Meklēt


Pedagogi

Vārds Uzvārds e-pasts Arnis Avišāns arnis.avisans@jak.lv Aldis Bondars aldis.bondars@jak.lv Lidija Deksne lidija.deksne@jak.lv Juris Dukaļskis juris.dukalskis@jak.lv Inga Dzelme inga.dzelme@jak.lv Normunds Dzelme normunds.dzelme@jak.lv Valdis Garančs valdis.garancs@jak.lv Raimonds Grudulis raimonds.grudulis@jak.lv Andris Ģērmans andris.germans@jak.lv Antonija Ikauniece antonija.ikauniece@jak.lv Egita Kārkliņa egita.karklina@jak.lv Līga Krūmiņa liga.krumina@jak.lv Vita Legčakova-Šķēle vita.legcakova@jak.lv Dana Lūse dana.luse@jak.lv Aigars Oļukalns aigars.olukalns@jak.lv Maija Opincāne maija.opincane@jak.lv Aija Pumpure aija.pumpure@jak.lv Ināra Saleniece inara.saleniece@jak.lv Anita Seile an [...]

Konsultācijas

SKOLOTĀJU KONSULTĀCIJU grafiks 2022./2023. m.g. Laiks Skolotājs Mācību priekšmets PIRMDIENA 16.15-16.55 Antonija Ikauniece Fizika, Būvfizika 16.10-18.20 Raimonds Grudulis Būvdarbu praktiskās mācības 16.15-17.00 Andris Ģērmans Augkopības mehanizācija 16.10-17.10 Aigars Oļukalns Augsnes īpašības un ielabošana 16.10-17.25 Arnis Avišāns Būvdarbu programmas teorētiskie mācību priekšmeti 16.10-17.10 Mārtiņš Stūrainis Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 16.15-16.55 (4.pirmd.) Skaidrīte Zepa Vēsture un sociālās zinības, būvvēsture OTRDIENA 15.45-16.45 Aija Pumpure Augu aizsardzība, Bioloģiskā l/s u.c. 16.00-16.50 (4.otrdiena) Normunds Dzelme Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde 16.00-17.00 Līg [...]

Nacionālā eTwinning projekta "MANI PIRMIE ZĀBACIŅI" ietvaros ar 1.martu ir uzsākta ceļojošā izstāde Madonas novadā

"Es varu izdarīt to, ko tu nespēj. Tu vari izdarīt to, kas nav pa spēkam man. Kopā mēs varam paveikt lielas lietas." /Māte Terēze/ No 2021.gada 1.marta eTwinning projekts ”Mani pirmie zābaciņi” ir uzsācis ceļojošo izstādi Madonas novadā (Stalīdzāni, Saikava, Madona) – lai parādītu citiem, ko spēj paveikt čaklie rokdarbnieki, cik dažādi var būt roku darbi: adīti zābaciņi, tamborēti zābaciņi, tamborētas sedziņas, tamborētas segas kokiem, adīti mauči, austas priev [...]

Darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu īstenošana

Pašlaik var jau atzīmēt piecus gadus, kopš Jēkabpils Agrobiznesa koledžā un Barkavas struktūrvienībā tiek īstenots ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos». Izglītības iestādei šis projekts nodrošina sadarbību ar uzņēmumiem, kas palīdz labāk uztvert darba devēju prasības. Uzņēmēji savukārt mēdz noskatīt nākamos darbiniekus, taču vienlaikus tas ir arī viņu praktiskais ieguldījums jauniešu izglītošanā. Šāds kopīgs darbs [...]

Aktivitātes sportā

No 07.02.2022.-28.02.2022. skolā norisinājās sacensības ,,Basketbola meistars”. Trīs labākie jaunieši un jaunietes tālāk piedalījās Latgales reģiona sacensībās, kur kopvērtējumā gan jaunieši, gan jaunietes izcīnīja 2. vietu. Komandās startēja: Jaunieši Niks POTJOMKINS Dāvis KRUSTS Juris LABUTIS Emīls ČEVERS Jaunietes Sindija Renāte VĪKSNIŅA Anna LAZDIŅA UZULNIECE Diāna ULANOVA Izglītojamie piedalījās arī individuālajā cīņā, iegūstot augstas vietas Latgales reģiona kopvērtējumā: Sindija Renāte VĪ [...]

Prakse Spānijā

Jēkabpils Agrobiznesa koledža aktīvi turpina īstenot Eiropas Savienības finansētos programmas Erasmus+ mobilitātes projektus pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” profesionālās izglītības sektorā, kas audzēkņiem dod iespēju pilnveidot savas profesionālās prasmes ārvalstīs. Projekta ietvaros astoņi Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi 12.martā devās uz Malagu Spānijā. Tur jauniešiem paredzēta trīs nedēļu prakse attiecīgajās jomās – būvniecība, viesmīlības pakalpojumi, m [...]