atļauties sevi palaikam kritizēt.
Runāt un darīt.
Nākotnes sapņus tuvumā skatīt.
Tvert un ķert.
Gudrības avotā atziņas smelt.
Sajust un saprast. Sevi tālākos meklējumos atrast.
Mīlēt un cienīt.
Visu jauko kā konfekti papīrā ietīt.
Palikt un varēt.
Visas domas kā dzīvību saudzēt.
Turēt un spēt. Sevī labo vairāk sēt.
Pastāvēt un pārmainīties.
Laikā, kas pieder mums.
Tālāk prast cīnīties.
Un dzīves skaistumā iekļauties.
Laikā, kas pieder man, kas pieder tev, kas pieder Latvijai un mums kopā!

Nāk rudens pamazām vien, bez skaņas krīt sārtas lapas, vējš paķer tās un uznes līdz koku galotnēm. Lapas krīt klusu, es gribētu krist tām līdzi, lai vējš mani paceļ spārnos, lai lidoju brīvi, lai sasniedzu virsotnes tāpat vien nepiepūlējoties, kā rudens lapa. Skaļus aplausus veltījām 171 izglītojamajiem, viņu audzinātājiem, pedagogiem un vecākiem.
Kādas virsotnes jāsasniedz, kādi mērķi jāizvirza jauniem sapņu lidojumiem, to svētku uzrunā ieskicēja JAK Barkavas struktūrvienības vadītāja Silvija Smeltere.
Atskatījāmies un izvērtējām padarīto un atzīmējām labāko. Koledža var lepoties ar zinošiem, izglītotiem, sportiskiem un aktīviem jauniešiem. Struktūrvienības vadītāja Silvija Smeltere un vietniece mācību un audzināšanas jomā Skaidrīte Zepa pasniedza medaļas un ziedus izglītojamajiem par augstiem sasniegumiem Valsts Centralizētajos Eksāmenos.
Labākie Valsts Centralizētajā Eksāmenā Latviešu valodā:
1.vieta Elizabete Boļšakova
Labākie Valsts Centralizētajā Eksāmenā Angļu valodā:
1.vieta Elizabete Boļšakova
Labākie Valsts Centralizētajā Eksāmenā Matemātikā:
1.vieta Elizabete Boļšakova
Tika pasniegti kausi un medaļas par teicamām un izcilām sekmēm. Konkurence bija liela, bet labākos un gudrākos, desmit izglītojamos esam noskaidrojuši.
2023. gada “TOP - 10”.
 

1. Elizabete Boļšakova V4
2. Zigmunds Paulovics A2
3. Raivis Krūmiņš B3
4. Vlads Pentelejevs A3
5. Karīna Ričagova V2
6. Aļona Grigorjeva B4
7. Tomass Blaubergs A2
8. Linards Pelšs B3
9. Jēkabs Ērglis B4
10. Pēteris Vīksniņš B2

Sportisti ir tie, kuri laiku noteikti neiznieko. Viņi ir aktīvi, mērķtiecīgi un cenšas sasniegt augstākus rezultātus. Sportisks ir bijis arī pagājušais mācību gads, to noslēdzām ar 2.vietu jaunietēm un 6. vietu jauniešiem Republikā, profesionālo skolu konkurencē.
Arī pirmās skolas dienas pasākumā netika aizmirstas sportiskās aktivitātes,tādēļ visu grupu izglītojamie piedalījās sporta dienā.
Lai Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība kļūst par Jūsu mājām, lai esat lepni, ka mācaties šeit, lai Jums izdodas iecerētais un visas grūtības tiek veiksmīgi pārvarētas.
Veiksmīgu, notikumiem bagātu un interesantu jauno mācību gadu!