Būvdarbi

Programma: Būvdarbi
Iegūstamā kvalifikācija: Sausās būves tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību
Sausās būves tehniķa profesijas standarts 

 

Vairāk par programmu

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst:

 •  Vispārizglītojošie mācību priekšmeti tiks apgūti mācību jomās:
  Valodu joma;
  Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
  Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas joma;
  Dabaszinātnes joma;
  Matemātikas joma;
  Tehnoloģiju joma;
  Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma.
 • Mūžizglītības kompetenču mācību moduļi:
  Sabiedrības un cilvēka drošība;
  Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2. līmenis)
  Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2. līmenis);
  Valodas, kultūras izpratne un izpausmes.
 • Profesionālo kompetenču mācību moduļi:
  Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
  Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
  Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
  Ģeodēzisko darbu izpilde
  Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana
  Sienu apšuvuma sistēmu un šahtsienu konstrukciju montāža
  Griestu sistēmu konstrukciju montāža
  Ārsienu norobežojošo konstrukciju montāža
  Ilgtspējības nodrošināšana sausajā būvē
  Starpsienu sistēmu konstrukciju montāža
  Grīdu sistēmu konstrukciju montāža
  Sausās būves konstrukciju būvfizikālo prasību nodrošināšana
  Ģipša apmetuma ierīkošana
  Sausās būves darbu organizēšana
  Sausās būves darbu dokumentēšana
  Sausās būves montētāja prakse
  Sausās būves tehniķa prakse
  Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu montāža
  Telpa-telpā sistēmas izbūve
  Būves informācijas modeļa izmantošana būvniecībā
  Sausās būves tehniķa prakse (uzņēmumā) - kvalifkācijas prakse.
 • Citi kursi:
  Valsts aizsardzības mācība   
  Specializētais kurss
  *Mācību periodā  jānokārto  centralizētie eksāmeni  vispārizglītojošo mācību priekšmetu jomās un semestra eksāmeni profesionālajos kompetenču mācību moduļos, un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.
Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var: organizēt sausās būves būvizstrādājumu montāžas darbus, vadīt sausās būves montētāja darbu, veikt ārējo, iekšējo sienu apšuvuma, starpsienu konstrukciju, piekārto griestu, grīdas, logu, durvju konstrukciju montāžu ar sausās būves tehnoloģijām atbilstoši tehniskajam uzdevumam.