30/05/2022

Erasmus+ skolu apmaiņas projekts "Climate Justice"

Izveidots: 30.Maijs, 2022 Autors: Agnese Kanča

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā 16.05.2022. – 20.05.2022. notika Erasmus+ skolu apmaiņas projekta "Climate Justice" noslēdzošā mobilitāte. Šī projekta dalībvalstis - Turcija, Itālija, Portugāle, Spānija un Latvija. Projekta mērķis bija veicināt jauniešu izpratni par mūsu patēriņa paradumu ietekmi uz klimata pārmaiņu procesiem, rosināt līdzatbildības apziņu ikdienas rīcībā un attieksmē pret vidi.
Latvijā organizēto projekta pasākumu tēma bija “Transports un klimata pārmaiņas”. Tās kontekstā jaunieši prezentēja sagatavotos mājas darbus par dažādu transporta līdzekļu veidu izmantošanas ietekmi uz klimata pārmaiņu procesiem, demonstrēja savus Zemes dienai veltītos teatralizētos uzvedumus, apguva zināšanas un praktiskas iemaņas robotikā. Šīs nedēļas laikā viesiem bija iespēja iepazīt Jēkabpili, tika organizēta ekskursija uz Rīgas motormuzeju.
18.maijā projekta dalībnieki viesojās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā. Esot Barkavā, notika iepazīšanās ar LPKS “Barkavas Arodi, kur tika gūts ieskats par graudkopības produkcijas pirmo realizācijas posmu un par to, kāda loma šajā nozarē ir transportam. Nelielās ekskursijas gaitā pārbaudījām lielo svaru precizitāti – noskaidrojās, ka visu projekta dalībnieku grupa kopā sver gandrīz 2,5 tonnas. Viesiem tika arī piedāvāta iespēja tuvāk apskatīt kombainu, traktorus un jaunieši labprāt izmēģināja savas spējas traktora vadīšanā.
Dalībvalstu pedagogi iepazina ne tikai lauksaimniecības programmas, bet arī citu Barkavā apgūstamo profesionālās izglītības programmu materiāli tehnisko bāzi. Viņi īpaši atzinīgi novērtēja SPA un tūrisma/viesmīlības laboratorijas, kā arī mūsu skolu un tās apkārtni kopumā.
Jāatzīst, ka projekts bija lieliska iespēja starpkultūru saskarsmes veicināšanai, jauniešu digitālo un valodas prasmju, radošuma, sadarbības prasmju attīstībai, kā arī pedagogu pieredzes pilnveidošanai. Un kā pievienotā vērtība tam ir divu mācību gadu laikā baudītā dalībvalstu viesmīlība, iegūtie draugi un pozitīvās emocijas.