Meklēt


Mācību process 2021./2022.m.g.

Mācību procesa organizēšana 2022./2023.m.g. Sesiju eksāmenu grafiks 2022./2023.m.g.šeit Mācību procesa organizēšana 2021./2022.m.g. Vadlīnijas mācību procesa īstenošanai 2021./2022. mācību gadā šeit Mācību procesa 2021./2022.m.g. grafiks šeit Vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenu grafiks šeit Aktualitātes valsts pārbaudījumu norisē 2021./2022.m.g. šeit un šeit Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks Eksāmenu grafiks 2021./2022.m.g. šeit Piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības laikā šeit Par piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanu COVID - 19 infekcijas izplatības laikā šeit PVIN_ Vad [...]

Pedagogiem

Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti  2020./2021. mācību gadā PVIN Norādījumi IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.10.-2/21 "Attālinātā mācību procesa vadlīnijas" Noteikumi PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 Klātienes konsultāciju organizēšanas kārtība ārkārtējās situācijas laikā PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 IZGLĪTOJAMĀ Iesniegums par klātienes konsultāciju apmeklēšanu PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 Klātienes konsultāciju uzskaites veidlapa PEDAGOGAM  Kārtība

Vecākiem

Vecāki, atceramies, ka mēs – pieaugušie, esam bērniem paraugs un ar savu attieksmi, un darbību parādam, kā jāizturas vienam pret otru, kā jāveido attiecības, kā jākontrolē dusmas, kā jārisina konfliktsituācijas, mēs motivējam darbam, mācībām, parādam savas labākās īpašības un vēlamies, lai mūsu bērni izaug par krietniem, veiksmīgiem cilvēkiem. Izmantosim šo laiku, kad varam veidot ciešas un sirsnīgas attiecības un stiprināt savu ģimeni. Lai mums visiem laba veselība! JAK Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti vecākiem ŠEIT Koledža piedāvā iespēju vecākiem sekot līdzi bērnu sekmēm, pieslēdzoties mācību sociālajam tīklam Mykoob, vietne Mykoob (no datora, vai mobilā tālruņa). Varēs [...]

Viesnīcu pakalpojumi

Programma: Viesnīcu pakalpojum i Iegūstamā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts: Viesnīcu pakalpojumi Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti, kuri tiks apgūti mācību jomās: Valodu joma; Sociālā un pilsoniskā mācību joma; Matemātikas joma; Dabaszinātnes joma; Vēstures joma; Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma. Profesionālo kompetenču moduļi un profesionālie mācību priekšmeti [...]

Citu izglītības iestāžu bibliotēkas

Atpakaļ Daugavpils Universitāte Turība ​Latvijas Lauksaimniecības universitāte Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija Latvijas Universitāte Rīgas tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā koledža Rīgas Stradiņa universitāte Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija Rīgas Juridiskā augstskola Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Latvijas kultūras koledža Malnavas koledža Rīgas 1.medicīnas koledža Rīgas celtniecības koledža Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā krusta medicīnas koledža Valsts robežsardzes koledža Ogres tehnikums Baltijas starptautiskā akadēmija Ekonomikas un kultūras augstskola Sociālo tehnoloģiju augstskola Rīgas biznesa skola Transporta un sakaru institūts Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija [...]

Būvdarbi

Programma: Būvdarbi Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts: Apdares darbu tehniķis Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. AP_286 07.05.2027 Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti, kuri tiks apgūti mācību jomās: Valodu joma; Sociālā un pilsoniskā mācību joma; Matemātikas joma; Dabaszinātnes joma; Vēstures joma; Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma. Profesionālo kompetenču moduļi un profesionālie mācību priekšmeti: Būvn [...]

Būvdarbi

Programma: Būvdarbi Iegūstamā kvalifikācija: Sausās būves tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts: Sausās būves tehniķis Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. tiks akreditēta divu gadu laikā Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti tiks apgūti mācību jomās: Valodu joma; Sociālā un pilsoniskā mācību joma; Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas joma; Dabaszinātnes joma; Matemātikas joma; Tehnoloģiju joma; Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma. Mūžizglītības [...]

Lauksaimniecība - 1.5 gadi

Iegūstamā kvalifikācija: Lauku īpašumu apsaimniekotājs Iepriekšējā izglītība: 12 klases / vidējā profesionālā izglītība Mācību ilgums: 1,5 gadi Ieguves forma: Klātiene Programma licencēta un akreditēta līdz 2024. gada 31. maijam! Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā, sagatavot 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām atbilstošu kvalificētu lauku īpašumu speciālistu, kurš strādā lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku saimniecībās (komercsabiedrībās vai kā pašnodarbinātā persona), kas nodarbojas ar augkopības, dārzkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uz [...]

Mācību materiālu resursi internetā​

Atpakaļ Interneta vietne apraksts, piezīmes www.edx.org/course Mācību materiāli https://support.google.com/adwords Par reklāmām http://www.microsoft.com/ Mācību materiāli www.excel-easy.com/ Excel apmācība https://gramatas.lndb.lv/ 6000 grāmatas, latviešu un trimdas izdevumi, speciālā nozaru literatūra www.ebsco.com Žurnāli visas zinātnes nozarēs http://www.alberts.lv/ Likumdošana, bizness, mārketings, reklāma http://openhumanitiespress.org/index.html Zinātniskie e‑žurnāli un e-grāmatas humanitāro zinātņu nozarēs – filozofijā, kultūrā, kino un foto, mākslā, vēsturē, komunikāciju zinātnēs u.c. http://www.openculture.com/ Bezmaksas audio grāmatu, tiešsaistes kursu, filmu, valodas nodarbību un [...]

ESF Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis Iepriekšējā izglītība: 12 klases/ vidējā prof. izglītība Vecums: līdz 29 gadiem Mācību ilgums: 1,5 gadi Ieguves forma: klātiene Programma licencēta un akreditēta līdz 2020. gada 17. decembrim! Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2) Darbība atbalstīta saskaņā ar Jau [...]

ESF Lauksaimniecība

Iegūstamā kvalifikācija: Lauku īpašumu apsaimniekotājs Iepriekšējā izglītība: 12 klases/ vidējā prof. izglītība Mācību ilgums: 1,5 gadi Ieguves forma: klātiene Programma licencēta un akreditēta līdz 2017. gada 20. decembrim! Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2) Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes no [...]

Dokumenti

1.Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g. pašnovērtējums 2.Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstības un investīciju stratēgijas 2016.-2020.gadam Stratēģija 3. Development and investment strategy of Jekabpils Agorbuisness college 2016 - 2020 Strategy 4.Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Internacionalizācijas stratēģija 2018. - 2023.gadam Stratēģija 5. Uzņemšanas kārtība 2023./2024.m.g. profesionālās vidējās izglītības programmās Uzņemšanas kārtība

Trauksmes celšana

Trauksmes cēlēji Trauksmes celšana nozīmē godprātīgi sniegt informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja šī informācija gūta saistībā ar darba pienākumu veikšanu un ir pamatoti iemesli to uzskatīt par patiesu. Trauksmes cēlējs Trauksmes celšanas likuma izpratnē ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas notiek, tiek plānots vai ir noticis, un kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Sabiedrības interesēs ir celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupcij [...]

Normatīvie akti

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības Nolikums Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2022./2023.m.g. Ciklogramma Kārtība, kādā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā uzturas izglītojamo vecāki un citas nepiederošas personas Kārtība Izglītojamo drošības Noteikumi Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem Nolikums Izglītojamo uzņemšanas kārtība Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Profesionālās vidējās izglītības nodaļā Jēkabpilī un Barkavas struktūrvienībā 2023./2024.mācību gadam Nolikums Mācību procesa organizācijas, norises un noslēguma kārtība Kārtība Mācību sociālā tīkla Mykoob lietošanas kārtība Kārtība Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Kārtība Patstāvīgo darbu norises un v [...]

Par skolu

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība atrodas Barkavā, Madonas novadā Latvijas austrumos, Lubāna ezera zemienē, 189 km no Rīgas un 26 km no Madonas. Izglītības pirmsākumi Barkavā veidojās jau XIX gs. otrajā pusē. 1869.gadā mācās 19 zemnieku bērni, bet 1909.gadā jau vairāk nekā 200. 1925. gadā Barkavas pagasta „Mālniekos” saviesīgās biedrības namā darbu sāk divgadīgā lauksaimniecības skola, kas darbojas 15 gadus. 1975.gadā p/s „Barkava” direktors Pēteris Eglons nolemj atjaunot lauksaimniecības izglītību Barkavā. Šī paša gada decembrī projektēšanas institūtam tiek iesniegts pasūtījums jaunas skolas izveidei. Skola savu darbību uzsāk 1981.gadā. Gadu gaitā skola mainās līdzi la [...]

Bibliotēka

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības Bibliotēkas darba laiks P. 12:30 - 17:30 O. 12:30 - 17:30 T. - C. - P. - Skolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis: visu skolas izglītojamo un darbinieku bibliotekārā un informatīvā apkalpošana Uzdevumi: 1. Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. 2. Skolas bibliotēkas lietotājiem nodrošināt brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu sniedzot visiem bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus 3. Attīstīt izglītojamo informācijas prasmes. 4. Veicināt izglītojamo patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos. 5. Veicināt izglītojamo prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avot [...]

Konsultācijas

SKOLOTĀJU KONSULTĀCIJU grafiks 2022./2023. m.g. Laiks Skolotājs Mācību priekšmets PIRMDIENA 16.15-16.55 Antonija Ikauniece Fizika, Būvfizika 16.10-18.20 Raimonds Grudulis Būvdarbu praktiskās mācības 16.15-17.00 Andris Ģērmans Augkopības mehanizācija 16.10-17.10 Aigars Oļukalns Augsnes īpašības un ielabošana 16.10-17.25 Arnis Avišāns Būvdarbu programmas teorētiskie mācību priekšmeti 16.10-17.10 Mārtiņš Stūrainis Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 16.15-16.55 (4.pirmd.) Skaidrīte Zepa Vēsture un sociālās zinības, būvvēsture OTRDIENA 15.45-16.45 Aija Pumpure Augu aizsardzība, Bioloģiskā l/s u.c. 16.00-16.50 (4.otrdiena) Normunds Dzelme Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde 16.00-17.00 Līg [...]

Dienesta viesnīca

Aktivitātes dienesta viesnīcā Valentīndienas noskaņās. 14. februārī dienesta viesnīcā notika Valentīndienas aktivitāšu pasākums, kuru organizēja dienesta viesnīcas padome. Jauniešiem pa pāriem bija jāveic dažādi atjautības, veiklības un radošās izdomas uzdevumi. Visi pāri bija aktīvi, atraktīvi, iesaistījās visās piedāvātajās aktivitātēs. Pasākuma beigās tika apkopoti rezultāti un noskaidrots visatraktīvākais pāris. Foto no pasākuma šeit Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības dienesta viesnīca atrodas skolas teritorijā. Tā ir piecstāvu ēka, kuras 1. stāvā izvietotas mācību telpas, 2., 3. un 4.stāvā izvietotas istabiņas (2-vietīgas un 3-vietīgas). Katrā blokā (uz 2 istabiņām [...]

Sports

Sacensību uzvarētāji 2022./2023.māc.g. 1. semestra rīkotajās skolas sacensībās Jaunieši Jaunietes Vieglatlētika 15.09.2022. 1. Dainis Skudrītis 1. Zane Kalniņa 2. Kārlis Strods 2. Amanda Viznere 3. Rainers Zondars 3. Anna Lazdiņa-Uzulniece Kross 22.09.2022. 1. Artis Zvaigzne 1. Amanda Viznere 2. Emīls Čevers 2. Anna Lazdiņa-Uzulniece 3. Markuss Bērziņš 3. Elizabete Boļšakova 3x3 basketbols 06.10.2022. 1. Komanda Nemāku spēlēt (Rihards Juršo, Markuss Bērziņš, Edvards Cimiņš) 2. Komada Litriņš (Niks Potjomkins, Andris Eriņš, Arturs Čerņavskis) 3. Komanda Valterītis (Ivo Dreģis, Pēteris Vīksniņš, Jānis Pliķēns) Spēkavīrs 2022 11.11.2022. 1. Artis Zvaigzne 2. Zigmunds Paulovics 3. Rihards Juršo [...]

Stundu laiki

  STUNDU SARAKSTS Nr. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena 1. 09:10 - 09:50 08:45 - 09:25 08:45 - 09:25 08:45 - 09:25 08:45 - 09:15 2. 09:55 - 10:35 09:30 - 10:10 09:30 - 10:10 09:30 - 10:10 09:20 - 09:50 3. 10:45 - 11:25 10:20 - 11:00 10:20 - 11:00 10:20 - 11:00 09:55 - 10:25 4. 11:30 - 12:10 11:05 - 11:45 11:05 - 11:45 11:05 - 11:45 10:30 - 11:00 PUSDIENU STARPBRĪDIS 5. 13:10 - 13:50 12:45 - 13:25 12:45 - 13:25 12:45 - 13:25 11:05 - 11:35 6. 13:55 - 14:35 13:30 - 14:10 13:30 - 14:10 13:30 - 14:10 11:40 - 12:10 7. 14:45 - 15:25 14:20 - 15:00 14:20 - 15:00 14:20 - 15:00   8. 15:30 - 16:10 15:05 - 15:45 15:05 - 15:45 15:05 - 15:45    

Augkopība

Programma: Augkopība Iegūstamā kvalifikācija: Augkopības tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts: Augkopības tehniķis Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. AP_284 07.05.2027. Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti, kuri tiks apgūti mācību jomās: Valodu joma; Sociālā un pilsoniskā mācību joma; Matemātikas joma; Dabaszinātnes joma; Vēstures joma; Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma. Profesionālo kompetenču moduļi un profesionālie mācību priekšmeti: Lauksaim [...]

Mācību process

Mācību procesa organizēšana 2022./2023.m.g. Sesiju eksāmenu grafiks 2022./2023.m.g.šeit Mācību procesa 2022./2023.m.g. grafiks šeit Vadlīnijas mācību procesa īstenošanai 2022./2023.m.g. šeit Informācija par valsts pārbaudījumiem 2022./2023.m.g. šeit Mācību procesa organizēšana 2021./2022.m.g. Vadlīnijas mācību procesa īstenošanai 2021./2022. mācību gadā šeit Mācību procesa 2021./2022.m.g. grafiks šeit Vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenu grafiks šeit Aktualitātes valsts pārbaudījumu norisē 2021./2022.m.g. šeit un šeit Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks Eksāmenu grafiks 2021./2022.m.g. šeit Piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas kārtība Co [...]

Piesakies attālināti 2020./2021.m.g.

Tev ir iespēja pēc 12.klases apgūt: Apdares darbu tehniķis   Piesakies jau tagad attālināti, aizpildot anketu Sagatavojies mācībām laicīgi! Piesaki ISIC karti un izmanto visas savas priekšrocības! ISIC karte Latvijā un visā pasaulē ir oficiāla skolēna apliecība un atlaižu karte. Izvēlies sev piemērotāko: Swedbank ISIC karte. Ar piesaistītu kontu Tavai stipendijai, bezkontakta maksājumiem un ērtu mobilo lietotni. Piesaki ŠEIT Parastā ISIC karte. Piesaki ŠEIT PIEVIENOJIES UN KĻŪSTI VIENS NO MUMS! 

Būvdarbi - 1,5 gadi

Programma: Būvdarbi Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 1,5 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vidējā vai profesionālā vidējā izglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts: Apdares darbu tehniķis Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. AP_506 07.05.2027 Mācību laikā jāapgūst: Profesionālo kompetenču moduļi: Būvniecības procesi un būvdarbu veidi; Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde; Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana; Ģeodēzisko darbu izpilde; Apmešana; Sausā apmetuma izveidošana; Grīdu ieklāšana; Flīzēšana; Krāsošana; Dekoratīvā krāsošan [...]

Piesakies attālināti 2022./2023.m.g.

Tev ir iespēja pēc 9.klases apgūt: Ainavu būvtehniķis Augkopības tehniķis Apdares darbu tehniķis Sausās būves tehniķis Viesmīlības pakalpojumu speciālists Piesakies jau tagad attālināti, aizpildot anketu! Tev ir iespēja pēc 12.klases apgūt: Augkopības tehniķis SPA speciālists Piesakies jau tagad attālināti, aizpildot anketu! PIEVIENOJIES UN KĻŪSTI VIENS NO MUMS!

Datu privātuma politika

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Datu privātuma politika Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno tai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, kas nereti nosaka arī nepieciešamību apstrādāt personas datus. Jēkabpils Agrobiznesa koledža savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību. Datu privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizs [...]

Sīkdatņu privātuma politika

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA rūpējas par to, lai sargātu Jūsu privātumu un aizsargātu Jūsu personas datus. Šī privātuma politika attiecas uz Jūsu personas datiem, kurus apkopo JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA, vienotais reģistrācijas numurs 90011018726, Pasta iela 1, Jēkabpils, Latvija, LV-5201 (turpmāk tekstā Koledža). Nododot Koledža savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzam, neiesniegt savus personas datus apstrādei. Šajā Privātuma politikā ar „personas datiem” jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt. PERSONAS DATI, [...]

Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības jauniešu starptautiskā pieredze Turcijā

Laika posmā no 2017. gada 19. februāra līdz 26. februārim Stambulā notika “Erasmus +” programmas KA02 projekta “SUPER” aktivitātes “Nozīmīgām vēsturiskām personībām pa pēdām” dalībnieku ceturtā tikšanās. Šoreiz Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēknes Inese Geka (V3), Linda Juste (V2), Nora Inča (V2) un Alīna Boļšakova (V1), un bijušais audzēknis Alvis [...]

Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana

Sešus mēnešus garā kvalifikācijas prakse ir viena no pazīmēm, ka tuvojas ilgi gaidītais izlaidums. Vēl tikai 3 mēneši, apmēram 300 mācību stundas, galvenais pārbaudījums - kvalifikācijas eksāmens, un durvis uz patstāvīgo, atbildīgo un krāsaino dzīvi būs vaļā… Izglītības programmu „Būvdarbi”, „Viesnīcu pakalpojumi” un „Lauksaimniecība” audzēkņi kvalifikācijas praksē atradās no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 1. martam, bet 22 [...]

Aktualitātes par JG programmām - 04.2018

Lieliska informācija tiem, kuri vēlas mācīties ESF finansētajās grupās! Jauniešu garantijas (JG) programmā tiek izsludināta jauna uzņemšana  arī 2018/2019.m.g. šādās viengadīgajās(10mēn) izglītības programmās no 1.09.2018 jauniešiem vecumā  no17 - 29 g. Izglītības programmas kods Izglītības programma Kvalifikācija Mācību valoda Iepr. izgl. (klases) Māc. ilgums (gadi) 35a 346 01 1 Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Lietvedis Latviešu 12 1 32 [...]

JAK Barkavas struktūrvienības VB1 komanda dosies uz ZZ čempionātu

Šī gada ziemas noslēgumā un pavasara sākumā JAK Barkavas struktūrvienības 1.kursu izglītojamie ļāvās Latvijas skolēnu sporta un prāta spēļu „ZZ čempionāts” reklāmas vilinājumam, izveidojot V1 („Viesnīcu pakalpojumi”) un B1 („Būvdarbi”) apvienoto komandu Ramonas Pētersones, Aļonas Grigorjevas, Barbaras Smirnovas, Dagmāras Leitānes, Evas Vindačas, Janīnas Pauniņas, Karinas Avdevičas, Kristapa Birjukova, Laura Stafecka, Raita Novičenoka, Samantas Sirmās, T [...]

2018./2019.gada izglītības programmas

2018./2019.gada izglītības programmas Uzņem ar 9 klašu izglītību Būvdarbi  ⃰ Lauksaimniecība  ⃰  Viesnīcu pakalpojumi * uzņem ar dzirdes traucējumiem Mācību ilgums 4.gadi (stipendija līdz 160 €) Jauniešu garantijas projekta programmas Uzņem ar 12 klašu izglītību Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Dekoratīvā kosmētika Uzņem ar 9 klašu izglītību Būvdarbi Mācību ilgums 1.gads (stipendija līdz 115 €) Mācoties koledžā, Tu vari: piedalīties Er [...]

VB1 komanda piedalās „ZZ čempionāts 2018” finālā

2018.gada 26.maijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības apvienotā V1 („Viesnīcu pakalpojumi”) un B1 („Būvdarbi”) komanda Ramonas Pētersones, Aļonas Grigorjevas, Barbaras Smirnovas, Dagmāras Leitānes, Evas Vindačas, Janīnas Pauniņas, Karinas Avdevičas, Kristapa Birjukova, Laura Stafecka, Raita Novičenoka, Samantas Sirmās, Vinetas Tomiņas un Violetas Maksimivas sastāvā piedalījās Latvijas 10.-12.kl. skolēnu sporta un prāta spēļu „ZZ čempionāts 2018 [...]

Jūnijs – kvalifikācijas eksāmenu laiks

Pašā vasaras plaukumā vēl vienu soli pretī patstāvīgai dzīvei sper Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēkņi. Ir klāt tas brīdis, kad teorētiskajos un praktiskajos mācību priekšmetos apgūtās zināšanas jāpierāda, kārtojot kvalifikācijas eksāmenus. Tos laika posmā no 2018. gada 18. jūnija līdz 27. jūnijam kārtoja izglītības programmu “Lauksaimniecība”, “Viesnīcu pakalpojumi”, “Būvdarbi” un “Administratīvie un se [...]

„Latvijas skolas soma”

6. septembrī, tūkstošiem skolēnu no visiem 119 Latvijas novadiem tikās Rīgā, atklājot Latvijas valsts simtgades lielāko iniciatīvu „Latvijas skolas soma”. Īpašā pasākumā Arēna Rīga skolēni piedalījās radošās darbnīcās un koncertā „100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”. Piedaloties atpazīstamiem māksliniekiem, koncertā tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība ikvienam nepārtraukti attī [...]

V2 grupa devās uz izstādi “Riga Food” 2018

06.09.2018., mācību programmas Viesnīcu pakalpojumi, V2 grupas audzēknes un priekšmetu skolotājas devās mācību ekskursijā uz Rīgu, izstādi “Riga Food” 2018. Tā ir plašākā pārtikas izstāde Baltijas valstīs, kura ik gadu iezīmē nozares attīstību kopumā, izceļ jaunumus un sniedz iespēju iepazīties ar nopietniem un uzticamiem nozares uzņēmumiem. Ikviens var smelties idejas savai ēdienkartei, nogaršot daudz ko jaunu un baudīt pavāru, konditoru un bārmeņu šovus, [...]

JAK Barkavas struktūrvienības audzēkņi dodas Erasmus+ piedzīvojumu braucienā!

Pēc veiksmīgas dalībnieku atlases un sagatavošanas Erasmus+ projekta ietvaros 3 nedēļu kvalifikācijas praksē dodas 6 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēkņi: Dagmāra Leitāne, Diāna Ugare, Jānis Bruzguls, Dainis Mičuls, Mārtiņš Rainārs Solozemnieks un Jurģis Bruzguls. Jaunieši no izglītības programmām “Viesnīcu pakalpojumi” un “Lauksaimniecība” savas praktiskās iemaņas papildinās un pilnveidos uzņēmumos Austrijā. Līguma nr. 20 [...]

SAM 8.3.4. PUMPURS

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projektā kopā paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts vei [...]

SAM 8.5.1. DVB

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001). Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 27.janvāris līdz 2023.gada 31.augustam. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības [...]

JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamie Erasmus+ projektā!

Novembra mēnesī 6 izglītojamie devās 3 nedēļu kvalifikācijas praksē uz uzņēmumiem Austrijā. Pirms projekta īstenošanas notika dalībnieku atlase un iepriekšēja sagatavošana. Sadarbībā ar uzņemošajām organizācijām, atbilstoši izglītības programmām, tika piemeklētas prakšu vietas un nodrošināta dzīvošana. Savos iespaidos dalās koledžas izglītojamie: Diāna Ugare: Strādāju viesnīcā, kuras nosaukums ir "Paronamadorf Sauaple". Manos darb [...]

V3 grupa apmeklē starptautisko tūrisma izstādi "Balttour 2019"

2019. gada 1. februārī  JAK Barkavas struktūrvienības izglītības programmas “Viesnīcu pakalpojumi” V3 grupas audzēkņi un priekšmetu skolotājas Līga Zaļmeža un Egita Kārkliņa devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Pirmais apskates objekts, uz kuru devāmies bija Superior klases 4 zvaigžņu viesnīca AVALON HOTEL and conferences, kura atrodas Rīgas vecpilsētas vēsturiskajā centrā- Vecrīgā. Viesnīcā  mums bija iespēja apskatīt luksuss un standarta numurus, konferenču un ban [...]

Valentīndienas pasākums

”Sāp naktī salauzta sirds” 14.februārī, plkst.14:20 Līmēsim sirdi? KĀ? Ar mīlestību Ar jokiem Ar atrakcijām Ar priekšnesumiem FOTOGRĀFĒSIMIES foto stūrītī! Dienesta viesnīcā DEJOSIM diskotēkā Organizē V1 grupas izglītojamie ar skolotāju I.Salenieci

Jēkabpils Agrobiznesa koledža izsludina koledžas himnas komponēšanas konkursu.

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas himnas izveides mērķis ir veicināt lokālpatriotismu, koledžas izglītojamo un darbinieku vienotību un koledžas atpazīstamību, apzināt un popularizēt esošos un veicināt jaunu un talantīgu komponistu un dzejnieku veidošanos Jēkabpilī un  Madonas novadā. Himnai jābūt viegli uztveramai, skanīgai un saturiski saistītai ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas būtību. Himnas demo versija CD formātā, notis, akordi un himnas teksts līdz 10.maijam jāiesniedz Jēka [...]

Prakses piezīmes: Diāna Ugare

Prakse Vecgulbenes muižā Vecgulbenes muižas viesnīca atrodas skaistā vēsturiskā vietā, Gulbenē, Brīvības ielā 18. Netālu no muižas atrodas Brīvības piemineklis un luterāņu baznīca, kā arī parks. Muižas iekštelpas ir labiekārtotas ar senlaicīgu stilu. Pieejamās telpas – bārs, restorāns, konferenču zāle, kamīnzāle, apartamentu māja, SPA komplekss. Visvairāk man no prakses patika piedalīties banketā un klāt galdus.  Interesanti likās redzēt (kā notiek process) un piedalī [...]

Skatuves runas konkurss Malnavā

2019.gada 17.aprīlī notika skatuves runas konkurss Malnavā, uz kuru devās divas izglītojamās no V2 grupas (Viesnīcu pakalpojumi) BELLA  GRIGALKA un EVITA MURINSKA, latviešu valodas skolotāja Mairita Smeltere un direktores vietniece audzināšanas darbā Raivita Sondore. Malnavas muižā bija sabraukuši Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no dažādām skolām:  PIKC Rīga Mākslas un mediju tehnikums, PIKC Ventspils Mūzikas vidusskola, Valsts SIA Rīgas Tūrisma u [...]

eTwinning KURSI JAK Barkavas struktūrvienībā

Projektu tendence Latvijas izglītības sistēmā attīstās nepārtraukti un labu laiku. eTwinning projekts ir mērķtiecīgi plānotas aktivitātes mācību procesa ietvaros, kuras tiek īstenoties tiešsaistē sadarbojoties skolēniem un skolotājiem no dažādām valstīm (starptautiskais projekts) vai vienas valsts ietvaros (nacionālais projekts). 2019.gada 5.aprīlī vairākiem mūsu skolas skolotājiem bija vienreizēja iespēja līdzdarboties “Ievads eTwinning” 6st. kursos, kurus vadīja Līga KRAUKLE [...]

Sākusies pieteikšanās 2019./2020.m.g. izglītības programmām

Stipendija līdz 150 EUR Dienesta viesnīca (maksa 5 EUR mēnesī) Ēdnīca (Madonas novada izglītojamajiem brīvpusdienas) Brīvā laika iespējas: Valsts militārā apmācība Sporta pulciņi Ansamblis Bibliotēka, lasītava Baseins, pirts Pasākumi, grupu vakari Ekskursijas, konkursi Iesniedzamie dokumenti: Personu apliecinoša dokumenta kopija (jāuzrāda oriģinālu) Izglītības dokumentu kopijas (jāuzrāda oriģinālus) Medicīniskā izziņa 2 dokumentu fotokartiņas Dokumentus pieņemam sākot ar 14.06.2019. katru [...]

Kursi “Veiksmīga eTwinning projekta īstenošana”

Šodien ienākot ikdienas mācību darbā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) veicina jaunāko mācību metožu plašu izmantošanu – skolotāji ātrāk uzzina  par labo praksi, skolotāji un skolēni ātrāk var komunicēt  un sadarboties, izmantojot internetā piedāvātos sadarbības rīkus neatkarīgi  no atrašanās vietas. Ieviešot kompetenču pieeju, mainās arī skolotāja loma mācību procesā. No autoritatīva informācijas avota skolotājs pārtop par [...]

“STĀSTU STĀŠTĪŠANA UN VEIDOŠANA MĀCĪBU PROCESĀ UN ETWINNING PROJEKTOS SADARBĪBĀ AR I. ZIEDOŅA MUZEJU”

KAS IR eTwinning??? Darbojoties eTwinning projektos, skolotājiem  tā ir iespēja atrast sadarbības partnerskolas platformā www.eTwinning.net , plānot mācību projektu par sev izvēlētu tēmu, strādāt virtuāli drošā projekta vidē TwinSpace, apmainīties idejām ar kolēģiem no visas Eiropas, izmantojot kolēģu sagatavotos mācību materiālus un dalīties ar saviem un  iegūt starptautisku atzinību. Tā ir pieredzes apmaiņa starptautiskā mērogā, sadarbība ar skolām Eiropā un ārpus tās, inovatī [...]

eTwinning - “PIKNIKS DZEJAS PASAULĒ”

Septembris ir DZEJAS dienu mēnesis. Tāpēc JAK Barkavas struktūrvienības skola piedalās nacionālā eTwinning  projektā “PIKNIKS DZEJAS PASAULĒ”, kurā darbojas 7 Latvijas skolas: Jak Barkavas struktūrvienība, Vangažu vidusskola, Jēkabpils Mākslas skola, Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Jūrmalas Majoru vidusskola, Valsts SIA “ Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, projekts ilgs septembra, oktobra mēnesi. Šo [...]

Eiropas valodu diena

“VALODA ir tauta. VALODA ir dzeja. VALODA ir vēsture. VALODA ir zinātne. VALODA ir cilvēks”, saka  J. Klīdzējs. Šodien Eiropas Savienības dalībvalstīs ar dažādiem pasākumiem kopš 2001. gada tiek atzīmēta Eiropas valodu diena 26. septembrī, kuras laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta Eiropas valodām un par godu tam rīkotas arī dažādas aktivitātes skolās. Eiropas valodu diena ir arī latviešu valodas ne tikai kā dzimtās valodas un tautas gara vērtības, bet [...]

AMI Rudens kross

26.09.19 Vecbebros notika AMI sporta kluba 30. Sporta spēles Rudens krosā. Skolas komanda: Igo Šmits, Lauris Aizpurietis, Artūrs Stabulnieks, Līga Eriņa, Jurģis Bruzguls, Dagmāra Leitāne, Andris Eriņš, Janīna Pauniņa, Elīna Cvilikovska Paldies dalībniekiem!

Dzejas pikniks literatūrā

Kā sākas diena? Ierasti un klusi – skan klusa mūzika, un rīta kafija jau nedaudz atdzisusi. Kā aizrit diena? Ierasti un klusi, skan dienas ziņas, nepaveikto darbu kaudze mazliet sarukusi. Kā beidzas diena? Ierasti un klusi – Kāds vērtīgs miers šai ierastībā… / A. Skrjabe/ Ierastais miers šobrīd ir ienācis uz brīdi arī  JAK Barkavas struktūrvienības skolā, jo ir noslēdzies vēl viens eTwinning projekts, kurš saucās “Dzejas pikniks literatūrā&rdquo [...]

Rezultatīvs sniegums sacensībās basketbolā meiteņu komandai!

16.janvārī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunietes piedalījās AMI SK rīkotajās basketbola sacensībās Rēzeknē, kur izcīnīja 2.vietu ar tiesībām startēt finālsacensībās Rīgā. 28. janvārī jaunietes startēja finālsacensībās, izcīnot 6.vietu Republikā starp Profesionālās izglītības mācību iestādēm. Komandā spēlēja : Anna Lazdiņa Uzulniece, Lelde Bravacka, Benita Kārkliņa, Vineta Džigure, Rebeka Zekante, Sindija Vīksniņa, Linda Dzirkale, Janīna Pauniņa.

Metodiskā diena "Mūsu pieredzes banka" Madonas Valsts ģimnāzijā!!!

Mācīties nozīmē atcerēties to, ko jūs jau zināt. Darīt nozīmē parādīt, ka jūs to zināt. Mācīšana ir atgādināšana citiem, ka viņi zina tieši tikpat labi kā jūs. Mēs visi esam skolnieki, darītāji un skolotāji.   /Ričards Bahs/ Jēkabpils Agrobiznesa koledžas BARKAVAS struktūrvienības skolotāji: Maija OPINCĀNE, Jēkabs STRAZDIŅŠ, Mairita SMELTERE apmeklēja 12.martā METODISKO DIENU MADONAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ “Mūsu pieredzes banka” Skolotājiem bija iespēj [...]

Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti laika posmā no 2020.gada 23.marta līdz 14.aprīlim

Mācību darba plānojums Stundu saraksts Stundu saraksts pieejams gan Mykoob vidē, gan koledžas mājas lapā. Stundu sarakstā mācību process, cik vien tas iespējams, sakārtots blokstundās, nosakot vienā dienā katrai grupai ne vairāk kā 2-3 mācību priekšmetu/moduļu apguvi. Nedēļas plānojums AUDZĒKŅIEM Visa informācija par mācību organizēšanu attālināti ir pieejama Mykoob vietnē. Lai veiksmīgi noritētu attālinātais mācību process, audzēknis: var izveidot datorā savu mācību portfolio, gru [...]

Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. gadadiena - Valsts prezidenta Egila Levita lekcija

Ceturtdien, 30. aprīlī, plkst. 13.00 Valsts prezidents Egils Levits lasīs lekciju vecāko klašu skolēniem “Kāpēc 4. maijs?”. Lekcija būs veltīta Latvijas neatkarības atgūšanas 30. gadadienai, un tajā E. Levits stāstīs par to, kādi bija neatkarības atjaunošanas kustības mērķi un vērtības, kā arī par to, kāda ir Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīme Eiropas un pasaules vēsturē. Gan pirms lekcijas, gan lekcijas laikā skolēni Valsts prezidentam varēs uzdot j [...]

Projekts Nr.4.2.1.2/19/I/002 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību-ražošanas korpusa ēkai Dzirnavu ielā 1, Barkavā”

Projekta mērķis ir Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk - Koledža) mācību - ražošanas korpusa ēkas Dzirnavu ielā 1, Barkavā energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Projekta ietvaros plānotās darbības ir tie&sca [...]

eTwining projektu veiksmīga īstenošana

“Mācīšanās patiesais gala rezultāts ir pārmaiņas.” / Leo Buscaglia/ 2020. gada 25. augustā JAK Barkavas struktūrvienībā (Madonas novads) notiks eTwinning 6h kursi skolotājiem “eTwining projektu veiksmīga īstenošana”. Kursus vadīs eTwinning Latvijas vēstnieces: Inese Zvaigznone (Kalnciema vidusskola), Solvita Vencjuna (Privātā vidusskola “Laisma”). Šajā dienā satiksies skolotāji no dažādām Latvijas izglītības iestādēm: Degumnieku pamatskola [...]

1. Septembris!

1.septembrī plkst.10.00 JAK Barkavas struktūrvienībā svinēsim pirmo skolas dienu 31.08.2020. no plkst.12:00 – iekārtošanās dienesta viesnīcā 1.09.2020. plkst.10:00 – tikšanās ar grupu audzinātājiem Plkst.11:45 – 12:45 – pusdienlaiks Plkst.13:00 – aktivitātes kopā ar grupas biedriem un audzinātāju    

Mūsu jaunsargi izcīna II vietu 22. Karoga svētkos!

2020. gada 18. septembrī Pulkveža O.Kalpaka dzimtas mājās Ošupes pagasta “Liepsalās” notika 22. Karoga svētki. Pasākuma mērķis: Rosināt saglabāt starppaaudžu cieņu apliecinošu un vienojošo tradīciju Kalpaka dzimtas mājās Liepsalās. Pasākuma programmā 8 aktivitātes kopvērtējumam: 1.Militarizētā stafete 2. Spēkam, ātrumam, veiklībai! 3.Ierindas mācība un dziesma. 4. Latvijas vēsture. 5.Pirmā palīdzība. 6.Dabas veltes. 7. Spēka dziesmas. 8.Mana dziesma- &s [...]

eTwinning projekts “Ievērojama personība novadā”

Ja tu nevari darīt iespaidīgas lietas, tad dari mazas lietas, bet iespaidīgā veidā.  / N. Hills/ No šī gada 19. līdz 21.augustam Siguldā norisinājās ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning pedagogu profesionālās kompetences mācības  "Stāstu stāstīšana un veidošana sadarbībā ar Ziedoņa muzeju”, kurus apmeklēja skolotāja Maija Opincāne.  Mācības norisinājās patīkamā atmosfērā, jo kopā [...]

eTwinning projekts “Mani pirmie zābaciņi”

2020.gada 05. – 07.augustam Liepājā Promenade Hotel  satikās eTwinning vēstnieki no visas Latvijas, kurā norisinājās 3 dienu kursi “Laika plānošana eTwinning mācību projektu kontekstā”. No JAK Barkavas struktūrvienības vēstnieku saietu apmeklēja latviešu valodas skolotāja, eTwinning projektu vadītāja Mairita Smeltere. Kursu laikā svarīgās tēmas: eTwinning sasniegumi un aktualitātes 2020./2021.m.g. Vēstnieku pieredzes “dzīvā bibliotēka” Pašn [...]

Ziemas uzņemšana programmā "Būvdarbi"

ZIEMAS UZŅEMŠANA  PROGRAMMĀ “BŪVDARBI” AR KVALIFIKĀCIJU “APDARES DARBU TEHNIĶIS” Mācību ilgums - 1,5 gadi Iepriekšējā izglītība - vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā BEZ VECUMA IEROBEŽOJUMA Stipendija līdz 150 EUR Dienesta viesnīca (maksa 5 EUR mēnesī) Informāciju par brīvā laika iespējām skatīt mājaslapā! Iesniedzamie dokumenti: Personu apliecinoša dokumenta kopija (jāuzrāda oriģinālu) Izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopijas (jāuzrā [...]

eTwinning projekta sadarbību ar Turciju "This World is Ours"

JAK Barkavas struktūrvienība 2020./2021.m.g. piedalās starptautiskajā eTwinning projektā “Bu Dünya Bizim”- “This World is Ours”, dibinātājs ir Emine Karahan – Turcija. Projektā piedalās 18 skolotāji / partneri no dažādām valstīm – Turcija, Azerbaidžāna, Latvija, Rumānija, Polija, Albānija. Projekts ilgs no 2020.g.oktobra – 2021.g.maijam. Skolēnu vecums: 14-19 gadi Tēma – Vides mācība Starppriekšmetu saikne: Angļu valoda, Informātika, Li [...]

KAS IR eTwinning?"

JAK BARKAVAS struktūrvienības projekti eTwinning ir EIROPAS SKOLU PLATFORMA – ko piedāvā ikvienam izglītības jomas darbiniekiem (skolu direktoriem, direktoru vietniekiem, skolotājiem, skolu bibliotekāriem u.c.), kas strādā izglītības iestādēs kādā no Eiropas valstīm.        Viens no svarīgākajiem elementiem eTwinning ir sadarbība starp skolotājiem, skolēniem, skolām, vecākiem un vietējo varu. eTwinning skolotāji strādā kopā un organizē aktivitātes saviem skolē [...]

Prasmju un iemaņu apgūšana modulī “Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs”

IP Viesnīcu pakalpojumi, V2 grupa, modulī “Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs” apgūst zināšanas un pamatprasmes, kā veiksmīgi sagatavoties pasūtījumu pieņemšanas procesam, lai veiktu viesu apkalpošanu pie galdiņiem.  Izmantojam visus pieejamos resursus, kas atrodami katram mājās.    Viesmīlības priekšmetu skolotāja L.Zaļmeža 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 2020

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 2020’ JAK Barkavas struktūrvienībā notika 2020.gada 12.novembrī. “Šogad Ziemeļvalstu literatūras nedēļai sākoties, Ziemeļvalstis sedz bieza tumsa. Mēs pasargājam sevi no aukstā rudens vēja un lietus ar lietussargiem, iededzam lukturus un iegrimstam grāmatās un stāstos”, Anno Vikberga no Ālandu salām. Tēma – Ziemeļvalstis un pasaule. Mērķis – piepildīt Z-valstu un Baltijas valstu skolas un bibliotēkas ar lasījumiem, izstādēm, sa [...]

EIROPAS VALODU DIENA 2020’ RADOŠO DARBU KONKURSS “Mans grāmatplaukta stāsts”

Eiropas Valodu diena 2020’ ietveros, Latviešu valodas aģentūra aicina skolēnus piedalīties konkursā “Mans grāmatplaukta stāsts”, rakstīt latviešu valodā domrakstus, esejas, dzejoļus, kā arī klāt pievienot zīmējumus un iesūtīt savus darbus. Konkursa mērķis un uzdevums: 1.Popularizēt latviešu valodu; 2.Rosināt skolēnus izzināt kultūrvēsturisko mantojumu. Konkursa norise: ·konkurss notiek no 2020.gada 26.septembra, darbus iesūtīt līdz 2020.gada 18.novem [...]

Praktiskās nodarbības modulī "Telpas un vides sagatavošana viesu uzņemšanai "

IP Viesnīcu pakalpojumi, V2 grupa, modulī "Telpas un vides sagatavošana viesu uzņemšanai" veic praktisko darbu par tēmu "Dabīgie tīrīšanas līdzekļi, to pielietošanas iespējas telpu uzkopšanā".  Video autors Samanta Jaškova V2 grupa, viesmīlības pakalpojumu speciālists.   Informāciju apkopoja viesmīlības priekšmetu skolotāja Egita Kārkliņa

Konkursa „Barikādēm 30” rezultāti

Konkursa „Barikādēm 30” rezultāti Konkursā piedalījās 67 audzēkņi. 1.vieta (100%) Linda Dzirkale-V3 grupa Līga Krūmiņa – L1 grupa Evija Burtina- L1 grupa 2.vieta (93%) Ritma Skangale – BV1 grupa Jānis Zīmels – BV1 grupa Māris Riekstiņš- BV1 grupa Zita Čaunāne – Dolgova – L1 grupa Līva Romanovska- AU1 grupa 3.vieta( 86%) Ruta Opule- V3 grupa Paldies visiem, kas piedalījās konkursā "Barikādēm 30"!  

Attālinātās sacensības spēka trīscīņā

Daugavpils Būvniecības tehnikuma sporta organizators Juris Ozols Latgales reģionā no 02.02.-11.02.2021.rīko attālinātās sacensības spēka trīscīņā. No JAK Barkavas struktūrvienības piedalīsies divi izglītojamie – Lauma Opincāne L1 grupa un Sandis Rošāns V2 grupa. Novēlēsim viņiem veiksmīgu startu!

PVIN normatīvo aktu aktualizācija

Profesionālās vidējās izglītības nodaļā ar 2021.gada 2.semestri stājas spēkā jauni iekšējie noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumu Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” 27.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu: 1. 21.01.2021. Nr.1.-9/2  Stipendiju piešķiršanas nolikums šeit 2. 26.01.2021. Nr.1.-9/3  Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība&nb [...]

9.februārī, visā LATVIJĀ atzīmē "DROŠA INTERNETA DIENA"

DROŠS INTERNETS SĀKAS AR TEVI! 9. februārī vairāk nekā 170 valstīs visā pasaulē tiks atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID) ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi. Latvijas Drošāka interneta centrs kā ierasts organizēs aktivitātes, iesaistot bērnus, jauniešus un pieaugu&scar [...]

Sveicam mūsu sportistus!

Apsveicam Sandi Rošānu ar izcīnīto 2.vietu Latgales reģiona attālinātajās trīscīņas sacensībās  un Annu Lazdiņu Uzulnieci par piedalīšanos un izturību!  

Vecāku sanāksme tiešsaistē

TIEŠSAISTE ---> VECĀKU SAPULCE!! Anketa vecāku sanāksmei!

Nacionālā eTwinning projekta "MANI PIRMIE ZĀBACIŅI" ietvaros ar 1.martu ir uzsākta ceļojošā izstāde Madonas novadā

"Es varu izdarīt to, ko tu nespēj. Tu vari izdarīt to, kas nav pa spēkam man. Kopā mēs varam paveikt lielas lietas." /Māte Terēze/ No 2021.gada 1.marta eTwinning projekts ”Mani pirmie zābaciņi” ir uzsācis ceļojošo izstādi Madonas novadā (Stalīdzāni, Saikava, Madona) – lai parādītu citiem, ko spēj paveikt čaklie rokdarbnieki, cik dažādi var būt roku darbi: adīti zābaciņi, tamborēti zābaciņi, tamborētas sedziņas, tamborētas segas kokiem, adīti mauči, austas priev [...]

Kā pieslēgties TEAMS sapulcei (Vecāku sanāksme)?

Kad atvērsiet sapulces saiti, būs redzams šāds logs... Izvēlamies Turpināt šajā pārlūkprogrammā (Continue on this browser) Ja TEAMS sapulcei pieslēdzaties pirmo reizi (un datoram ir pieslēgta webkamera/mikrofons) tad būs redzams paziņojums, kurā TEAMS pieprasa piekļuvi jūsu webkamerai/mikrofonam. Šeit izvēlamies Atļaut (Allow) 1. Ievadam savu vārdu, uzvārdu; 2. Iespēja Ieslēgt/Izslēgt webkameru; 3. Iespēja ieslēgt/Izslēgt mikrofonu; 4. Lai pieslēgtos izvēlamies Pievienoties [...]

Koledža projektā SAM 8.5.3

Koledža iesaistījās  Valsts izglītības satura centra īstenota Eiropas Sociālā fonda projektā „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr.8.5.3.0/16/I/001). Attīstības un investīciju stratēģijas 2021. - 2027.  izstrādes vadības komanda piedalījās SIA “AC Konsultācijas” organizētajos tiešsaistes mācību, konsultāciju un pieredzes apmaiņas pasākumos. Savstarpējā dažādu pro [...]

Jauns mazs uzdevums saistībā ar MŪZIKAS PASAULI....

Aicinu ikvienu piedalīties mazajā MŪZIKAS uzdevumā!!! Dalies savā priekā ar mums visiem par to, kas Tevi šodien saista, patīk, liekas pats labākais, aktuālākais, skanošākais MŪZIKAS pasaulē!!! Sagatavo un apkopo mazliet informāciju par sev tuvāko mūziķi, dziedātāju vai mūzikas grupu, pievieno klāt satriecošus, pārliecinošus foto!!! Darbu apkopot vari dažādi: Canva.com, TextgramX, Photo collage vai PowerPoint – JPG un sūti skolotājai M. Smelterei mykoob.lv saraks [...]

PATEICĪBA par līdzdalību radošo darbu konkursā un grāmatas "Izstāsti man savu sapni" tapšanā

Katru gadu Latviešu valodas aģentūra aicina skolēnus un jauniešus iesaistīties radošo darbu konkursos, kurā ir iespēja rakstīt savu darbiņu (dzejoli, eseju, miniatūru), klāt pievienojot arī savu zīmējumus. “Latviešu valodas aģentūras ierosinātā tēma mudināja visus konkursa dalībniekus raudzītos divos virzienos. Vispirms – kad no rīta ir acis vaļā, tad arī atceramies, ko naktī esam sapņojuši. Tikai nedaudz bija tādu darbu, kuri aprakstīja visātrākos [...]

Profesionālā vidējā izglītība JAK Barkavas struktūrvienībā!

Profesionālā vidējā izglītība JAK Barkavas struktūrvienībā Izvēlies - uzzini - izmēģini un pārvērt savu talantu profesijā 2021./2022.mācību gadā!

Informācija par CE norisi 2020./2021.m.g.

Labdien, 2. vai 3.kursa izglītojamais!                                      Pirms katra centralizētā valsts eksāmena tu saņemsi vēstuli savā e pastā (par svešvalodu eksāmenu 07.05., par latviešu valodas eksāmenu 14.05., par matemātikas eksāmenu 19.05.), kurai būs pievienoti šādi pielikumi: Eks [...]

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts "Climate Justice"

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi un pedagogi 24.05.2021 – 28.05.2021. piedalījās Erasmus+ projekta “Climate Justice” otrajā virtuālajā mobilitātē "Enerģētika un klimata pārmaiņas".   No Barkavas struktūrvienības šajā mobilitātē piedalījās 2.kursa audzēkņi Inese Stepaņenko, Madara Puškeire, Mārtiņš Štrauss, kā arī skolotāji Jēkabs Strazdiņš un Dana Ivanova. Jaunieši uzstājās prezentējot tēmu par enerģijas resursu pa [...]

Tiešsaistes nodarbība "Virtuālais EGO"

9.septembrī plkst. 10:30 tiešsaistes nodarbība Virtuālais EGO. Saturs: Kas ir internets, digitālais pēdas nospiedums, kibermobings, virtuālās spēles, sociālie tīkli, saziņa ar nepazīstamām personām, soc.tīkli., sekstings. Lekcijas garums: +/-45 min Saite uz nodarbību: Lai pievienotos sapulcei, noklikšķiniet šeit

Vieglatlētikas sacensības

15. septembrī plkst. 13:00 JAK Barkavas struktūrvirnībā notiks vieglatlētikas sacensības! Programmā: 100m skrējiens; tāllēkšana; lodes grūšana (4kg, 6kg); bumbiņas mešana (500gr) UZ TIKŠANOS SKOLAS STADIONĀ!

Nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss

Nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss nominācija Lauksaimniecība (Augkopība). Balso par saviem favorītiem, spiežot pie komandas bildes https://www.facebook.com/409943629039752/posts/4770275743006497/

Tiešsaistes vecāku sapulce - Kopīgi mācīties un augt vienotā virzienā

10.11.2021.Plkst.18:00. Tiešsaistes vecāku sapulce Kopīgi mācīties un augt vienotā virzienā N.p.k. Laiks 1. 18:00 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstības virzieni Jākabpils Agrobiznesa koledžas direktore R.Pole 2. 18:10 Konkurētspējīgas priekšrocības veidošana Barkavas struktūrvienības vadītāja S.Smeltere 3. 18:30 Izglītības kvalitāte un kompetencēs balstīta profesionālās izglītības īstenošana Barkavas struktūrvienības vadītājas vietniece mācību jomā S.Zepa Audzināšanas jomas konstruktīva virz [...]

“How much do you know about Christmas?”

Sākam Ziemassvētkiem veltītu konkursu “How much do you know about Christmas?”. Konkurss notiks no 6. līdz 15. decembrim, tajā piedalās JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamie un Madonas novada pamatskolu 5.-9. klašu skolēni. Visi 3 konkursa uzdevumi būs angļu valodā. Lai dalība konkursā tiktu ieskaitīta, jāveic visu 3 posmu uzdevumi. 1. posms – viktorīna par Ziemassvētkiem: Atbildes jāiesūta līdz 09.12.21. plkst. 20:00. 2. posms – radošs uzdevums: kādas telpas vai tās daļas noformēšana Ziemas [...]

R. Blaumaņa literārās prēmijas 17. konkurss

Šī gada decembrī norisinājās jau 17. Blaumaņa literārās prēmijas konkurss, kuru organizēja Rūdolfa Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība un biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad piedalīties tika aicināti jaunieši no visām Latvijas skolām. Kopā tika saņemti 142 darbi, kas apliecina to, ka Blaumanis un viņa daiļrade joprojām dzīvo, viņa darbu tēmas ir nozīmīgas un aktuālas arī jaunajai paaudzei! Konkursā piedalījās a [...]

Konkurss “How much do you know about Christmas?” noslēdzies!

Laika posmā no 6. līdz 15. decembrim JAK Barkavas struktūrvienībā norisinājās Ziemassvētkiem veltīts konkurss angļu valodā “How much do you know about Christmas?”. Tajā varēja piedalīties struktūrvienības audzēkņi un Madonas novada pamatskolu 5.-9. klašu skolēni. Lai dalība konkursā tiktu ieskaitīta, bija jāveic visi 3 posmi: viktorīna par Ziemassvētkiem, radošais darbs un uzdevums par populārām Ziemassvētku filmām un dziesmām. Paldies visiem dalībniekiem par lielo atsaucību! Rezultāti: JAK Bark [...]

Audzēkni! Piesakies Erasmus+ skolu partnerības projekta "Climate Justice" mobilitātē

Ja esi 16 - 17 gadus vecs Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēknis, Tev ir labas sekmes un angļu valodas zināšanas. Ja Tev rūp klimata pārmaiņas un izproti pārstrādes nepieciešamību - piesakies Erasmus+ skolu partnerības projekta Climate Justice mobilitātē Pārstrāde un klimata pārmaiņas, kas norisināsies jau februārī Spānijā. Motivācijas vēstuli līdz 04.01.2022. sūti uz e-pastu: agrita.landzane@jak.lv

Fotokonkurss skolēniem un skolotājiem

Fotokonkurss skolēniem un skolotājiem Norises laiks no 12.01.2022. – 12.02.2022. Konkursa devīze „Viss sākas ar mīlestību....” /Roberts Roždestvenskis/ Konkurss veltīts Krievu dzejniekam, tulkotājam, dziesmu tekstu autoram Robertam Roždestvenskim 90 gadu jubilejā Konkursa organizators: Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija (ЛАПРЯЛ) Rezultātu paziņošana: 12.04.2022. Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācijas (ЛАПРЯЛ) mājas lapā Vairāk info: šeit Fotogra [...]

...ieskandinām Ziemassvētkus!

14.12.2021. IP Viesnīcu pakalpojumi un IP Skaistumkopšana audzēkņi, Ziemassvētku laiku ieskandināja Tūrisma pakalpojumu laboratorijā, kur kopā ar skolotājām L.Zaļmežu un M.Zepu apguva jaunas zināšanas un prasmes starpmodulārajā apmācībā, apskatot tēmas par ēdināšanas pakalpojumu piedāvāšanu viesiem un tējas pasniegšanas veidiem, ceremonijām skaistumkopšanā. Kopīgi cepām speķa pīrāgus, klājām galdus Ziemassvētku noskaņās, baudījām zāļu tējas un karsto dzērienu. Audzēkņi, savstarpēji dalījās infor [...]

Konkurss par godu Latvijas valsts svētkiem

KONKURSS! Laika posmā no 08.11.-18.11.2021 JAK Barkavas struktūrvienībā tika organizēts konkurss par godu Latvijas valsts svētkiem. Konkursā piedalās skolas izglītojamie, pedagogi un skolas darbinieki, pamatskolu skolēni. Bilžu iesūtīšanas termiņš līdz 20.11.2021 uz e pastu: konkurss@jak.lv Sīkāka informācija par konkursa noteikumiem pie skolotājām- Līgas Zaļmežas un Egitas Kārkliņas.

Erasmus+ skolu apmaiņas projekta "Climate Justice" mobilitāte Spānijā

31.01.2022. – 04.02.2022. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunieši un pedagogi piedalījās Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta Climate Justice kārtējā mobilitātē. Tā norisinājās Spānijā, Seviļā un šoreiz projekta darbnīcas tēma bija Pārstrāde un klimata pārmaiņas. Darbnīcas programmas ietvaros jaunieši uzstājās ar prezentācijām par pārstrādes aktualitāti un risinājumiem, gatavoja tematiskos plakātus, veidoja šaha komplektu un mākslas darbus no pārstrādājamiem atkritumiem, kā arī piedalījās [...]

Darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu īstenošana

Pašlaik var jau atzīmēt piecus gadus, kopš Jēkabpils Agrobiznesa koledžā un Barkavas struktūrvienībā tiek īstenots ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos». Izglītības iestādei šis projekts nodrošina sadarbību ar uzņēmumiem, kas palīdz labāk uztvert darba devēju prasības. Uzņēmēji savukārt mēdz noskatīt nākamos darbiniekus, taču vienlaikus tas ir arī viņu praktiskais ieguldījums jauniešu izglītošanā. Šāds kopīgs darbs [...]

Konkurss "Ziemas olimpiskās spēles"

KONKURSS! Laika posmā no 22.02.2022.-07.03.2022. JAK Barkavas struktūrvienībā norisinās konkurss par godu 2022.gada ziemas olimpiskajām spēlēm. Konkursa mērķis: paplašināt zināšanas par ziemas olimpiskajām spēlēm. Konkursa dalībnieki: JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamie un pedagogi. Konkursa norise: laika posmā no 22.02.2022.-07.03.2022. šeit jāatbild uz jautājumiem. 10.03.2022. tiks apkopotas saņemtās atbildes un apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji. VEIKSMI VISIEM KONKURSA DALĪBNIEKIEM!

Vecāku sanāksme TIEŠSAISTĒ

3.kursu izglītojamo vecāku sanāksme TIEŠSAISTĒ 2022.gada 24.februārī plkst.18:00 >>> PIESLĒGTIES

Konference “Turīgs un veiksmīgs nākotnes laukos”

Lai iepazīstinātu ar lauksaimniecībā pieprasītām, labi apmaksātām un nepieciešamām profesijām, kā arī uzzinātu, kādi speciālisti pietrūkst pašiem lauksaimniekiem, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) jau otro gadu pēc kārtas rīkos profesionālo izglītības iestāžu konferenci “Turīgs un veiksmīgs nākotnes laukos”. Konferences mērķis - profesiju popularizēšana, zemkopības profesiju skaidrošana audzēkņa vārdiem - kas ir augkopības tehniķis”, kas ir “dārzkopības tehniķis”, “lauksaim [...]

Valentīndiena dienesta viesnīcā

14.februāris – Valentīndiena jeb visu mīlētāju diena. Lai radītu svētku noskaņu, par godu šai dienai mēs, JAK Barkavas struktūrvienības dienesta viesnīcas pašpārvalde, veidojām gan rotājumus dienesta viesnīcas telpās, gan organizējām spēļu vakaru, iesaistot pirmā kursa izglītojamos. Prieks, ka izglītojamie iesaistījās svētku organizēšanā un atzina, ka šāda veida aktivitātes velētos biežāk, atzīstot, ka cer drīzumā rīkot aktivitātes arī plašākā pulkā. Dienesta viesnīcas pašpārvaldes pārstāve Barb [...]

Iegūta nominācija pasākumā "CITS BAZĀRS"

24.02.2022. tiešsaistē norisinājās skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) reģionālais pasākums Madonā CITS BAZĀRS. Pasākumā piedalījās arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas strukūrvienības izglītojamais ar SMU Rūdolfa īstā garša, iegūstot uzvaru nominācijā “Labākā pārdošanas komanda” vidusskolas grupā, kā arī saņemot Madonas novada pašvaldības un biedrības SATEKA simpātiju balvas.

Tiešsaistes saruna - Kā skolā runāt par karu

Aicinām pedagogus un vecākus uz sarunu - Kā skolā runāt par karu, kas notiks tiešsaistē šeit ,trešdien, 2. martā, plkst.16.00. Sarunā piedalīsies Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības centra eksperte Solvita Lazdiņa, LU profesore, klīniskā un izglītības psiholoģe Baiba Martinsone un politologs Filips Rajevskis. Sarunu vadīs žurnāliste Daina Jāņkalne. Sarunas tēmas: · Emocionāls līdzsvars un drošības sajūtas radīšana bērniem; pareizie vārdi un vēlamā rīcība. · Situācija Ukrainā un “k [...]

Mācību stunda skolēniem par drošību un emocijām "(ne)MIERĪGĀ PASAULE"

Pulkvežleitnants, Jaunsardzes centra vadītājs Aivis Mirbahs skolēniem stāsta par galvenajiem drošības aspektiem, drošības situāciju Latvijā, mūsu katra atbildību un rīcību šādās situācijās - šeit

Mācību stunda skolēniem par drošību un emocijām "DROŠĪBA NEDROŠĪBĀ"

Mūsu emocionālā drošība, bailes, trauksme un neziņa. Sajūtas, ko piedzīvojam. Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs skolēniem stāsta par to, ko darīt ar emocijām, ko šobrīd piedzīvojam - šeit

Aktivitātes sportā

No 07.02.2022.-28.02.2022. skolā norisinājās sacensības ,,Basketbola meistars”. Trīs labākie jaunieši un jaunietes tālāk piedalījās Latgales reģiona sacensībās, kur kopvērtējumā gan jaunieši, gan jaunietes izcīnīja 2. vietu. Komandās startēja: Jaunieši Niks POTJOMKINS Dāvis KRUSTS Juris LABUTIS Emīls ČEVERS Jaunietes Sindija Renāte VĪKSNIŅA Anna LAZDIŅA UZULNIECE Diāna ULANOVA Izglītojamie piedalījās arī individuālajā cīņā, iegūstot augstas vietas Latgales reģiona kopvērtējumā: Sindija Renāte VĪ [...]

Sasniegumi tautas bumbas sacensībās

28.aprīlī, Rēzeknes tehnikumā norisinājās Latgales reģiona AMI sporta centra rīkotās sacensības tautas bumbā jaunietēm. Piecu komandu konkurencē Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komanda izcīnīja 1.vietu. Apsveicam JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamās: Anželiku Čerņavsku Sindiju Renāti Vīksniņu Elvitu Grišuli

Tikšanās ar militārās nozares pārstāvjiem

12.maijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūvienībā viesojās pārstāvji no jaunizveidotā Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 25.kājinieku bataljona kaujas atbalsta rotas Stāmerienā. Tikšanās laikā jaunieši tika iepazīstināti ar iespējām iesaistīties gan Zemessardzē, gan ar to, kā iestāties profesionālajā dienestā.

Erasmus+ skolu apmaiņas projekts "Climate Justice"

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā 16.05.2022. – 20.05.2022. notika Erasmus+ skolu apmaiņas projekta Climate Justice noslēdzošā mobilitāte. Šī projekta dalībvalstis - Turcija, Itālija, Portugāle, Spānija un Latvija. Projekta mērķis bija veicināt jauniešu izpratni par mūsu patēriņa paradumu ietekmi uz klimata pārmaiņu procesiem, rosināt līdzatbildības apziņu ikdienas rīcībā un attieksmē pret vidi. Latvijā organizēto projekta pasākumu tēma bija “Transports un klimata pārmaiņas”. Tās kontekstā jaunieši [...]

Prakse Spānijā Erasmus+ ietvaros

Jēkabpils Agrobiznesa koledža pašlaik īsteno Erasmus+ mobilitātes projektu, kas dod iespēju pilnveidot profesionālās prasmes ārvalstīs. Šī projekta ietvaros nupat JAK Barkavas struktūrvienības audzēkņi ir devušies uz Spāniju praksē. Tie ir 3.kursu audzēkņi, kuri apgūst lauksaimniecības un būvdarbu programmas: Daniels Baumgartens, Andris Eriņš un Mārtiņš Štrauss. Kopā ar viņiem pirmās dienas Malagā pavadīja pedagogs Aigars Oļukalns, veicot darba vērošanu uzņēmumos. Paredzētais prakses norises lai [...]

Sacensības minifutbolā

Maija mēnesī AMI sporta centrs organizēja minifutbola sacensības jauniešiem četros reģionos. 24.maijā, Daugavpils Būvniecības tehnikuma Višķu stadionā norisinājās sacensības Latgales reģiona komandām, kur piedalījās arī komanda no Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK), iegūstot 4.vietu. JAK komandas sastāvā Barkavas struktūvienību pārstāvēja: Linards JANSIŅŠ Niks POTJOMKINS Juris LABUTIS Kaspars STALĪDZĀNS Dainis SKUDRĪTIS Artūrs ČERŅAVSKIS

Sacensības vieglatlētikā

31.maijā Ogres tehnikuma Vecbebru stadionā norisinājās AMI sporta centra rīkotās sacensības vieglatlētikā, kurās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienību pārstāvēja: Artūrs ČERŅAVSKIS Sindija Renāte VĪKSNIŅA Anna LAZDIŅA-UZULNIECE Dainis SKUDRĪTIS Individuālajā vērtējumā godalgotas vietas sacensībās tika iegūtas bumbiņas mešanas disciplīnā: 1.vieta Dainis SKUDRĪTIS 3.vieta Anna LAZDIŅA-UZULNIECE Komandu kopvērtējumā jaunietes ieguva 5.vietu, jaunieši 6.vietu.

Apbalvojumi sporta sasniegumos

15.jūnijā Rīgas Tehniskajā koledžā tika apbalvotas labākās profesionālās izglītības skolas sportā. No 28 skolām Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunietes ieguva 3.vietu, bet jaunieši 6.vietu. Paldies Jēkabpils un Barkavas izglītojamiem par sportisko garu un sadarbību!

JAK Barkavas struktūrvienības audzēkņi praksē Spānijā

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības trīs audzēkņiem laikā no 25.05.2022. līdz 11.06.2022. mācības notika nevis skolas kabinetos, bet Malagā – vienā no skaistākajām pilsētām Spānijas dienvidos. Šādu iespēju sniedza Eiropas Savienības līdzfinansētās Erasmus+ programmas mobilitātes projekts. 3.kursu audzēkņi Andris Eriņš un Mārtiņš Štrauss pilnveidoja savas prasmes būvdarbos, veicot dažādus iekštelpu remonta darbus, bet Daniels Baumgartens darbojās lauksaimniecības jomā. Jaunie [...]

Zinību dienas svētki

Viss ir mūsu rokās, lai mācītos un uzkrātu zinības, lai sasniegtu to, ko katrs vēlamies. Lai paceltos debesīs, lai sasniegtu pacēlumus un lidotu uz mērķiem. 1.septembris - jauna lappuse mācību sasniegumiem, jaunām prasmēm, jauniem mērķiem un ne tikai... 1.septembris - zinību svētki, kuros uzsākt jaunu mācību gadu un atskatīties uz pagājušajā mācību gadā sasniegto. Mēs augstu vērtējam to, ka mūsu audzēkņi labi mācās, piedalās konkursos, ir aktīvi ārpusstundu pasākumos un sportā. Koledža var lepot [...]

Skolas konkurss

2022.gada 12.oktobrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK) Barkavas struktūrvienībā norisināsies nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss Skaistumkopšana, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Konkursā piedalīsies komandas divu cilvēku sastāvā no Rīgas Stila un modes tehnikuma, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma un JAK Barkavas struktūrvienības. Lai izvēlētos dalībnieces, kuras pārstāvēs Barkavas struktūrvienību, 13.septembrī skolā tika organizēts iekšējais kon [...]

Sacensības vieglatlētikā

Gatavojoties 20.septembra vieglatlētikas sacensībām Vecbebros, kuras organizē Sporta darba metodiskais centrs AMI, Barkavas struktūrvienībā tika rīkotas skolas mēroga sacensības vieglatlētikā. Ikvienam struktūrvienības izglītojamajam, izvērtējot savu fizsisko sagatavotību, bija iespēja pārbaudīt savus spēkus četrās vieglatlētikas disciplīnās – tāllēkšanā, bumbiņas mešanā, 100 metru skrējienā un lodes grūšanā. Labāko rezultātu apkopojums skolas sacensībās. Foto atskats par to, kā veicās skolas vi [...]

Konkurss "Augkopība"

21.septembrī, Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizētais nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss Augkopība, kurā dalībniekiem bija jāveic dažādi ar augkopību saistīti uzdevumi vairākos moduļos: augkopība un vide, lauksaimniecības sistēmas, augsne un tās apstrāde, kultūraugi un augu maiņa/augseka, augu aizsardzība, augkopības mehanizācija. Uzdevumu gaitā tika pārbaudītas dalībnieku gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas. K [...]

Skolotāju diena 2022

Skolas sirdspuksti ir skolēni, Bet skolas stiprums - skolotājs. Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu, Tad skolotājs ir šī luktura liesmiņa. Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola Un skolas dvēsele skolotājs. SVEICIENI SKOLOTĀJU DIENĀ!

Konkurss "Viesnīcu pakalpojumi"

28.septembrī, IP Viesnīcu pakalpojumi, 4.kursa audzēkne Janita Dzelme, kopā ar viesmīlības profesionālo priekšmetu skolotāju Līgu Zaļmežu, devās uz VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu, kur piedalījās VIAA organizētajā Nozares jauno profesionāļu meistarības konkursā “Viesnīcu pakalpojumi”. Konkursā bija jāveic dažādi praktiski uzdevumi viesnīcas saimnieciskajā dienestā. Konkursā piedalījās 12 profesionālās izglītības iestādes un kopvērtējumā Janita ieguva 4.vietu. APSVEICAM! PALDI [...]

Sacensības krosā

Septembra mēnesis ir noslēdzies sportiskā noskaņā - 22.septembrī skolas mēroga sacensības, bet 29.septembrī Republikas mēroga sacensības. Skolas mēroga sacensību rezultāti: Jaunieši (3 km) 1. Artis Zvaigzne 9,35 2. Emīls Čevers 11,01 3. Markuss Bērziņš 11,39 4. Zigmunds Paulovics 11,52 5. Tomass Blaubergs 12,21 6. Juris Labutis 12,37 7. Artūrs Stalīdzāns 14,22 8. Valentins Petrovs 14,45 9. Toms Tuksnesis 15,11 10. Jānis Pliķēns 15,46 11. Rūdolfs Lapsa 15,46 Jaunietes (1 km) 1. Amanda Viznere 5,2 [...]

Neticami - skolotājiem pēcstundas!

Par godu Skolotāju dienai JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamie bija sagatavojuši pārsteigumu saviem skolotājiem - atstāja uz pēcstundām. Pēcstundu ietvaros skolotājiem bija jāveic dažādi atraktīvi uzdevumi gan komandās, gan individiāli, atklājot jaunus talantus - zīmēšanā, dzejas rindu radīšanā, ticējumu veidošanā. Neliels ieskats skolotāju pēcstundu radītajās dzejas rinās Skolotāja plaukstās nākotnes smagums gulst, Skolotāja smaidā prieka vēsts rotājas, Skolotāja jokā visas klases prieks [...]

Izglītojamie apmeklē izstādi

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūvienības izglītojamie iegūst jaunas zināšanas ne tikai sēžot skolas solā, bet arī ārpus skolas telpām. Šoreiz papildināt zināšanas par lauksaimniecībā izmantoto tehniku izglītības programmas Augkopība 1. un 2.kursa izglītojamie kopā ar pedagogiem -Juri Dukaļski un Aiju Pumpuri, ir devušies uz izstādi Lauksaimniecības un meža tehnika 2022.

3x3 baskeltbola sacensības skolā

6.oktobra pēcpusdienā, skolas sporta zālē norisinājās skolas mērga sacesības 3x3 basketbolā. 1.vieta komandai Nemāku spēlēt Rihards Juršo Markuss Bērziņš Edvards Cimiņš 2.vieta komandai Litiņš Niks Potjomkins Andris Eriņš Arturs Čerņavskis 3.vieta komandai Valterītis Ivo Dreģis Pēteris Vīksniņš Jānis Pliķēns 4.vieta komandai Belije rozi Mārīte Magone Matīss Purens Andis Grīviņš

Pirmo kursu iesvētības dienesta viesnīcā

Pasākums “Pirmo kursu iesvētības” JAK Barkavas struktūrvienības dienesta viesnīcā Šī gada 11.oktobrī dienesta viesnīcas padome, iesaistot arī citus jauniešus, aicināja pirmo kursu skolēnus uz jautro aktivitāšu pēcpusdienu. Pasākumā iesaistījās gandrīz visi pirmo kursu audzēkņi. Pasākuma ietvaros pirmkursniekiem nācās prezentēt mājas darbu – izpildīt jau iepriekš sagatavotu kursa himnu, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs, kuru mērķis bija saliedēt komandu, uzmundrināt jauniešus un radīt pozit [...]

Skolēnu radošo darbu konkurss 2022

Patiesa mīlestība pret savu zemi nav iedomājama bez mīlestība pret savu VALODU. / K. Paustovskis/ Skolēnu radošo darbu konkurss 2022 “Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā” Novembris – patriotiskais mēnesis. Latviešu valodas aģentūra izsludinājusi ikgadējo skolēnu radošo darbu konkursu par tēmu - “Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”. No katras skolas gaida deviņus labākos darbus, ko pēc izvēles var noformēt (domraksts, eseja, dzejolis vai zīmējums). Konkursa mērķis un uzdevums: *popularizēt latviešu valodu u [...]

Novembris Barkavas struktūrvienībā

Novembris – Latvijas svētku mēnesis. Arī JAK Barkavas struktūrvienībā tas tika ietērpts patriotiskās noskaņās gan pasākumu ietvaros, gan noformējumos skolas telpās. 7.novembrī Barkavas struktūrvienībā viesojās mūziķis Mārtiņš Ruskis (Kanters) ar koncetrlekciju “Es mīlu Tevi, Latvija” programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros. Koncertlekcijas laikā mūziķis izpildīja visiem zināmas latviešu dziesmas, iepazīstināja ar Latvijas mantojumu Latvijas estrādes mūzikā un kopā ar pasākuma dalībniekiem ‘ap [...]

Aktivitātes decembrī

Decembris – kad dienas ir visīsākās un naktis visgarākās, kad zeme ir klāta baltā sniegpārslu segā un sirdis jau gaida Ziemassvētku brīnumu, gribas izdarīt ko labu un ienest prieka mirdzumu ikviena acīs. 01.12.2022.-21.12.2022. Šogad Barkavas struktūrvienībā tiek organizēta akcija, lai iepriecinātu Barkavas pansionāta seniorus. Līdz 21.decembrim ikviens ir aicināts sarūpēt dāvaniņu pansionāta senioriem un to nest uz R.Sondores kabinetu. 22.decembrī visas sarūpētās dāvanas tiks nogādātas Barkavas [...]

Konkursi svētku noskaņā

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Barkavas struktūrvienībā tiek organizēti radošo darbu konkursi latviešu un angļu valodā. Tēma: Sasildi Ziemassvētkus ar savu plaukstu! Mērķis: Iepriecināt sevi un sev līdzās tos cilvēkus, ar kuriem esam ikdienā bieži kopā, sagatavojot savu novēlējumus radošā Ziemassvētku kartītē. Dalībnieki: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības izglītojamie un darbinieki Īstenošanas laiks: 2022.gada 5.decembris – 16.decembris Veicamais uzdevums: Sagatavo savu Ziemas [...]

Galda teniss

6.decembrī Barkavas struktūrvienībā tika organizētas skolas sacensības galda tenisā, lai noskaidrotu galda tenisa labākos spēlētājus. Labākos rezultātus skolas sacensībās uzrādīja Niks Potjomkins, Dāvis Krusts un Emīls Čevers, kuri tālāk tika izvirzīti uz AMI rīkotajām galda tenisa sacensībām Daugavpilī. 8.decembrī, Daugavpilī, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jauniešu komada ieguva 2.vietu. Komandas sastāvā: Dāvis KRUSTS Niks POTJOMKINS Emīls ČEVERS Artūrs HAIČENKO

Sajūti sirdī Ziemassvētkus!

Sajūti sirdī Ziemassvētkus! 14.12.2022. ieskandinājām sirdī Ziemassvētkus kopā ar Rūtu Dūdumu Ķirsi un Jāni Ķirsi - sadziedājāmies Ziemassvētku dziesmas, sasmēlāmies pozitīvas emocijas. 16.12.2022. svinīgajā Ziemassvētku pasākumā klausījāmies novēlējumus, skanīgās ansambļa dziesmas un no struktūrvienības vadītājas Silvijas Smelteres saņēmām Pateicības rakstus, sporta darba organizatores Ingas Dzelmes medaļas par godalgotām vietām sportā. Katrai grupai tika kāds našķis, lai pie kūpošas tējas krūz [...]

Svinīgā pieņemšana pie direktores

Ja vēlies kļūt par savas augošās laimes un piepildījuma arhitektu, ir nepieciešama atzinība un pateicība. /Doks Čildre/ Svinīgā pieņemšanā pie direktores, saku paldies Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pedagogiem, gan Jēkabpilī, gan Barkavā, par personisko darba ieguldījumu, sekmējot jauniešu iesaistīšanos dažādos konkursos, olimpiādēs u.c. izglītojošās aktivitātēs. Pateicība nevar palikt sevī, tā ir jāizsaka. Tāpēc mums ir jānovērtē lielie labie darbi un nav jāaizmirst par mazajiem labajiem darbie [...]

Fotokonkurss

Fotokonkurss skolēniem, studentiem un skolotājiem. Konkursa organizētājs: Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija Konkursa moto: “Cilvēki, uz zemes ir brīnumi! Ticiet man!” Eduards Asadovs Konkurss veltīts dzejnieka Eduarda Asadova simtajai gadadienai. Konkurss notiek šādās nominācijās: *Rudens ainavu fotogrāfijas *Meža skaistuma atspoguļojums *Brīvā dabā dzīvojoši putni *Attēlā iemūžināti laimes mirkļi *Skolēnu, studentu skolas dzīve Fotogrāfijas konkursam jāiesūta no 2023 [...]

Zināšanas papildina praktiski darbojoties

15.01.2023., IP Viesnīcu pakalpojumi izglītojamie, pasniedza uzkodas un apkalpoja viesus Madonas novada pašvaldības organizētajā sadraudzības pasākumā Ukrainas civiliedzīvotājiem. Pasākuma laikā, bija arī iespēja klausīties skaistu koncertu ukraiņu valodā un skatīt deju solī Madonas pilsētas deju kolektīvu dalībniekus. 18.01.2023., IP Viesnīcu pakalpojumi, V1 grupas izglītojamie klausījās un, uzdodot jautājumus, aktīvi piedalījās, SIA Gemoss organizētajā tiešsaistes seminārā Dry January, kuru va [...]

Iespēja piedalīties Erasmus+ projektā

Konkurss Erasmus+ kvalifikācijas prakšu īstenošanai Sākusies pieteikšanās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” profesionālās izglītības sektora aktivitātē. Konkursā 3 nedēļu kvalifikācijas prakses veikšanai ārvalstu (Polijas, Ungārijas, Spānijas, u.c.) uzņēmumos tiek aicināti pieteikties Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 4.kursa audzēkņi: Ø Izglītības programma “Viesnīcu pakalpojumi” – 2 vietas Ø Izglītības programma “Būvdarbi” – 3 vi [...]

Pašvadīta mācīšanās

Pašvadīta mācīšanās jeb spēja mērķtiecīgi mācīties pašam, ir viena no pamatprasmēm, lai spētu sevi motivēt apgūt jaunas lietas un bez citu pamudinājuma sasniegt izvirzītos mērķus, kā arī aktīvi iesaistīties mācību procesā. 19.01.2023. IP Skaistumkopšanas pakalpojumi izglītojamie, Tūrisma pakalpojumu laboratorijā, vadīja mācīšanās procesu moduļa „Spa un pirts procedūru veikšana , pielietojot papildinošās metodes” noslēguma nodarbībās. SPA1 grupas izglītojamā Ruta, dalījās savās praktiskajās zināš [...]

Sacensības šautriņu mešanā

31.janvārī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā norisinājās AMI Sporta centra Latgales reģiona sacensības šautriņu mešanā. Sacensībās piedalījās Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Rēzeknes Tehnikums un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūra Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža Vieta Jaunietes Jaunieši 1. Jēkabpils Agrobiznesa koledža Rēzeknes Tehnikums 2. Rēzeknes Tehnikums Jēkabpils Agrobiznesa koledža 3. LBTU Malnavas koledža LBTU Malnavas [...]

Drošāka interneta diena 2023

Vispasaules Drošāka Interneta diena 2023.gada 7.februārī visā Latvijā, arī JAK Barkavas struktūrvienībā, tiks atzīmēta Drošāka interneta diena, ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi. Izglītojamajiem šajā dienā tiks piedāvātas dažādas interesantas aktivitātes: interaktīvi uzdevumi, diskusijas, video materiāli, ieteikumi un padomi drošībai internetā, [...]

Darbinieku spartakiāde

3.februārī Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā norisinājās metodiskā centra AMI Vidzemes un Latgales reģiona darbinieku spartakiāde. Tās mērķis - veicināt un popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu un veicināt skolu darbinieku komandu saliedēšanos un pieredzes apmaiņu. Pasākumā piedalījās darbinieku komandas no Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, Ogres Tehnikuma, Malnavas koledžas, Aizkraukles Profesionālās vidusskolas un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas. Visas dienas garumā sparta [...]

Konkursa “Write your own Christmas story” rezultāti

Konkurss “Write your own Christmas story” noslēdzies! Laika posmā no 2022. gada 12. decembra līdz 2023. gada 9. janvārim JAK Barkavas struktūrvienībā norisinājās Ziemassvētkiem veltīts konkurss angļu valodā “Write your own Christmas story”. Tajā varēja piedalīties struktūrvienības izglītojamie un Madonas novada pamatskolu 5.-9. klašu skolēni. Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību, jūs esat lieliski stāstu rakstītāji! Bija ļoti grūti no 34 darbiem izvēlēties labākos katrā vecuma grupā. Rezult [...]

Vecāku diena

14.02.2023., IP Viesnīcu pakalpojumi V1 un V3 grupas izglītojamie, kopā ar viesmīlības moduļu skolotāju L. Zaļmežu, organizē Vecāku dienu, kurā ar savām prasmēm pavāra profesijā, iepazīstinās Kristīne Zondare.

Valentīndiena 2023

Valentīndiena vienam ir diena, kad atzīties mīlestībā, citam diena, kad pārdot visvairāk rozes un konfektes, citam, pēdējā cerība, ka izredzētais pievērsīs uzmanību, bet vēl kādam - parasta otrdiena. Šogad Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā atzīmējām Valentīndienu fotografējoties, dāvinot šokolādes sirsniņas, ģērbjoties sarkanās drēbēs, piedaloties aktivitātēs dienesta viesnīcā, meklējot koledžas superīgāko pāri. Sāksim ar šī gada Valentīndienu mīlēt sevi, lai arī apkārtējie [...]

Starptautiskā Dzimtās Valodas Diena

21.februāris - Starptautiskā Dzimtās Valodas Diena Katras tautas lielākais dārgums ir tās valoda, bez kuras nacionālās kultūras izveidošana nav domājama. Starptautiskā dzimtās valodas diena tiek svinēta visā pasaulē katru gadu 21. februārī kopš 1999. gada, kad UNESCO izveidoja valodas piemiņas dienu. Tās izveidošanas mērķis ir veicināt izpratni par pasaules valodu un kultūru daudzveidību, jo liela daļa no pasaules valodām ir apdraudētas un vairums no tām var kļūt par mirušām valodām. Šī diena ir [...]

Novusa sacensības jaunietēm

23.februārī, Rēzeknes tehnikumā norisinājās Latgales reģiona AMI sacensības novusā jaunietēm. Sacensībās piedalījās komandas no Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, LBTU Malnavas koledžs, Rēzeknes tehnikuma un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības. Iegūtās vietas novusa sacensībās jaunietēm: 1.Rēzeknes tehnikums 2.JAK Barkavas struktūrvienība 3.LBTU Malnavas koledža Barkavas struktūrvienības komandas sastāvā: Aļona Grigorjeva Elizabete Boļšakova Ilze Mihņenoka Anna Laz [...]

Badmintona sacensības

7.martā Barkavas struktūrvienībā norisinājās sacensības badmintonā gan jaunietēm, gan jauniešiem. Labākos rezultātus uzrādīja: JAUNIETES 1. Aļona GRIGORJEVA 2. Karīna RIČAGOVA 3. Anna LAZDIŅA-UZULNIECE JAUNIEŠI 1. Rihards JURŠO 2. Markuss Linards BĒRZIŅŠ 3. Niks IKAUNIEKS 15.martā Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā norisinājās AMI Sporta centra rīkotās Latgales reģiona sacensības badmintonā. Balstoties uz skolas sacensībās uzrādītājiem rezultātiem, daugavpilī Barkavas struktūrvienību pā [...]

Sacensības tautas bumbā

22.martā Rēzeknes tehnikumā norisinājās AMI centra organizētās Latgales reģiona sacensības tautas bumbā jaunietēm. Sacensībās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komanda ieguva 3.vietu. Komandas sastāvā arī trīs Barkavas struktūrvienības izglītojamās: Mārīte MAGONE, Anna LAZDIŅA-UZULNIECE un Karīna RIČAGOVA.

PēcLieldienu kauss dambretē

11.aprīlī JAK Barkavas struktūrvienībā norisinājās skolas mēroga sacensības PēcLieldienu kauss dambretē. Sacensību rezultāti: Jaunietes 1. Anna LAZDIŅA-UZULNIECE 2. Mārīte MAGONE 3. Aļona GRIGORJEVA Jaunieši 1. Vlads PENTELEJEVS 2. Jānis PLIĶĒNS 3. Niks IKAUNIEKS 4. Gatis EIDUKS 5. Daniels BAUMGARTENS Paldies ikvienam, kurš piedalījās sacensībās!

AMI sacensības dambretē

18.aprīlī Rēzeknes tehnikumā norisinājas AMI organizētās sacensības dambretē. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunietes ieguva 2.vietu, komandas sastāvā Anna Lazdiņa Uzulniece no Barkavas struktūrvienības, savukārt jauniešu komanda ieguva 1.vietu, sastāvā Barkavas struktūrvienības izglītojamie Jānis Pliķēns un Vlads Pentelejevs.

SPA1 apmeklē seminārus

Izglītības programmas Skaistumkopšanas pakalpojumi 1.kursa izglītojamās moduļa SPA procedūru veikšana ietvaros apmeklēja GMT BEAUTY orgzinētos seminārus skaistumkopšanas speciālistiem. 15.maijā izglītojamās papildināja zināšanas par tēmu Liekā svara un apjoma samzināšana, savukārt, 16.maijā piedalījās seminārā GMT BEAUTY sejas procedūras. Seminārus vadīja zīmola starptautiskās metodikas pasniedzēja Terēze Beļkova, daloties informācijā par aktualitātēm skaistumkopšanā, kā arī atkārtoja tēmas par [...]

Virtuālā tūre

Aplūkot visas programmas un detalizētus aprakstus: https://barkava.jak.lv/lv/programmas