Būvdarbi - modulārā programma

Būvdarbi - modulārā programma
 • Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis
 • Iepriekšējā izglītība: Vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā
 • Mācību ilgums: 1,5 gadi
 • Ieguves forma: Klātiene

Izglītības procesā sagatavot Apdares darbu tehniķi, kurš plāno, uzrauga un izpilda apdares darbus, ievērojot darbu vadītāja norādījumus, komplektē apdares darbu strādnieku posmus un vada to darbu, kā arī izpilda apdares darbus visa veida būvēs. Apdares darbu tehniķis spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas darba vietā un izvēlēties piemērotas tehnoloģijas, būvmateriālus, instrumentus un palīgaprīkojumu, kā arī prot rīkoties ar instrumentiem.

 • Programmas apguves kvalitātes novērtēšana.

Izglītojamie, kuri apguvuši modulārajā programmā profesionālās kvalifikācijas Apdares darbu tehniķis  ieguvei paredzētos A, B un C daļas mācību moduļus un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu ne zemāku par „viduvēji - 5”, kārto  profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu ne zemāku par „5 - viduvēji”, izsniedz diplomu par profesionālo vidējo izglītību.

 • Tālākās izglītības iespējas:
 1. izglītojamajiem, apgūstot papildu mācību kursus atbilstoši Buvdarbu sektora moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.
 2. turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās.
 3. pašizglītoties.
 • Mācību laikā apgūstamie moduļi

Mūžizglītības kompetenču mācību moduļi:

 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1.un 2.līm.)
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2.līm.)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līm.)
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes (2.līm.)

Profesionālo kompetenču moduļi

 • Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Apmešana
 • Sausā apmetuma izveidošana
 • Grīdu ieklāšana
 • Flīzēšana
 • Krāsošana
 • Tapešu līmēšana
 • Dekoratīvā krāsošana
 • Ēku fasāžu siltināšana
 • Apdares darbu izpildes plānošana
 • Iekštelpu dekoratīvā apdare
 • Apdares darbu izpildes organizēšana
 • Būves informācijas modeļa izmantošana būvniecībā
 • Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu montāža
 • Apdares vēsturiskā atjaunošana
 • Apdares darbu tehniķa prakse
  • Izglītojamie saņem stipendiju līdz 150 €!!!