30/08/2022

Zinību dienas svētki

Izveidots: 30.Augusts, 2022 Autors: Agnese Kanča

Viss ir mūsu rokās, lai mācītos un uzkrātu zinības, lai sasniegtu to, ko katrs vēlamies. Lai paceltos debesīs, lai sasniegtu pacēlumus un lidotu uz mērķiem.
1.septembris - jauna lappuse mācību sasniegumiem, jaunām prasmēm, jauniem mērķiem un ne tikai... 1.septembris - zinību svētki, kuros uzsākt jaunu mācību gadu un atskatīties uz pagājušajā mācību gadā sasniegto. Mēs augstu vērtējam to, ka mūsu audzēkņi labi mācās, piedalās konkursos, ir aktīvi ārpusstundu pasākumos un sportā. 
Koledža var lepoties ar talantīgiem un mērķtiecīgiem jauniešiem, tādēļ svinīgajā 1. septembra pasākumā tika pasniegti kausi un medaļas par izcilām un teicamām sekmēm mācībās labākajiem desmit struktūrvienības izglītojamajiem.
Zinību svētkos tika apbalvoti labākie audzēkņi.
"TOP-10" 2022
1.Vlads PENTELEJEVS (A2 grupa)
2. Elizabete BOĻŠAKOVA (V3 grupa)
3. Daniels BAUMGARTENS (A4 grupa)
4. Raivis KRŪMIŅŠ (B2 grupa)
5. Inese STEPAŅENKO (V4 grupa)
6. Anna LAZDIŅA UZULNIECE (A2 grupa)
7. Valdis SPORĀNS (A4 grupa)
8. Lauris AIZPURIETIS (B4 grupa)
9. Madara PUŠKEIRE (V4 grupa)
10. Jēkabs ĒRGLIS (B3 grupa)

Koledžas vadība, pedagogi un audzinātāji saka paldies izglītojamo vecākiem un ģimenēm par ieguldījumu bērnu audzināšanā!

Foto

Lai saliedētu grupas, pēc svinīgā zinību dienas pasākuma tika organizēta sportiska pēcpusdiena. Foto ieskats šeit