Meklēt


Attālinātās mācības

Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai ŠEIT Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti  2020./2021. mācību gadā PVIN Norādījumi

Pedagogiem

Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti  2020./2021. mācību gadā PVIN Norādījumi IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.10.-2/21 "Attālinātā mācību procesa vadlīnijas" Noteikumi PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 Klātienes konsultāciju organizēšanas kārtība ārkārtējās situācijas laikā PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 IZGLĪTOJAMĀ Iesniegums par klātienes konsultāciju apmeklēšanu PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 Klātienes konsultāciju uzskaites veidlapa PEDAGOGAM  Kārtība

Izglītojamajiem

1.Klātienes un attālinātā mācību procesa grafiks 12.04. - 16.04.2021.grafiks  2.Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti  2020./2021. mācību gadā PVIN Norādījumi 3. Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti izglītojamajiem ŠEIT 4. PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 Klātienes konsultāciju organizēšanas kārtība ārkārtējās situācijas laikā šeit PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 IZGLĪTOJAMĀ Iesniegums par klātienes konsultāciju apmeklēšanu  

Vecākiem

Vecāki, atceramies, ka mēs – pieaugušie, esam bērniem paraugs un ar savu attieksmi, un darbību parādam, kā jāizturas vienam pret otru, kā jāveido attiecības, kā jākontrolē dusmas, kā jārisina konfliktsituācijas, mēs motivējam darbam, mācībām, parādam savas labākās īpašības un vēlamies, lai mūsu bērni izaug par krietniem, veiksmīgiem cilvēkiem. Izmantosim šo laiku, kad varam veidot ciešas un sirsnīgas attiecības un stiprināt savu ģimeni. Lai mums visiem laba veselība! 1. Informācija par attālinātā mācību procesa organizēšanu mājās ŠEIT 2. JAK Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti vecākiem ŠEIT

Viesnīcu pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība Mācību ilgums: 4 gadi Ieguves forma: Klātiene Programma akreditēta līdz 2021. gada 27. decembrim! Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās vidējās izglītības apguvi un sagatavot viesmīlības pakalpojumu speciālistu, kas plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes; apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās, sekmē uzņēmuma pozitīva [...]

Citu izglītības iestāžu bibliotēkas

Atpakaļ Daugavpils Universitāte Turība ​Latvijas Lauksaimniecības universitāte Rēzeknes Augstskola Latvijas Universitāte Rīgas tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā koledža Latvijas jūras akadēmija Latvijas kultūras akadēmija Rīgas Stradiņa universitāte Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija Latvijas Mākslas akadēmija Rīgas Ekonomikas augstskola RISEBA Rīgas Juridiskā augstskola Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Daugavpils medicīnas koledža Latvijas kultūras koledža P. Stradiņa medicīnas koledža Liepājas jūrniecības koledža Malnavas koledža Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledža Rīgas 1.medicīnas koledža Rīgas celtniecības koledža Rīgas Stradi [...]

Lauksaimniecība

Iegūstamā kvalifikācija: Lauku īpašumu apsaimniekotājs Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība Mācību ilgums: 4 gadi Ieguves forma: Klātiene Programma akreditēta līdz 2024. gada 31. maijam! Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā, sagatavot 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām atbilstošu kvalificētu lauku īpašumu speciālistu, kurš strādā lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku saimniecībās (komercsabiedrībās vai kā pašnodarbinātā persona), kas nodarbojas ar augkopības, dārzkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju. Mācību laikā a [...]

Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība Mācību ilgums: 4 gadi Ieguves forma: Klātiene Programma akreditēta līdz 2020. gada 17. decembrim! Uzņem jauniešus arī ar dzirdes traucējumiem! Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās vidējās izglītības apguvi un sagatavot 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām atbilstošu apdares darbu tehniķi, kurš spēs strādāt individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, kurš nokomplektēs apdares darbu strādnieka posmus un vadīs to darbu. Patstāvīgi izplānos veicamā darba operācijas, spēs izvēlēties piemērotus materiālus un instr [...]

Būvdarbi - Apmetējs

Iegūstamā kvalifikācija: Apmetējs Iepriekšējā izglītība: 8.klases Mācību ilgums: 3 gadi Ieguves forma: Klātiene Programma akreditēta līdz 2020. gada 17. decembrim! Izglītības procesa rezultātā, sagatavo 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām atbilstošu kvalificētu apmetēju, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplāno veicamā darba operācijas, spēj izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus, kā arī palīgaprīkojumu dažāda veida sausā un slapjā apmetuma ierīkošanai uz dažādām virsmām –gan jaunbūvē, gan remontdarbos, prot rīkoties ar instrumentiem, var strādāt būvobjektos, kā arī nodrošināt vispārējās pamatizglītīb [...]

Lauksaimniecība - 1.5 gadi

Iegūstamā kvalifikācija: Lauku īpašumu apsaimniekotājs Iepriekšējā izglītība: 12 klases / vidējā profesionālā izglītība Mācību ilgums: 1,5 gadi Ieguves forma: Klātiene Programma licencēta un akreditēta līdz 2024. gada 31. maijam! Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā, sagatavot 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām atbilstošu kvalificētu lauku īpašumu speciālistu, kurš strādā lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku saimniecībās (komercsabiedrībās vai kā pašnodarbinātā persona), kas nodarbojas ar augkopības, dārzkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uz [...]

Modulārā izglītības programma „Viesnīcu pakalpojumi”

Iegūstamā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība Mācību ilgums: 4 gadi Ieguves forma: Klātiene Profesionālās izglītības programmas mērķis Sekmēt izglītojamo spējas izprast tūrisma un viesmīlības nozares attīstību, identificēt tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darba organizācijas pamatprincipus, raksturot dienestus un to darba procesus, darbinieku pienākumus un atbildību. Izglītojamie, kuri apguvuši modulārajā programmā profesionālās kvalifikācijas Viesmīlības pakalpojumu speciālists ieguvei paredzētos A, B un C daļas mācību kursus un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu ne zemāku par [...]

Skaistumkopšanas pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija: SPA speciālists Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība Mācību ilgums: 1,5 gads Ieguves forma: Klātiene Izglītības procesā, sagatavot SPA speciālistu, kas sniedz SPA speciālista pakalpojumus, kvalitatīvi izpildot SPA procedūras un pareizi izvēloties SPA procedūru veidus un grafiku. SPA speciālists var strādāt SPA uzņēmumos, viesmīlības un tūrisma uzņēmumos, sporta klubos, atpūtas centros, skaistumkopšanas uzņēmumos ar SPA zonu vai veikt individuālu komercdarbību. Absolventi iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību un var turpināt mācīties izvēlētajā profesijā koledžās un augstākajās mācību iestādēs, ka arī paaugstināt savu kvalifikāciju att [...]

Mācību materiālu resursi internetā​

Atpakaļ   Interneta vietne apraksts, piezīmes https://www.coursera.org/ Mācību materiāli www.edx.org/course Mācību materiāli www.udacity.com/courses Web izstrādnes, OS, sociālie tīkli www.khanacademy.org Bezmaksas video mācību priekšmetos (matemātika, fizika, u.c.) https://support.google.com/adwords Par reklāmām http://www.bdpa-detroit.org Bezmaksas izglītība http://www.myeducationkey.com Izglītība (video apmācība, kursi) http://www.microsoft.com/ Mācību materiāli http://www.mikrotik.com/training/academy IT www.cisco.com/web/learning/netacad IT www.excel-easy.com/ Excel  apmācība http://www.educatornetwork.com/ IT https://gramatas.lndb.lv/ 6000 grāmatas, latviešu un t [...]

ESF Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis Iepriekšējā izglītība: 12 klases/ vidējā prof. izglītība Vecums: līdz 29 gadiem Mācību ilgums: 1,5 gadi Ieguves forma: klātiene Programma licencēta un akreditēta līdz 2020. gada 17. decembrim! Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2) Darbība atbalstīta saskaņā ar Jau [...]

ESF Lauksaimniecība

Iegūstamā kvalifikācija: Lauku īpašumu apsaimniekotājs Iepriekšējā izglītība: 12 klases/ vidējā prof. izglītība Mācību ilgums: 1,5 gadi Ieguves forma: klātiene Programma licencēta un akreditēta līdz 2017. gada 20. decembrim! Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2) Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes no [...]

ESF Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija: lietvedis Iepriekšējā izglītība: 12 klases/ vidējā prof. izglītība Mācību ilgums: 1 gads Ieguves forma: klātiene Profesionālās izglītības projekta Jauniešu garantija programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā, sagatavot lietvedi, kas nodrošina dokumentu apriti uzņēmumā; sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un nosūta dokumentus; veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavo dokumenta atvasinājumus; pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informāciju tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzina uzņēmuma struktūru, spēj sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem, [...]

Dokumenti

1.Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstības un investīciju stratēgijas 2016.-2020.gadam Stratēģija 2. Development and investment strategy of Jekabpils Agorbuisness college 2016 - 2020  Strategy 3.Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Internacionalizācijas stratēģija 2018. - 2023.gadam     Stratēģija

Iepirkumi

Piblikācijas Datums Identifikācijas Nr. Līguma priekšmets Līguma pielikumi Iesniegšanas termiņš Rezultāti Piezīmes                

Gada pārskats

Publiskais pārskats 2019  .PDF   .DOCX

Trauksmes celšana

Trauksmes cēlēji Trauksmes celšana nozīmē godprātīgi sniegt informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja šī informācija gūta saistībā ar darba pienākumu veikšanu un ir pamatoti iemesli to uzskatīt par patiesu. Trauksmes cēlējs Trauksmes celšanas likuma (jāparedz saite) izpratnē ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas notiek, tiek plānots vai ir noticis, un kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.  Sabiedrības interesēs ir celt [...]

Pašnovērtējums

Izglītības programmu "Augkopība" un "Skaistumkopšanas pakalpojumi” pašvērtējuma ziņojums DOC Izglītības programmas "Lauksaimniecība" pašvērtējuma ziņojums PDF Izglītības programmas "Augkopība", "Būvdarbi", "Viesnīcu pakalpojumi", "Skaistumkopšanas pakalpojumi", "Administratīvie un sekretāra pakalpojumi" pašvērtējuma ziņojums 2020 PDF

Nolikumi

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības Nolikums Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem Nolikums Izglītojamo uzņemšanas kārtība Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Profesionālās vidējās izglītības nodaļā Jēkabpilī un Barkavas struktūrvienībā 2020./2021. mācību gadam Nolikums Mācību procesa organizācijas, norises un noslēguma kārtība Kārtība Mācību sociālā tīkla Mykoob lietošanas kārtība Kārtība Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Kārtība Patstāvīgo darbu norises un vērtēšanas kārtība Kārtība Darba vidē balstītu mācību organizēšana un īstenošana Kārtība Rakstu darbu noformēšanas kārtība Nolikums Stipend [...]

Budžets

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas eTāmes

Projekti

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas eTāmes

Lietotāji

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas eTāmes

Par skolu

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība atrodas Barkavā, Madonas novadā Latvijas austrumos, Lubānas ezera zemienē, 189 km no Rīgas un 26 km no Madonas. Izglītības pirmsākumi Barkavā veidojās jau XIX gs. otrajā pusē. 1869.gadā mācās 19 zemnieku bērni, bet 1909.gadā jau vairāk nekā 200. 1925. gadā Barkavas pagasta „Mālniekos” saviesīgās biedrības namā darbu sāk divgadīgā lauksaimniecības skola, kas darbojas 15 gadus. 1975.gadā p/s „Barkava” direktors Pēteris Eglons nolemj atjaunot lauksaimniecības izglītību Barkavā. Šī paša gada decembrī projektēšanas institūtam tiek iesniegts pasūtījums jaunas skolas izveidei. Skola savu darbīb [...]

Skola

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ir Izglītības un Zinātnes ministrijas tiešās padotības 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestāde. Koledžā tiek realizētas studiju programmas Ekonomikas, Vadības un Informācijas Tehnoloģiju virzienos (Studiju virzienu reģistrs). Koledžas profesionālās vidējās izglītības nodaļā tiek realizētas profesionālās vidējās izglītības programmas grāmatvedība, komerczinības, datorsistēmas un programmēšana.  Izglītības iestāde dibināta 1927.gadā. Koledžas nosaukums izglītības iestādei piešķirts 1998.gada janvārī un studiju programmu realizācija uzsākta 2002.gadā. Misija: Nodrošināt izglītojamajiem profesionālo augstāko un profesionā [...]

Administrācija

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ir Izglītības un Zinātnes ministrijas tiešās padotības 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestāde. Koledžā tiek realizētas studiju programmas Ekonomikas, Vadības un Informācijas Tehnoloģiju virzienos (Studiju virzienu reģistrs). Koledžas profesionālās vidējās izglītības nodaļā tiek realizētas profesionālās vidējās izglītības programmas grāmatvedība, komerczinības, datorsistēmas un programmēšana.  Izglītības iestāde dibināta 1927.gadā. Koledžas nosaukums izglītības iestādei piešķirts 1998.gada janvārī un studiju programmu realizācija uzsākta 2002.gadā. Misija: Nodrošināt izglītojamajiem profesionālo augstāko un profesionā [...]

Bibliotēka

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības Bibliotēkas darba laiks P.  14:00 - 17:00 O. 14:00 - 18:00 T.  - C. 15:00 - 18:00 P.  -   Skolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis: visu skolas izglītojamo un tehnisko darbinieku bibliotekārā un informatīvā apkalpošana Uzdevumi: Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. Skolas bibliotēkas lietotājiem nodrošināt brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu sniedzot visiem bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus Attīstīt izglītojamo informācijas prasmes. Veicināt izglītojamo patstāvīgas mācīšanā [...]

Dienesta viesnīca

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības dienesta viesnīca atrodas skolas teritorijā. Tā ir piecstāvu ēka, kuras 1. stāvā izvietotas mācību telpas; 2., 3. un 4.stāvā izvietotas istabiņas (2-vietīgas un 3-vietīgas). Katrā blokā (uz 2 istabiņām) ir 1 wc un 1 duša. Katrā stāvā – 1 labiekārtota virtuve, brīvā laika pavadīšanai ir iekārtotas atpūtas telpasar kvalitatīvu daudzprogrammu televīziju (VIASAT), aprīkotas ar sporta inventāru (tenisa galds, novuss, galda spēles), iespēju izmantot internetu. !!! Skolas un dienesta viesnīcas iekšējos kārtības noteikumus skatīt šeit !!! Kontakti: 64807216, 28709297

Ēdnīca

Informācija tiek atjaunota...

Pakalpojumi

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas maksas pakalpojumu cenrādis cenrādis

Konsultācijas

Konsultāciju grafiks 2020./ 2021.m.g. 2. semestrim šeit

Dienesta viesnīca

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības dienesta viesnīca atrodas skolas teritorijā. Tā ir piecstāvu ēka, kuras 1. stāvā izvietotas mācību telpas; 2., 3. un 4.stāvā izvietotas istabiņas (2-vietīgas un 3-vietīgas). Katrā blokā (uz 2 istabiņām) ir 1 wc un 1 duša. Katrā stāvā – 1 labiekārtota virtuve, brīvā laika pavadīšanai ir iekārtotas atpūtas telpas ar kvalitatīvu daudzprogrammu televīziju (VIASAT), aprīkotas ar sporta inventāru (tenisa galds, novuss, galda spēles), iespēju izmantot internetu. !!! Skolas un dienesta viesnīcas iekšējos kārtības noteikumus skatīt šeit !!! Kontakti: 64807216, 28709297

Pulciņi

Interešu izglītības piedāvājums ANSAMBLIS TEĀTRA SPORTS SPORTS PELDĒŠANA JAUNSARDZE PAŠPĀRVALDE DEJU KOLEKTĪVS      

Prakse

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības dažādo programmu audzēkņi regulāri praktizējas: skolā, uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs. Atsevišķi mirkļi praksēs, pārdomās un atziņās... V4 grupas audzēknes Laima Kazakeviča un Sintija Kokarēviča  savas kvalifikācijasprakses aizvadīja Kanāriju salās «Gran Canaria» (Spānija)- Las Palmas/ viesnīcu tīkls «Paradise hotels &Resorts”,  piel. -ieskats praksē ( 2 prezentācijas), Atsevišķas epizodes no Skaistumkopšanas pakalpojumi -SPA, Lauksamniecības un Būvdarbu programmu audzēkņu  darbošanās( foto & darbu fotoliecības) Barkavas Profesionālās vidusskolas LA1 kursa [...]

Sports

2020./2021.m.g. aktivitātes sportā 1.SPORTA DARBA PLĀNS 020./2021.m.g. šeit 2. SPORTA PASĀKUMU KALENDĀRAIS PLĀNS 2020./2021.m.g. 1. semestrim šeit 3. TRENAŽIERU ZĀLES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI  šeit 4. AUDZĒKŅI AKTĪVI PIEDALĀS AMI KONKURSĀ šeit 5. Neklātienes fiziskās aktivitātes “Izaicinu sevi un citus” uzskaites lapa laika periodam no 01.03.- 31.03. šeit 6. Neklātienes fiziskās aktivitātes “Izaicinu sevi un citus” uzskaites lapa laika periodam no 01.04.- 30.04. šeit   Sporta zāles noslogojums 2020./2021.m.g. Pirmdiena 16.15 Florbols              A [...]

Eksāmeni

2019/2020. m.g. Centralizētie eksāmeni vispārējās vidējās izglītības iegūšanai 02.06.2020 - Angļu valoda (V3, B3) 03.06.2020 - Angļu valoda (mutvārdu daļas turpinājums) 09.06.2020 - Latviešu valoda (V3, B3) 12.06.2020 - Matemātika (V3, B3) 15.06.2019 - Vēsture (V2, B2, A2) * precizēti laiki tiks publicēti līdz 15. maijam Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni 12.06.2020 plkst. 09:00 - B4 (apdares darbu tehniķis) 16.06.2020 plkst. 09:00 - V4 (viesmīlības paklpojumu speciālists) 16.06.2020 plkst. 09:00 - L4 (lauku īpašuma apsaimniekotājs) !!! SPA1 (SPA speciālists) un AU1 (augkopības tehniķis) viss eksāmens notiks 2 [...]

Stundu laiki

  STUNDU SARAKSTS Nr. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena 1. 09:10 - 09:50 08:45 - 09:25 08:45 - 09:25 08:45 - 09:25 08:45 - 09:15 2. 09:55 - 10:35 09:30 - 10:10 09:30 - 10:10 09:30 - 10:10 09:20 - 09:50 3. 10:45 - 11:25 10:20 - 11:00 10:20 - 11:00 10:20 - 11:00 09:55 - 10:25 4. 11:30 - 12:10 11:05 - 11:45 11:05 - 11:45 11:05 - 11:45 10:30 - 11:00 PUSDIENU STARPBRĪDIS 5. 13:10 - 13:50 12:45 - 13:25 12:45 - 13:25 12:45 - 13:25 11:05 - 11:35 6. 13:55 - 14:35 13:30 - 14:10 13:30 - 14:10 13:30 - 14:10 11:40 - 12:10 7. 14:45 - 15:25 14:20 - 15:00 14:20 - 15:00 14:20 - 15:00   8. 15:30 - 16:10 15:05 - 15:45 15:05 - 15:45 15:05 - 15:45    

Kontakti

  STUNDU SARAKSTS Nr. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena 1. 09:10 - 09:50 08:45 - 09:25 08:45 - 09:25 08:45 - 09:25 08:45 - 09:15 2. 09:55 - 10:35 09:30 - 10:10 09:30 - 10:10 09:30 - 10:10 09:20 - 09:50 3. 10:45 - 11:25 10:20 - 11:00 10:20 - 11:00 10:20 - 11:00 09:55 - 10:25 4. 11:30 - 12:10 11:05 - 11:45 11:05 - 11:45 11:05 - 11:45 10:30 - 11:00 PUSDIENU STARPBRĪDIS 5. 13:10 - 13:50 12:45 - 13:25 12:45 - 13:25 12:45 - 13:25 11:05 - 11:35 6. 13:55 - 14:35 13:30 - 14:10 13:30 - 14:10 13:30 - 14:10 11:40 - 12:10 7. 14:45 - 15:25 14:20 - 15:00 14:20 - 15:00 14:20 - 15:00   8. 15:30 - 16:10 15:05 - 15:45 15:05 - 15:45 15:05 - 15:45    

Kalendārs

  STUNDU SARAKSTS Nr. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena 1. 09:10 - 09:50 08:45 - 09:25 08:45 - 09:25 08:45 - 09:25 08:45 - 09:15 2. 09:55 - 10:35 09:30 - 10:10 09:30 - 10:10 09:30 - 10:10 09:20 - 09:50 3. 10:45 - 11:25 10:20 - 11:00 10:20 - 11:00 10:20 - 11:00 09:55 - 10:25 4. 11:30 - 12:10 11:05 - 11:45 11:05 - 11:45 11:05 - 11:45 10:30 - 11:00 PUSDIENU STARPBRĪDIS 5. 13:10 - 13:50 12:45 - 13:25 12:45 - 13:25 12:45 - 13:25 11:05 - 11:35 6. 13:55 - 14:35 13:30 - 14:10 13:30 - 14:10 13:30 - 14:10 11:40 - 12:10 7. 14:45 - 15:25 14:20 - 15:00 14:20 - 15:00 14:20 - 15:00   8. 15:30 - 16:10 15:05 - 15:45 15:05 - 15:45 15:05 - 15:45    

Augkopība

Iegūstamā kvalifikācija: Augkopības tehniķis Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība Mācību ilgums: 4 gadi Ieguves forma: Klātiene Profesionālās izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā sagatavot augkopības tehniķi, kurš plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus. Mācību laikā apgūstamie priekšmeti Absolventi iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību un var turpināt mācīties izvēlētajā profesijā koledžās un augstākajās mācību iestādēs, ka arī paaugstināt savu kvalifikāciju attiecīgos kursos, semināros; praktizēties ār [...]

Modulārā izglītības programma „Augkopības tehniķis”

Iegūstamā kvalifikācija: Augkopības tehniķis Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība Mācību ilgums: 1,5 gadi Ieguves forma: Klātiene Profesionālās izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā sagatavot augkopības tehniķi, kurš plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus. Programmas apguves kvalitātes novērtēšana. Izglītojamie, kuri apguvuši modulārajā programmā profesionālās kvalifikācijas Augkopības tehniķis  ieguvei paredzētos A, B un C daļas mācību moduļus un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, p [...]

Mācību process

Informācija par CE norisi 2020./20201.m.g. šeit Klātienes un attālinātā mācību procesa grafiks 12.04. - 16.04.2021.grafiks  * Vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenu grafiks 2020./2021.māc.g. šeit *  Sesiju eksāmenu grafiks 2020./2021.māc.g. šeit * Mācību procesa grafiki 2020./2021. m.g. pa izglītības programmām Lietvedis L1 Grafiks Augkopības tehniķis A2, A3 Grafiks Apdares darbu tehniķis B1 Grafiks Apdares darbu tehniķis B2, B3, B4 Grafiks Augkopības tehniķis AU1 Grafiks SPA speciālists SPA1 Grafiks Viesmīlības pakalpojumu speciālists V1   Viesmīlības pakalpojumu speciālists V2   Viesmīlības pakalpoju [...]

Piesakies attālināti 2020./2021.m.g.

Tev ir iespēja pēc 12.klases apgūt: Apdares darbu tehniķis   Piesakies jau tagad attālināti, aizpildot anketu Sagatavojies mācībām laicīgi! Piesaki ISIC karti un izmanto visas savas priekšrocības! ISIC karte Latvijā un visā pasaulē ir oficiāla skolēna apliecība un atlaižu karte. Izvēlies sev piemērotāko: Swedbank ISIC karte. Ar piesaistītu kontu Tavai stipendijai, bezkontakta maksājumiem un ērtu mobilo lietotni. Piesaki ŠEIT Parastā ISIC karte. Piesaki ŠEIT PIEVIENOJIES UN KĻŪSTI VIENS NO MUMS! 

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija: Lietvedis Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība Mācību ilgums: 1 gads Ieguves forma: Klātiene Izglītības procesa rezultātā sagatavot lietvedi, kurš spēs nodrošināt dokumentu apriti organizācijā, pielietojot dokumentu elektronisko pārvaldības sistēmu, strādāt ar lietu nomenklatūru, sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt un nosūtīt dokumentus, sagatavot dokumentu atvasinājumus, nodrošināt dokumentu arhivēšanu, pārzināt uzņēmuma struktūru. Programmas apguves kvalitātes novērtēšana. Izglītojamie, kuri apguvuši modulārajā programmā profesionālās kvalifikācijas Lietvedis ieguvei paredzētos A, B u [...]

Būvdarbi - modulārā programma

Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis Iepriekšējā izglītība: Vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā Mācību ilgums: 1,5 gadi Ieguves forma: Klātiene Izglītības procesā sagatavot Apdares darbu tehniķi, kurš plāno, uzrauga un izpilda apdares darbus, ievērojot darbu vadītāja norādījumus, komplektē apdares darbu strādnieku posmus un vada to darbu, kā arī izpilda apdares darbus visa veida būvēs. Apdares darbu tehniķis spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas darba vietā un izvēlēties piemērotas tehnoloģijas, būvmateriālus, instrumentus un palīgaprīkojumu, kā arī prot rīkoties ar instrumentiem. Programmas apguves kvalitātes novērtēšana. Izg [...]

Piesakies attālināti 2021./2022.m.g.

Tev ir iespēja pēc 9.klases apgūt: Apdares darbu tehniķis Augkopības tehniķis Piesakies jau tagad attālināti, aizpildot anketu Sagatavojies mācībām laicīgi! Piesaki ISIC karti un izmanto visas savas priekšrocības! ISIC karte Latvijā un visā pasaulē ir oficiāla skolēna apliecība un atlaižu karte. Izvēlies sev piemērotāko: Swedbank ISIC karte. Ar piesaistītu kontu Tavai stipendijai, bezkontakta maksājumiem un ērtu mobilo lietotni. Piesaki ŠEIT Parastā ISIC karte. Piesaki ŠEIT Tev ir iespēja pēc 12.klases apgūt: Augkopības tehniķis SPA speciālists Lietvedis Piesakies jau tagad attālināti, aizpildot anketu Sagatavojies mācībām laicīgi! Piesaki ISIC karti [...]

Atvērto durvju dienas 2018

Lai nonāktu kādā vietā, nepietiek tikai ar durvju atvēršanu. Lai izprastu un iepazītos, daudz svarīgāk ir spert soli tālāk un pārkāpt slieksnim. Pārkāpjot Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības slieksnim, tu uzzināsi, kā iegūt zināšanas, kas paver plašākas nākotnes iespējas. Atvērto durvju diena ir lieliska iespēja paciemoties praktisko darbu laboratorijās, satikt skolēnus, mācībspēkus, absolventus, iegūt informāciju par piedāvātajām mācību programmām, uzņemšanas nosa [...]

Nozīmīgām vēsturiskām personībām pa pēdām 4

2017. gada februārī mūsu skolas audzēknes Inese Geka (V3), Linda Juste (V2), Nora Inča (V2) un Alīna Boļšakova (V1) dosies uz Stambulu Turcijā, kur notiks “Erasmus +” programmas KA02 projekta “SUPER” aktivitātes “Nozīmīgām vēsturiskām personībām pa pēdām” dalībnieku ceturtā tikšanās. Šoreiz mūsu skolas pārstāves gatavos priekšnesumu par Latvijas Valsts prezidentu Raimo [...]

Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības jauniešu starptautiskā pieredze Čehijā un atskats uz projektu kopumā

2017. gada 8. aprīlī noslēdzās “Erasmus +” programmas KA02 projekta “SUPER” aktivitāte “Nozīmīgām vēsturiskām personībām pa pēdām”. Uz šo svarīgo tikšanos 2. aprīlī devās Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības audzēkņi Alīna Boļšakova (V1), Evija Poruka (V2), Voldemārs Šneveļs (V2), Svetlana Petrova (V3) un Annija Broka (L3). Tā kā projekta būtība bija mācības un integrācija partnervalstu skolās, arī šoreiz skolēni un sk [...]

Pēdējās sacensības noslēdzot mācību gadu

25.maijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības jaunietes piedalījās Smiltenē AMI sporta kluba rīkotajās tautas bumbas sacensībās, kur savā apakšgrupā izcīnīja 3.vietu. Komandā startēja: Amanda Ikauniece, Sintija Ikauniece, Monta Nikolovska, Diāna Ulanova, Evija Poruka, Jolanta Visocka, Inga Bedrīte, Paula Šminiņa, Karīna Surina. Šīs bija šā gada pēdējās sacensības, ar ko mēs veiksmīgi noslēdzām mācību gadu. Paldies visiem audzēkņiem, kuri [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēkņi ERASMUS + apmaiņas projektā Polijā

No 02.04.2017. līdz 02.05.2017. mēs, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēkņi, — Mārcis Lisovskis (L3), Ervīns Ļebedevs (L3), Daniels Pēteris Millers (L3) un Kristīne Reinika (V3) — piedalījāmies ERASMUS + KAO1 mobilitātes projektā, dodoties uz Poliju, vienu no ERASMUS+ partnervalstīm, lai tur veiktu un gūtu darba, zināšanu, pieredzes apmaiņas praksi. Kā mums tur gāja? Skatieties mūsu izveidoto atskaites prezentāciju un gūstiet vēlmi izmēģinā [...]

Kalpaka atceres pasākums 2017

Godinot izcilāko novadnieku, 2.martā  Degumnieku pamatskolā norisinājās „Kalpaka atceres pasākums 2017”, kurā pulcējās skolēni un jaunsargi, lai piedalītos militarizētajās stafetēs, konkursos un sacensībās.  Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības audzēkņi, Barkavas jaunsargu vienības sastāvā, startēja dažāda veida pārbaudījumos: pirmās palīdzības sniegšanā 10.-12. klašu grupā (2.vieta), militarizētajā stafetē 10.-12. klašu grupā [...]

Zane Gabrusāne iegūst Atzinības rakstu Robertam Mūkam veltītā jaunrades konkursā

Pagājušā gada nogalē Riebiņu novada dome, Roberta Mūka muzejs un Galēnu pamatskola organizēja Roberta Mūka, dzejnieka un reliģiju pētnieka, 11. jaunrades darbu konkursu „Es esmu vaļējas durvis”, kurā tika aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo un arodvidusskolu audzēkņi. Arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēkne Zane Gabrusāne (V2) atsaucās šim aicinājumam, ar latviešu valodas skolotājas Daces un draudzenes Di [...]

Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības jauniešu starptautiskā pieredze Turcijā

Laika posmā no 2017. gada 19. februāra līdz 26. februārim Stambulā notika “Erasmus +” programmas KA02 projekta “SUPER” aktivitātes “Nozīmīgām vēsturiskām personībām pa pēdām” dalībnieku ceturtā tikšanās. Šoreiz Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēknes Inese Geka (V3), Linda Juste (V2), Nora Inča (V2) un Alīna Boļšakova (V1), un bijušais audzēknis Alvis [...]

“Ideja! Iedvesma! Iespējas?”

Kā zināms, uzņēmējdarbība sākas ar ideju. Kā un kur meklēt iespējas ideju realizēšanai? 2017. gada 23.novembrī skolā notika seminārnodarbības “Ideja! Iedvesma! Iespējas?”, kurās piedalījās VL3, V2, SPA1, LA1 un A1 grupu audzēkņi. Seminārs tika organizēts sadarbībā ar LIAA Madonas biznesa inkubatoru. Par biznesa uzsākšanas iespējām pastāstīja Madonas biznesa inkubatora projektu vadītāja Liena Hačatrjana. Tikšanās laikā skolēni vairāk uzzināja par biznesa inkubator [...]

Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana

Sešus mēnešus garā kvalifikācijas prakse ir viena no pazīmēm, ka tuvojas ilgi gaidītais izlaidums. Vēl tikai 3 mēneši, apmēram 300 mācību stundas, galvenais pārbaudījums - kvalifikācijas eksāmens, un durvis uz patstāvīgo, atbildīgo un krāsaino dzīvi būs vaļā… Izglītības programmu „Būvdarbi”, „Viesnīcu pakalpojumi” un „Lauksaimniecība” audzēkņi kvalifikācijas praksē atradās no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 1. martam, bet 22 [...]

Kvalifikācijas eksāmens - Apdares darbu tehniķis

Nokārtojot kvalifikācijas eksāmena praktisko daļu marta mēnesī, mācības pabeigusi kārtējā Apdares darbu tehniķu, BV grupa. Apsveicam!

Aktualitātes par JG programmu gaitu - 03.2018

Kvalifikācijas praksē atrodas divpadsmit audzēkņi no  IP Administratīvie un sekretāra pakalpojumi ar kvalifikāciju Lietvedis. Mācības turpina arī Skaistumkopšanas pakalpojumu programmas SPA speciālisti un Būvdarbu programmas audzēkņi.

Aktualitātes par JG programmām - 04.2018

Lieliska informācija tiem, kuri vēlas mācīties ESF finansētajās grupās! Jauniešu garantijas (JG) programmā tiek izsludināta jauna uzņemšana  arī 2018/2019.m.g. šādās viengadīgajās(10mēn) izglītības programmās no 1.09.2018 jauniešiem vecumā  no17 - 29 g. Izglītības programmas kods Izglītības programma Kvalifikācija Mācību valoda Iepr. izgl. (klases) Māc. ilgums (gadi) 35a 346 01 1 Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Lietvedis Latviešu 12 1 32 [...]

Lekcija - Meža aizsargājamo biotopu apsaimniekošana

22.03.2018 JAK Barkavas struktūrvienības izglītības programmu Lauksaimniecība un Viesnīcu pakalpojumi audzēkņiem bija iespēja noklausīties lekciju Meža aizsargājamo biotopu apsaimniekošanā, lektore I.Broliša.

Ekskursija uz Rīgu

2018. gada 27. aprīlī Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības izglītības programmas “Lauksaimniecība” 2. un 3. kursu izglītojamie devās ekskursijā uz Rīgu. Šis brauciens bija daļa no balvas par iegūto 2. vietu 10.-12. klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā “Mūsu mazais pārgājiens 2017”. Jaunieši apskatīja ekspozīcijas Kara muzejā, devās pastaigā par Vecrīgu, no jauna atklāja rekonstruēto Motormuzeju, bet [...]

JAK Barkavas struktūrvienības VB1 komanda dosies uz ZZ čempionātu

Šī gada ziemas noslēgumā un pavasara sākumā JAK Barkavas struktūrvienības 1.kursu izglītojamie ļāvās Latvijas skolēnu sporta un prāta spēļu „ZZ čempionāts” reklāmas vilinājumam, izveidojot V1 („Viesnīcu pakalpojumi”) un B1 („Būvdarbi”) apvienoto komandu Ramonas Pētersones, Aļonas Grigorjevas, Barbaras Smirnovas, Dagmāras Leitānes, Evas Vindačas, Janīnas Pauniņas, Karinas Avdevičas, Kristapa Birjukova, Laura Stafecka, Raita Novičenoka, Samantas Sirmās, T [...]

Viesnīcu pakalpojumu audzēknes 4.maija svinīgajā pieņemšanā

4. maijā Madonas kultūras namā notika Valsts prezidenta, Valsts amatpersonu, Madonas pašvaldības vadītāja un Madonas viesu svinīgā pieņemšana, kurā šos viesus apkalpoja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas stuktūrvienības, izglītības programmas Viesnīcu pakalpojumi audzēknes - Linda, Sintija, Andra, Laura, Alīna. Liels paldies Madonas novada pašvaldības uzaicinājumam pievienoties svētku viesu apkalpošanā! Nākošais svinīgais pasākums, kurā apkalposim v [...]

V2 grupas ekskursija...

2018.gada 10.maijā Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības izglītības programmas “Viesnīcu pakalpojumi” V2 grupas izglītojamie devās mācību ekskursijā uz Latgali - Zilo ezeru zemi. Pirmā pietura bija Kaunata, kur mūs sagaidīja gide  Irēna Broliša, un Latgales izpēte varēja sākties ar  Rāznas ezeru, pie kura baudījām skaisto dabas skatu un ķērām neaizmirstamus foto mirkļus. Nākamā pietura pēc ezera ūdens šalkoņām bija Lipuški, kur no gides stāstījuma iepa [...]

Baibas atziņas par ESF projekta sniegtajām iespējām...

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības ESF Profesionālās izglītības projekta Jauniešu garantija programmas  “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” izglītojamās Baibas Pirogas atziņas par ESF projekta sniegtajām iespējām. Prakses pienākumus veicu  Madonas novada pašvaldībā Izglītības nodaļā. Esmu ļoti apmierināta gan ar mācībām JAK, gan ar kvalifikācijas  prakses vietas sniegtajām iespējām, gan  un prakses vadītāju Vivitu Ve [...]

2018./2019.gada izglītības programmas

2018./2019.gada izglītības programmas Uzņem ar 9 klašu izglītību Būvdarbi  ⃰ Lauksaimniecība  ⃰  Viesnīcu pakalpojumi * uzņem ar dzirdes traucējumiem Mācību ilgums 4.gadi (stipendija līdz 160 €) Jauniešu garantijas projekta programmas Uzņem ar 12 klašu izglītību Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Dekoratīvā kosmētika Uzņem ar 9 klašu izglītību Būvdarbi Mācību ilgums 1.gads (stipendija līdz 115 €) Mācoties koledžā, Tu vari: piedalīties Er [...]

Jolantas atziņas par ESF projekta sniegtajām iespējām

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības ESF Profesionālās izglītības projekta Jauniešu garantijas programmas  “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” izglītojamās Jolantas Nagles atziņas par ESF projekta sniegtajām iespējām... Mana ikdiena aizrit Varakļānu novada pašvaldībā, kurā šobrīd praksē pārbaudu mācībās gūtās zināšanas un prasmes. Strādāju prakses vadītājas Karīnas Keišas vadībā: darbs ir dinamisks un r [...]

VB1 komanda piedalās „ZZ čempionāts 2018” finālā

2018.gada 26.maijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības apvienotā V1 („Viesnīcu pakalpojumi”) un B1 („Būvdarbi”) komanda Ramonas Pētersones, Aļonas Grigorjevas, Barbaras Smirnovas, Dagmāras Leitānes, Evas Vindačas, Janīnas Pauniņas, Karinas Avdevičas, Kristapa Birjukova, Laura Stafecka, Raita Novičenoka, Samantas Sirmās, Vinetas Tomiņas un Violetas Maksimivas sastāvā piedalījās Latvijas 10.-12.kl. skolēnu sporta un prāta spēļu „ZZ čempionāts 2018 [...]

Jūnijs – kvalifikācijas eksāmenu laiks

Pašā vasaras plaukumā vēl vienu soli pretī patstāvīgai dzīvei sper Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēkņi. Ir klāt tas brīdis, kad teorētiskajos un praktiskajos mācību priekšmetos apgūtās zināšanas jāpierāda, kārtojot kvalifikācijas eksāmenus. Tos laika posmā no 2018. gada 18. jūnija līdz 27. jūnijam kārtoja izglītības programmu “Lauksaimniecība”, “Viesnīcu pakalpojumi”, “Būvdarbi” un “Administratīvie un se [...]

HORSCH Lauku diena Barkavā

05.07.2018 JAK Barkavas struktūrvienība uzņēma AS "Lytagra" rīkoto pasākumu HORSCH Lauku diena Barkavā! Pasākuma ietvaros notika HORSCH prezentācija, Syngenta produktu un tehnoloģiju jaunumi un HORSCH tehnika uz tīruma.  

Izstāde "Barkava agrāk un tagad"

JAK Barkavas struktūrvienības telpās ir aplūkojama izstāde "Barkava agrāk un tagad". Izstāde "Barkava agrāk un tagad" piedāvā jaunāko laiku vēstures mirkļus, kurus, grupējot, varam iedalīt četros posmos: Krievijas carisma, Latvijas brīvvalsts, okupācijas varu (vācu un padomju) un atjaunotās - neatkarīgās Latvijas laiks. Katrs varas posms atstājis savam laikam raksturīgo.

„Latvijas skolas soma”

6. septembrī, tūkstošiem skolēnu no visiem 119 Latvijas novadiem tikās Rīgā, atklājot Latvijas valsts simtgades lielāko iniciatīvu „Latvijas skolas soma”. Īpašā pasākumā Arēna Rīga skolēni piedalījās radošās darbnīcās un koncertā „100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”. Piedaloties atpazīstamiem māksliniekiem, koncertā tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība ikvienam nepārtraukti attī [...]

V2 grupa devās uz izstādi “Riga Food” 2018

06.09.2018., mācību programmas Viesnīcu pakalpojumi, V2 grupas audzēknes un priekšmetu skolotājas devās mācību ekskursijā uz Rīgu, izstādi “Riga Food” 2018. Tā ir plašākā pārtikas izstāde Baltijas valstīs, kura ik gadu iezīmē nozares attīstību kopumā, izceļ jaunumus un sniedz iespēju iepazīties ar nopietniem un uzticamiem nozares uzņēmumiem. Ikviens var smelties idejas savai ēdienkartei, nogaršot daudz ko jaunu un baudīt pavāru, konditoru un bārmeņu šovus, [...]

Jaunsargu pārgājiens uz "Liepsalām"

20 - 21.09.2018. Jaunsargu pārgājiens uz "Liepsalām" ar lauku kaujas iemaņas elementiem (uzbrukums, atkāpšanās, slēpnis). Jaunsargi aktīvi darbojās kopā ar zemessargiem.

LA2a un L3 grupas mācību ekskursijā LVM Strenču kokaudzētavā

19. septembrī LA2a un L3 grupas devās mācību ekskursijā uz Latvijas  valsts mežu Strenču kokaudzētavu ,kura ir viena no vadošajām kokaudzētavām Eiropā moderno  tehnoloģiju apguvē. Audzēkņi iepazinās ar kokaudzētavas darbības pamatprincipiem: meža selekcijas jomu, meža stādu audzēšanas intensīvām metodēm, stādu glabāšanu, kā arī ar dekoratīvo koku audzēšanu.

AMI SK 29.sporta spēļu sacensībās vieglatlētikā

20.septembrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības izglītojamie piedalījās AMI SK rīkotajās 29.sporta spēļu sacensībās vieglatlētikā. Jaunietes un jaunieši kopvērtējumā izcīnīja 10.vietu. Sacensībās piedalījās: Janīna Pauniņa, Linda Dzirkale, Bella Grigalka, Aivis Līdaks, Artūrs Stabulnieks un Jurģis Bruzguls.

Vadi savu karjeru PATS!

08.10.2018 Rēzeknē, ARPC "Zeimuļs" aktu zālē, projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, notika VIAA rīkotā reģionālā diskusija vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem "Vadi savu karjeru PATS!" Šajā pasākumā piedalījās JAK Barkavas struktūrvienības audzēkņi: Samanta Sirmā /V2/, Mairis Bariņš /V3/ un Dagmāra Leitāne /V2/.

Galda tenisa sacensības, Smiltenē

2018. gada 11. oktobrī JAK Barkavas struktūrvienības audzēknes piedalījās AMI Sporta kluba rīkotajās galda tenisa sacensībās, kas notika Smiltenē. Sveicam Ingu Bedrīti un Evitu Murinsku ar izcīnīto 2. vietu Vidzemes reģionā un iegūtām tiesībām startēt galda tenisa sacensību finālā, kas notiks Rīgā.

Šautriņu mešanas sacensības, Rīgā.

4. oktobrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Barkavas struktūrvienības audzēkņi piedalījās AMI SK 29.sporta spēļu sacensībās šautriņu mešanā Rīgā. Gan jaunieši, gan jaunietes izcīnīja 7. vietu  19 skolu konkurencē. Sacensībās piedalījās: Linda Dzirkale, Eva Evija Kasparoviča, Annemarija Eglīte, Mārtiņš Solozemnieks, Jurģis Bruzguls, Aivis Līdaks, Renārs Mazurs, Nadežda Dolgova, Agris Vaļka.

APSVEICAM!

Apsveicam Evitu Murinsku, Viktoriju Pavlovsku, Diānu Kudrjavcevu, Ingu Bedrīti ar izcīnīto 3. vietu AMI SK 29.sporta spēļu finālsacensībās galda tenisā Rīgā, 11.oktobrī!

APSVEICAM!

Apsveicam Ingu Bedrīti ar izcīnīto 1.vietu AMI SK 29. sporta spēļu finālsacensībās individuālajā turnīrā galda tenisā Rīgā, 11. oktobrī

Rudens kross, Vecbebri

27. septembrī, Vecberos notika AMI SK rīkotās Rudens krosa sacensības. JAK Barkavas struktūrvienību pārstāvēja: Janīna Pauniņa, Linda Dzirkale, Mareks Zvejnieks, Dagmāra Leitāne, Renārs Mazurs, Mārtiņš Šķēls, Mairis Bariņš, Jurģis Bruzguls, Armīns Cīrulis, Diāna Ugare, Lāsma Guzikovska, Aivis Rasmanis

Rudens Izlaidums!

2. novembrī, plkst. 14:00 izlaidums LA2, BV2, SPA2 grupām.

JAK Barkavas struktūrvienības audzēkņi dodas Erasmus+ piedzīvojumu braucienā!

Pēc veiksmīgas dalībnieku atlases un sagatavošanas Erasmus+ projekta ietvaros 3 nedēļu kvalifikācijas praksē dodas 6 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēkņi: Dagmāra Leitāne, Diāna Ugare, Jānis Bruzguls, Dainis Mičuls, Mārtiņš Rainārs Solozemnieks un Jurģis Bruzguls. Jaunieši no izglītības programmām “Viesnīcu pakalpojumi” un “Lauksaimniecība” savas praktiskās iemaņas papildinās un pilnveidos uzņēmumos Austrijā. Līguma nr. 20 [...]

Halloween dienas tirdziņš!

Izglītības programmas Viesnīcu pakalpojumi, V3 grupa, priekšmetā "Uzņēmuma darba organizācija", organizēja "HELLOWEEN SALE" tirdziņu. Vārds "Halloween", šoreiz tika mazliet latviskots un pielāgots tematiskajam pasākumam, kā arī izmantots klientu uzrunai. Galvenais uzdevuma mērķis audzēkņiem bija pašiem izdomāt, ko un kā varētu pārdot, lai pēc iespējas vairāk attīstītu radošumu, apzinību, attieksmi pret veicamo darbu, pārdošana [...]

Piedalies!

Kļūsti par vienu no Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības izglītojamo radošo darbu krājuma “I’m creative” veidotājiem. Ja tu izsaki savas domas un emocijas angļu valodā, raksti dzejoļus un stāstus, atnes tos uz 10. kabinetu līdz 2019. gada 31. maijam. Ja pats neraksti, bet tev padodas zīmēšana, izmēģini savus spēkus krājuma ilustrēšanā. angļu valodas skolotāja Līga Krūmiņa

SAM 8.3.4. PUMPURS

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projektā kopā paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts vei [...]

SAM 8.5.1. DVB

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001). Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 27.janvāris līdz 2023.gada 31.augustam. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ieguvusi Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ieguvusi Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu 5. septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Jēkabpils Agrobiznesa koledžai pasniedza Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu. Harta koledžai ļaus pieteikties Erasmus+ profesionālās izglītības mācību mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā. Hartu pasniegšana notika VIAA organizētajā seminārā Erasmus+ Profesionālās [...]

JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamie Erasmus+ projektā!

Novembra mēnesī 6 izglītojamie devās 3 nedēļu kvalifikācijas praksē uz uzņēmumiem Austrijā. Pirms projekta īstenošanas notika dalībnieku atlase un iepriekšēja sagatavošana. Sadarbībā ar uzņemošajām organizācijām, atbilstoši izglītības programmām, tika piemeklētas prakšu vietas un nodrošināta dzīvošana. Savos iespaidos dalās koledžas izglītojamie: Diāna Ugare: Strādāju viesnīcā, kuras nosaukums ir "Paronamadorf Sauaple". Manos darb [...]

Jaunsargu šaušanas sacensības Barkavā

Š.g. 28. novembrī notika šaušanas sacensības. Šajās sacensībās piedalījās: Lubānas, Praulienas, Kalsnavas, Bērzaunes, Barkavas un Varakļānu jaunsargi. No mūsu jaunsargiem piedalījās: Ramona Pētersone, Veronika Brutāne, Lauris Stafeckis, Kārlis Kārkliņš, Karina Avdeviča, Mārtiņš Šķēls, Raitis Novičenoks un Daniels Andrjuhins. Mūs sadalīja divās komandās – Barkava JS 1 un Barkava JS 2. Komanda Barkava JS 1 ieguva 3.vietu un Barkava JS 2 - 2.vi [...]

V3 grupa apmeklē starptautisko tūrisma izstādi "Balttour 2019"

2019. gada 1. februārī  JAK Barkavas struktūrvienības izglītības programmas “Viesnīcu pakalpojumi” V3 grupas audzēkņi un priekšmetu skolotājas Līga Zaļmeža un Egita Kārkliņa devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Pirmais apskates objekts, uz kuru devāmies bija Superior klases 4 zvaigžņu viesnīca AVALON HOTEL and conferences, kura atrodas Rīgas vecpilsētas vēsturiskajā centrā- Vecrīgā. Viesnīcā  mums bija iespēja apskatīt luksuss un standarta numurus, konferenču un ban [...]

Izstāde "Sportiskās virsotnes"

Madonas novada olimpieši 1912 – 2012. 2012.gadā - Olimpisko spēļu gadā – bija īpaša jubileja, jo pirms 100 gadiem pirmoreiz sportisti no tagadējās Latvijas teritorijas piedalījās spēlēs, arī Liezērē dzimušais Haralds Blaus. Izstāde iepazīstina ar olimpiešiem Otto Grigalku, Robertu Raimo, Gundaru Upenieku, Raivi Zīmeli  un Ingu Veipu. APSKATĀMA NO 10.01.19. – 28.02.19. Skolā pie mazās zāles

Valentīndienas pasākums

”Sāp naktī salauzta sirds” 14.februārī, plkst.14:20 Līmēsim sirdi? KĀ? Ar mīlestību Ar jokiem Ar atrakcijām Ar priekšnesumiem FOTOGRĀFĒSIMIES foto stūrītī! Dienesta viesnīcā DEJOSIM diskotēkā Organizē V1 grupas izglītojamie ar skolotāju I.Salenieci

Jēkabpils Agrobiznesa koledža izsludina koledžas himnas komponēšanas konkursu.

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas himnas izveides mērķis ir veicināt lokālpatriotismu, koledžas izglītojamo un darbinieku vienotību un koledžas atpazīstamību, apzināt un popularizēt esošos un veicināt jaunu un talantīgu komponistu un dzejnieku veidošanos Jēkabpilī un  Madonas novadā. Himnai jābūt viegli uztveramai, skanīgai un saturiski saistītai ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas būtību. Himnas demo versija CD formātā, notis, akordi un himnas teksts līdz 10.maijam jāiesniedz Jēka [...]

Prakses piezīmes: Diāna Ugare

Prakse Vecgulbenes muižā Vecgulbenes muižas viesnīca atrodas skaistā vēsturiskā vietā, Gulbenē, Brīvības ielā 18. Netālu no muižas atrodas Brīvības piemineklis un luterāņu baznīca, kā arī parks. Muižas iekštelpas ir labiekārtotas ar senlaicīgu stilu. Pieejamās telpas – bārs, restorāns, konferenču zāle, kamīnzāle, apartamentu māja, SPA komplekss. Visvairāk man no prakses patika piedalīties banketā un klāt galdus.  Interesanti likās redzēt (kā notiek process) un piedalī [...]

Prakses piezīmes: Kintija un Lāsma

Prakse Hotel “Latgola” 18. februārī devāmies uz praksi Hotel “Latgola” Daugavpilī, pirmā diena mums sākās 12:00. Satraukums bija pamtīgs, protams, jauna vieta, cilvēki, pirmā pieredze. No sākuma mums vajadzēja iepazīties ar viesnīcas vadītāju, satraukums zuda uzreiz, kad sapratām, cik pretīmnākoša ir vadītāja. Pirmajā dienā iepazināmies ar viesnīcu, tā tiešām ir iespaidīga. Desmit stāvu ēka, kur desmitajā stāvā ir restorāns ar vienreizēju skatu uz Daugavpils [...]

Skatuves runas konkurss Malnavā

2019.gada 17.aprīlī notika skatuves runas konkurss Malnavā, uz kuru devās divas izglītojamās no V2 grupas (Viesnīcu pakalpojumi) BELLA  GRIGALKA un EVITA MURINSKA, latviešu valodas skolotāja Mairita Smeltere un direktores vietniece audzināšanas darbā Raivita Sondore. Malnavas muižā bija sabraukuši Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no dažādām skolām:  PIKC Rīga Mākslas un mediju tehnikums, PIKC Ventspils Mūzikas vidusskola, Valsts SIA Rīgas Tūrisma u [...]

Prakses piezīmes: Amanda un Alīna

Prakse Restorāns – Bārs   "Efeja" Šajā ēkā atrodas veikals, restorāns un bārs, ir pieejama sauna un baseins. Otrajā stāvā atrodas skaistumkopšanas salons. Darba vidē balstītajās mācības, apguvām daudz jauna gan profesijas ziņā, gan emociju ziņā. Katrs rīts sākās ar smaidu. Ļoti pozitīvs un atbalstošs kolektīvs, meitenes gatavas visu parādīt un pamācīt, lai mums tas būtu saprotamāk. Mācījāmies pareizi klāt galdus gan restorānā, gan banketos, kā [...]

“MĪĻO MĀMIŅ!” - dzejoļu kopkrājumā iekļauti arī mūsu audzēkņu darbi!

Mums nav jābūt atzītiem dzejniekiem, lai rakstītu paši savu dzeju, jo dzejolis ir brīnišķīga izteiksmes forma, ar kuras palīdzību varam runāt par visdažādākajām tēmām. Dzejas rakstīšana ir saistīta ar to, kā tu novēro pasauli sev apkārt. Dzejolis var būt par jebkādu tēmu, sākot no mīlestības līdz zaudējumam, un līdz pat lauku idillei. Dzejas rakstīšana var šķist sarežģīta, īpaši, ja tev nešķiet, ka esi radošs vai ideju pārpilns. Ar pareizo [...]

eTwinning KURSI JAK Barkavas struktūrvienībā

Projektu tendence Latvijas izglītības sistēmā attīstās nepārtraukti un labu laiku. eTwinning projekts ir mērķtiecīgi plānotas aktivitātes mācību procesa ietvaros, kuras tiek īstenoties tiešsaistē sadarbojoties skolēniem un skolotājiem no dažādām valstīm (starptautiskais projekts) vai vienas valsts ietvaros (nacionālais projekts). 2019.gada 5.aprīlī vairākiem mūsu skolas skolotājiem bija vienreizēja iespēja līdzdarboties “Ievads eTwinning” 6st. kursos, kurus vadīja Līga KRAUKLE [...]

Sākusies pieteikšanās 2019./2020.m.g. izglītības programmām

Stipendija līdz 150 EUR Dienesta viesnīca (maksa 5 EUR mēnesī) Ēdnīca (Madonas novada izglītojamajiem brīvpusdienas) Brīvā laika iespējas: Valsts militārā apmācība Sporta pulciņi Ansamblis Bibliotēka, lasītava Baseins, pirts Pasākumi, grupu vakari Ekskursijas, konkursi Iesniedzamie dokumenti: Personu apliecinoša dokumenta kopija (jāuzrāda oriģinālu) Izglītības dokumentu kopijas (jāuzrāda oriģinālus) Medicīniskā izziņa 2 dokumentu fotokartiņas Dokumentus pieņemam sākot ar 14.06.2019. katru [...]

Kursi “Veiksmīga eTwinning projekta īstenošana”

Šodien ienākot ikdienas mācību darbā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) veicina jaunāko mācību metožu plašu izmantošanu – skolotāji ātrāk uzzina  par labo praksi, skolotāji un skolēni ātrāk var komunicēt  un sadarboties, izmantojot internetā piedāvātos sadarbības rīkus neatkarīgi  no atrašanās vietas. Ieviešot kompetenču pieeju, mainās arī skolotāja loma mācību procesā. No autoritatīva informācijas avota skolotājs pārtop par [...]

Zinību diena!

Laiks, kas pieder mums Celties un iet Nebaidīties pretī mērķim skriet Domāt un spriest Jaunas domas pasaulei sviest Redzēt un dzirdēt Atļauties sevi palaikam kritizēt Runāt un darīt Nākotnes sapņus tuvumā skatīt. Tvert un ķert Gudrības avotā atziņas smelt Sajust un saprast. Sevi tālākos meklējumos atrast Mīlēt un cienīt Visu jauko kā konfekti papīrā ietīt Vērot un būt. Laikā, kas zūd Smiet un kliegt. Par pagātni, ko neatgriezt. Palikt un varēt Visas domas kā dzīvību saudzēt Turēt un spēt. Sevī l [...]

Mācību ekskurija!

Jau šodien 05.09.209 JAK Barkavas struktūrvienības V2 un V3 grupu audzēkņi dosies mācību ekskursijā, kuras ietvaros tiks apmeklēta starptautiskā pārtikas izstāde Riga Food 2019, kā arī vairumtirdzniecības bāzes "GEMOSS" un "ARKOLAT"

Vieglatlētikas sacensības

11.09.2019 JAK Barkavas struktūrvienībā notika skolas vieglatlētikas sacensības. Jaunieši sacentās 100m skrējienā, tāllēkšanā, lodes grūšanā, bumbiņas mešanā, 800m un 1500m skrējienā. Kopvērtējumā tika noskaidroti uzvarētāji. Jaunietēm: 1. vieta Linda Dzirkale (V2) 2. vieta Samanta Ņekrasova (B1) 3. vieta Elīna Cvilikovska (V1) Jauniešiem: 1. vieta Mārtiņš Šķēls (A2) 2. vieta Aivis Līdaks (B3) 3. vieta Ivo Misiņš (B3)

In Memoriam. Mūžībā aizsaukts Ilgonis Lēnis - Līns

20.02.1949 - 07.09.2019 Ilgoni, tu tagad no mākoņu maliņas mūs vēro. Mēs visi sērojam par tevi, jo visi tevi mīlēja un mīlēs. Mums tu pietrūksi, jo tu biji lielisks kolēģis, skolotājs, sporta fans un tev piemita lieliska humora izjūta.... Lai vieglas smiltis tev...

“STĀSTU STĀŠTĪŠANA UN VEIDOŠANA MĀCĪBU PROCESĀ UN ETWINNING PROJEKTOS SADARBĪBĀ AR I. ZIEDOŅA MUZEJU”

KAS IR eTwinning??? Darbojoties eTwinning projektos, skolotājiem  tā ir iespēja atrast sadarbības partnerskolas platformā www.eTwinning.net , plānot mācību projektu par sev izvēlētu tēmu, strādāt virtuāli drošā projekta vidē TwinSpace, apmainīties idejām ar kolēģiem no visas Eiropas, izmantojot kolēģu sagatavotos mācību materiālus un dalīties ar saviem un  iegūt starptautisku atzinību. Tā ir pieredzes apmaiņa starptautiskā mērogā, sadarbība ar skolām Eiropā un ārpus tās, inovatī [...]

eTwinning - “PIKNIKS DZEJAS PASAULĒ”

Septembris ir DZEJAS dienu mēnesis. Tāpēc JAK Barkavas struktūrvienības skola piedalās nacionālā eTwinning  projektā “PIKNIKS DZEJAS PASAULĒ”, kurā darbojas 7 Latvijas skolas: Jak Barkavas struktūrvienība, Vangažu vidusskola, Jēkabpils Mākslas skola, Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Jūrmalas Majoru vidusskola, Valsts SIA “ Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, projekts ilgs septembra, oktobra mēnesi. Šo [...]

Eiropas valodu diena

“VALODA ir tauta. VALODA ir dzeja. VALODA ir vēsture. VALODA ir zinātne. VALODA ir cilvēks”, saka  J. Klīdzējs. Šodien Eiropas Savienības dalībvalstīs ar dažādiem pasākumiem kopš 2001. gada tiek atzīmēta Eiropas valodu diena 26. septembrī, kuras laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta Eiropas valodām un par godu tam rīkotas arī dažādas aktivitātes skolās. Eiropas valodu diena ir arī latviešu valodas ne tikai kā dzimtās valodas un tautas gara vērtības, bet [...]

AMI Vieglatlētikas sacensības

19.09.2019 Vecbebros notika AMI sporta kluba 30.sporta spēles Vieglatlētikā. Skolas izlases komands sastāvs: Sandis Rošāns, Janīna Pauniņa,Bella Grigalka, Elīna Cvilikovska, Aivis Līdaks, Artūrs Stabulnieks. Paldies dalībniekiem!

AMI Rudens kross

26.09.19 Vecbebros notika AMI sporta kluba 30. Sporta spēles Rudens krosā. Skolas komanda: Igo Šmits, Lauris Aizpurietis, Artūrs Stabulnieks, Līga Eriņa, Jurģis Bruzguls, Dagmāra Leitāne, Andris Eriņš, Janīna Pauniņa, Elīna Cvilikovska Paldies dalībniekiem!

AMI Šautriņu mešana

2.10.2019 Rīgā notika AMI sporta kluba 30. Sporta spēles Šautriņu mešanā. Skolas komanda: Annemarija Eglīte, Nadežda Dolgova, Jurģis Bruzguls, Viktorija, Aivis Līdaks, Mārtiņš, Solozemnieks, Dagmāra Leitāne, Jaroslavs Mačulis, Linda Dzirkale. Paldies dalībniekiem!

Sacensības galda tenisā

10.10.2019 Daugavpilī notika sacensības galda tenisā. Skolas komanda: Aivis Līdaks, Niks Potjomkins, Evita Murinska Paldies dalībniekiem!   

Skolotāju diena!

Ir svētki, skolotāj, un Tu Reiz rokas gādīgās nu vari salikt klēpī. Un rudens dienā pasapņot, un aizmirst par To paguruma mirkli, ko no visiem slēpi. Skolotāju dienā mums vajadzētu būt desmitkārt pateicīgiem un pazemīgiem tiem cilvēkiem, kas vēl joprojām uzskata, ka skolotāja profesija ir visas sabiedrības pamatbalsts. Atļausimies nebūt pieticīgi, jo skolotājs ir arī kultūras un civilizācijas pamatu veidotājs. Tāpēc nedāvināsim skolotājiem tikai ziedus, bet vārdos pateiksimies par to, ko viņi ti [...]

AMI novusa sacensības - III. vieta!

Apsveicam Sanitu Piļpuku, Lindu Dzirkali, Annu Lazdiņu Uzulnieci ar izcīnīto 3. vietu AMI Sporta Kluba 30. spartakiādes finālsacensībās novusā.

1. kursu vecāku sapulce

2019. gada 8. novembrī  plkst.10.00 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības 3. kabinetā notiks 1. kursu vecāku sapulce.  Darba kārtībā: 1. Mācību un audzināšanas procesa norise skolā. 2. Tikšanās ar  JAK struktūrvienības vadītājas vietnieci izglītības jomā  Skaidrīti Zepu, JAK struktūrvienības vadītājas vietnieci audzināšanas jomā Raivitu Sondori,  V1 grupas audzinātāju Egitu Kārkliņu  un [...]

Mācību projekts: Tūrisma informācijas punkta izveides iespējas Barkavā

No 01.10.-18.10.2019., V3 grupas izglītojamie, priekšmetā “Uzņēmuma darba organizācija”, izstrādāja ievirzes mācību projektā – biznesa idejā par tēmu “Tūrisma informācijas punkta izveides iespējas Barkavā” . Šīs projekta/idejas mērķis bija veicināt audzēkņu radošo domāšanu, plānot, atrast informāciju, apkopot to, lai nākotnē rastu iespēju, kādā no pagastā esošajām brīvajām telpām vai ēkām izveidot tūrisma informācijas punktu, kas v [...]

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa Latvijā 2019

Šis ir ļoti īpašs gads, jo šogad no 11.- 17. novembrim Ziemeļvalstu biedrība Dānijā, Norvēģijā un Zviedrijā svin simtgadi! Šis projekts ir unikāls ar to, ka gada vistumšākajā laikā vairākas  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotēkās un skolās, vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata (rīta stundā vai vakara stundā)... Ziemeļvalstu literatūras nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. ( [...]

Dzejas pikniks literatūrā

Kā sākas diena? Ierasti un klusi – skan klusa mūzika, un rīta kafija jau nedaudz atdzisusi. Kā aizrit diena? Ierasti un klusi, skan dienas ziņas, nepaveikto darbu kaudze mazliet sarukusi. Kā beidzas diena? Ierasti un klusi – Kāds vērtīgs miers šai ierastībā… / A. Skrjabe/ Ierastais miers šobrīd ir ienācis uz brīdi arī  JAK Barkavas struktūrvienības skolā, jo ir noslēdzies vēl viens eTwinning projekts, kurš saucās “Dzejas pikniks literatūrā&rdquo [...]

Seminārs Madonas novada izglītības iestāžu vadītājiem

08.01.2020 Madonas novada izglītības iestāžu vadītāju semināra ietvaros  JAK Barkavas struktūrvienība aicina apmeklēt lekciju Veiksmes stāsti, labās prakses piemēri mācību un audzināšanas procesāGaidām ciemos!

Strādājam IZCILI un ar KVALITĀTI eTwinning projektos

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas BARKAVAS struktūrvienības skolotāji un skolēni strādā IZCILI un ar KVALITĀTI nacionālajos un starptautiskajos eTwinning projektos 2019./2020.mācību gadā. „Šodien moderna mācību vide sākas ar mūsdienīgi domājošu un prasmīgu skolotāju. Klase var būt aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām, taču tas neuzlabos skolēnu sasniegumus, ja vides pārmaiņām līdzi nemainīsies veids, kā skolēni un skolotāji kopā mācās gan klasē, gan ārpus tās”- uzskata Aiva [...]

Rezultatīvs sniegums sacensībās basketbolā meiteņu komandai!

16.janvārī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunietes piedalījās AMI SK rīkotajās basketbola sacensībās Rēzeknē, kur izcīnīja 2.vietu ar tiesībām startēt finālsacensībās Rīgā. 28. janvārī jaunietes startēja finālsacensībās, izcīnot 6.vietu Republikā starp Profesionālās izglītības mācību iestādēm. Komandā spēlēja : Anna Lazdiņa Uzulniece, Lelde Bravacka, Benita Kārkliņa, Vineta Džigure, Rebeka Zekante, Sindija Vīksniņa, Linda Dzirkale, Janīna Pauniņa.

Skolēnu mācību uzņēmumi

Arī šajā mācību gadā skola turpina sadarbība ar biedrību Junior Achievement Latvia. Līdz ar to mūsu skolēniem ir iespēja veidot mācību uzņēmumus (SMU) un izmēģināt savus spēkus biznesā. Šogad jaunieši savas uzņēmējdarbības virziena un produkta izvēlē izmanto vienu no dominējošām cilvēku vajadzībām, kas nosaka vēlmi baudīt garšīgus pārtikas produktus. V1 grupas audzēkņi ir nodibinājuši SMU “DELIŠES” un ir ieplānojuši piedāvā [...]

Skolā viesojas Madonas biznesa inkubators

10.februārī skolā uz tikšanos ar audzēkņiem bija uzaicināta Madonas biznesa inkubatora vadītāja Iveta Vabule. Pasākums tika organizēts SPA1 un AU1 grupu audzēkņiem mācību priekšmeta “Uzņēmējdarbības pamati” un moduļa “Iniciatīva un uzņēmējdarbība” satura kontekstā un SMU dalībniekiem. Tikšanās laikā audzēkņiem tika izstāstīts par biznesa inkubatora darbu, tā sniegtajām iespējām un atbalstu jauniem uzņēmējiem ideju realizēšanai. I.Vabule informē [...]

Metodiskā diena "Mūsu pieredzes banka" Madonas Valsts ģimnāzijā!!!

Mācīties nozīmē atcerēties to, ko jūs jau zināt. Darīt nozīmē parādīt, ka jūs to zināt. Mācīšana ir atgādināšana citiem, ka viņi zina tieši tikpat labi kā jūs. Mēs visi esam skolnieki, darītāji un skolotāji.   /Ričards Bahs/ Jēkabpils Agrobiznesa koledžas BARKAVAS struktūrvienības skolotāji: Maija OPINCĀNE, Jēkabs STRAZDIŅŠ, Mairita SMELTERE apmeklēja 12.martā METODISKO DIENU MADONAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ “Mūsu pieredzes banka” Skolotājiem bija iespēj [...]

Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti laika posmā no 2020.gada 23.marta līdz 14.aprīlim

Mācību darba plānojums Stundu saraksts Stundu saraksts pieejams gan Mykoob vidē, gan koledžas mājas lapā. Stundu sarakstā mācību process, cik vien tas iespējams, sakārtots blokstundās, nosakot vienā dienā katrai grupai ne vairāk kā 2-3 mācību priekšmetu/moduļu apguvi. Nedēļas plānojums AUDZĒKŅIEM Visa informācija par mācību organizēšanu attālināti ir pieejama Mykoob vietnē. Lai veiksmīgi noritētu attālinātais mācību process, audzēknis: var izveidot datorā savu mācību portfolio, gru [...]

Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. gadadiena - Valsts prezidenta Egila Levita lekcija

Ceturtdien, 30. aprīlī, plkst. 13.00 Valsts prezidents Egils Levits lasīs lekciju vecāko klašu skolēniem “Kāpēc 4. maijs?”. Lekcija būs veltīta Latvijas neatkarības atgūšanas 30. gadadienai, un tajā E. Levits stāstīs par to, kādi bija neatkarības atjaunošanas kustības mērķi un vērtības, kā arī par to, kāda ir Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīme Eiropas un pasaules vēsturē. Gan pirms lekcijas, gan lekcijas laikā skolēni Valsts prezidentam varēs uzdot j [...]

Projekts Nr.4.2.1.2/19/I/002 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību-ražošanas korpusa ēkai Dzirnavu ielā 1, Barkavā”

Projekta mērķis ir Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk - Koledža) mācību - ražošanas korpusa ēkas Dzirnavu ielā 1, Barkavā energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Projekta ietvaros plānotās darbības ir tie&sca [...]

Dzejas konkurss "Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!"

Ir iespēja būt radošiem un uzrakstīt savu dzejoli par šo tēmu. Konkurss norisinās līdz 30.aprīlim... Pielikumos ir vēl norādes, sīkāka informācija par konkursa norisi un prasībām. Plašāka informācija Nolikums - Patriotiskās dzejas konkurss 2020

Kārtība, kādā šogad eksāmenus un prakses kārto profesionālajās skolās

Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija Covid-19 dēļ ietekmē mācību procesu pilnīgi visās mācību iestādēs Latvijā, tostarp, arī profesionālajās skolās. Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments informē, kā šogad notiks eksāmeni un prakses Latvijas profesionālajās skolās. Par profesionālās kvalifikācijas un centralizētajiem eksāmeniem: • Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni notiek laika posmā no 8. jūnija. • Centralizētie vi [...]

eTwining projektu veiksmīga īstenošana

“Mācīšanās patiesais gala rezultāts ir pārmaiņas.” / Leo Buscaglia/ 2020. gada 25. augustā JAK Barkavas struktūrvienībā (Madonas novads) notiks eTwinning 6h kursi skolotājiem “eTwining projektu veiksmīga īstenošana”. Kursus vadīs eTwinning Latvijas vēstnieces: Inese Zvaigznone (Kalnciema vidusskola), Solvita Vencjuna (Privātā vidusskola “Laisma”). Šajā dienā satiksies skolotāji no dažādām Latvijas izglītības iestādēm: Degumnieku pamatskola [...]

1. Septembris!

1.septembrī plkst.10.00 JAK Barkavas struktūrvienībā svinēsim pirmo skolas dienu 31.08.2020. no plkst.12:00 – iekārtošanās dienesta viesnīcā 1.09.2020. plkst.10:00 – tikšanās ar grupu audzinātājiem Plkst.11:45 – 12:45 – pusdienlaiks Plkst.13:00 – aktivitātes kopā ar grupas biedriem un audzinātāju    

Apsveicam!

Sveicam Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Barkavas struktūrvienības audzēknes ar izcīnīto II vietu kopvērtējumā profesionālo izglītības iestāžu 30. spartakiādē!

Mūsu jaunsargi izcīna II vietu 22. Karoga svētkos!

2020. gada 18. septembrī Pulkveža O.Kalpaka dzimtas mājās Ošupes pagasta “Liepsalās” notika 22. Karoga svētki. Pasākuma mērķis: Rosināt saglabāt starppaaudžu cieņu apliecinošu un vienojošo tradīciju Kalpaka dzimtas mājās Liepsalās. Pasākuma programmā 8 aktivitātes kopvērtējumam: 1.Militarizētā stafete 2. Spēkam, ātrumam, veiklībai! 3.Ierindas mācība un dziesma. 4. Latvijas vēsture. 5.Pirmā palīdzība. 6.Dabas veltes. 7. Spēka dziesmas. 8.Mana dziesma- &s [...]

Mācību - ražošanas korpusa ēkas atklāšanas pasākums

  Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību-ražošanas korpusa ēkai Dzirnavu ielā 1, Barkavā”, Nr.4.2.1.2/19/I/002   Ir noslēdzies projekts: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību-ražošanas korpusa ēkai Dzirnavu ielā 1, Barkavā.      Projekta mērķis: mācību - ražošanas korpusa ēkas energoefek [...]

eTwinning projekts “Ievērojama personība novadā”

Ja tu nevari darīt iespaidīgas lietas, tad dari mazas lietas, bet iespaidīgā veidā.  / N. Hills/ No šī gada 19. līdz 21.augustam Siguldā norisinājās ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning pedagogu profesionālās kompetences mācības  "Stāstu stāstīšana un veidošana sadarbībā ar Ziedoņa muzeju”, kurus apmeklēja skolotāja Maija Opincāne.  Mācības norisinājās patīkamā atmosfērā, jo kopā [...]

Attālinātās skolas sacensības spēka trīscīņā.

Izpildes laiks:   No 25.11.2020.- 11.12.2020. Mērķis:   Patstāvība, godīgums, atbildība, iniciatīva. Uzdevumi: Lēcieni ar aukliņu( 30sek.) Roku saliekšana ,iztaisnošana(30sek.) Berpee(30sek.) Atgriezeniskā saite: Nofilmēt katru uzdevumu, video sūtīt uz Mykoob vai WhatsApp. Sīkāka informācija katrai grupai Mykoob.      

eTwinning projekts “Mani pirmie zābaciņi”

2020.gada 05. – 07.augustam Liepājā Promenade Hotel  satikās eTwinning vēstnieki no visas Latvijas, kurā norisinājās 3 dienu kursi “Laika plānošana eTwinning mācību projektu kontekstā”. No JAK Barkavas struktūrvienības vēstnieku saietu apmeklēja latviešu valodas skolotāja, eTwinning projektu vadītāja Mairita Smeltere. Kursu laikā svarīgās tēmas: eTwinning sasniegumi un aktualitātes 2020./2021.m.g. Vēstnieku pieredzes “dzīvā bibliotēka” Pašn [...]

Sveicieni LATVIJAI dzimšanas dienā no AU1 un SPA1 grupām!

Tu mana dārgā, auglīgā un mīļā zeme, Tu mana svētā, mīļā dzimtene. Te manu tēvutēvu  dziļās saknes stīgo – Ar mīlestību patiesīgo. Lai katram apzināties savas dzimtas saknes, To vietu, kurā esi dzimis. Lai katram pierādīt, cik sava valoda ir dārga. No saviem senčiem pārmantota, Ko pašiem jāpasargā. /Vēsma Kokle – Līviņa/ DAUDZ LAIMES, LATVIJA, DZIMŠANAS DIENĀ!        

Ziemas uzņemšana programmā "Būvdarbi"

ZIEMAS UZŅEMŠANA  PROGRAMMĀ “BŪVDARBI” AR KVALIFIKĀCIJU “APDARES DARBU TEHNIĶIS” Mācību ilgums - 1,5 gadi Iepriekšējā izglītība - vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā BEZ VECUMA IEROBEŽOJUMA Stipendija līdz 150 EUR Dienesta viesnīca (maksa 5 EUR mēnesī) Informāciju par brīvā laika iespējām skatīt mājaslapā! Iesniedzamie dokumenti: Personu apliecinoša dokumenta kopija (jāuzrāda oriģinālu) Izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopijas (jāuzrā [...]

Noslēgušās un apkopoti rezultāti attālināto JAK Barkavas struktūrvienības skolas sacensībās spēka trīscīņā.

Uzvarētāji spēka trīscīņā: Jaunieši: 1.vieta Sandis Rošāns  V2 grupa 2.vieta Mārtiņš Šķēls     A3 grupa 3.vieta Kārlis Kārkliņš    A3 grupa Jaunietes: 1.vieta Lauma Opincāne   L1 grupa 2.vieta Elīna Cvilikovska   V2 grupa 3.vieta Sindija Vīksniņa     V3 grupa        

I.Dzelmes foto izstāde "Sporta tērps laika lokos"

Barkavas lauksaimniecības, arodvidusskolas, profesionālās vidusskolas, JAK struktūrvienības sporta tērps laiku lokos.

eTwinning projekta sadarbību ar Turciju "This World is Ours"

JAK Barkavas struktūrvienība 2020./2021.m.g. piedalās starptautiskajā eTwinning projektā “Bu Dünya Bizim”- “This World is Ours”, dibinātājs ir Emine Karahan – Turcija. Projektā piedalās 18 skolotāji / partneri no dažādām valstīm – Turcija, Azerbaidžāna, Latvija, Rumānija, Polija, Albānija. Projekts ilgs no 2020.g.oktobra – 2021.g.maijam. Skolēnu vecums: 14-19 gadi Tēma – Vides mācība Starppriekšmetu saikne: Angļu valoda, Informātika, Li [...]

eTwinning projekts ar Turciju "Creating an Internacional school E-Magazine"

JAK Barkavas struktūrvienība piedalās starptautiskajā eTwinning projekts “Creating an Internacional School E-Magazine”, dibinātāja Cennet Ozkan, Turcija. Skolēnu vecums: 13 – 18 gadi Saziņa: angļu, turku valodā Starppriekšmetu  saikne: Angļu valoda, Vēsture, Informātika, Kultūras vēsture, Ģeogrāfija, Literatūra, Vides mācība, Audzināšana, Vizuālā māksla, Mūzika, Sports,. Projekta mērķis ir  iesaistīt jauniešus, kuri mācās angļu valodu un dzīvo daž [...]

KAS IR eTwinning?"

JAK BARKAVAS struktūrvienības projekti eTwinning ir EIROPAS SKOLU PLATFORMA – ko piedāvā ikvienam izglītības jomas darbiniekiem (skolu direktoriem, direktoru vietniekiem, skolotājiem, skolu bibliotekāriem u.c.), kas strādā izglītības iestādēs kādā no Eiropas valstīm.        Viens no svarīgākajiem elementiem eTwinning ir sadarbība starp skolotājiem, skolēniem, skolām, vecākiem un vietējo varu. eTwinning skolotāji strādā kopā un organizē aktivitātes saviem skolē [...]

Prasmju un iemaņu apgūšana modulī “Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs”

IP Viesnīcu pakalpojumi, V2 grupa, modulī “Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs” apgūst zināšanas un pamatprasmes, kā veiksmīgi sagatavoties pasūtījumu pieņemšanas procesam, lai veiktu viesu apkalpošanu pie galdiņiem.  Izmantojam visus pieejamos resursus, kas atrodami katram mājās.    Viesmīlības priekšmetu skolotāja L.Zaļmeža 

Audzēkņi aktīvi piedalās AMI konkursā

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības izglītojamie aktīvi uzsākuši darbu pie Rīgas Tehniskās koledžas Profesionālās izglītības Sporta darba metodiskā centra AMI izstrādātā konkursa. Nolikums šeit Rīgas Tehniskās koledžas Profesionālās izglītības Sporta darba metodiskais centrs “AMI, turpmāk “ AMI centrs” aicina  izglītojamos šajā pandēmijas ierobežojumu laikā,kad nevaram sacensties, nevaram tikties,savā dzīves vietā at [...]

IP "Viesnīcu pakalpojumi" V3 grupas piedalīšanās LIVE Lyre's kokteiļu prezentācijā kopā ar Andri Reizenbergu

Kad laukā, aiz loga, sals kniebj degungalā un ir -110C grādu aukstums, bet mēs kopīgi ar V3 grupu klausījāmies SIA "GEMOSS" organizēto LIVE prezentāciju par Lyre's kokteiļiem, kā jauninājumu, kas ir ieviests Latvijas tirgū, kā alkoholisko dzērienu aizstājējs, saglabājot gan dzēriena aromātu, gan garšu.  Ieguvām jaunas zināšanas par to, kā klasiskajos kokteiļos izmantot Lyre's piedāvātos produktus, skatījāmies bārmeņa Andra Reizenberga darbu darbībā, radā [...]

Aktivitātes JAK Barkavas struktūrvienībā - „Barikādēm 30”

2021. gada janvārī apritēs 30 gadi, kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem. Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi un brīvību. Tā bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem, kad, Latvijas Tautas frontes aicināti, cilvēki izveidoja barikādes a [...]

Latviešu valodas un literatūras stunda bibliotēkā

Latviešu valodas un literatūras stunda bibliotēkā. Tēma "Enciklopēdijas", skolotāja M.Smeltere.

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 2020

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 2020’ JAK Barkavas struktūrvienībā notika 2020.gada 12.novembrī. “Šogad Ziemeļvalstu literatūras nedēļai sākoties, Ziemeļvalstis sedz bieza tumsa. Mēs pasargājam sevi no aukstā rudens vēja un lietus ar lietussargiem, iededzam lukturus un iegrimstam grāmatās un stāstos”, Anno Vikberga no Ālandu salām. Tēma – Ziemeļvalstis un pasaule. Mērķis – piepildīt Z-valstu un Baltijas valstu skolas un bibliotēkas ar lasījumiem, izstādēm, sa [...]

EIROPAS VALODU DIENA 2020’ RADOŠO DARBU KONKURSS “Mans grāmatplaukta stāsts”

Eiropas Valodu diena 2020’ ietveros, Latviešu valodas aģentūra aicina skolēnus piedalīties konkursā “Mans grāmatplaukta stāsts”, rakstīt latviešu valodā domrakstus, esejas, dzejoļus, kā arī klāt pievienot zīmējumus un iesūtīt savus darbus. Konkursa mērķis un uzdevums: 1.Popularizēt latviešu valodu; 2.Rosināt skolēnus izzināt kultūrvēsturisko mantojumu. Konkursa norise: ·konkurss notiek no 2020.gada 26.septembra, darbus iesūtīt līdz 2020.gada 18.novem [...]

Vebināra lekcija “Stresa vadība emocionālas spriedzes apstākļos”

27.01.2021. kopā ar IP Viesnīcu pakalpojumi, V3 grupu, priekšmetā “Uzņēmuma darba organizācija”, klausījāmies vebināra lekciju par šobrīd ļoti aktuālu tēmu- “Stresa vadība emocionālas spriedzes apstākļos”. Kopā guvām jaunas zināšanas par to kā izprast sevi un mazināt stresa līmeni savā organismā. Lekcijai iepriekš sagatavojām arī glāzi ūdens, praktiskam vingrinājumam, kā arī uzzinājām, cik svarīga ir izgulēšanās, ūdens dzeršana, e [...]

Praktiskās nodarbības modulī "Telpas un vides sagatavošana viesu uzņemšanai "

IP Viesnīcu pakalpojumi, V2 grupa, modulī "Telpas un vides sagatavošana viesu uzņemšanai" veic praktisko darbu par tēmu "Dabīgie tīrīšanas līdzekļi, to pielietošanas iespējas telpu uzkopšanā".  Video autors Samanta Jaškova V2 grupa, viesmīlības pakalpojumu speciālists.   Informāciju apkopoja viesmīlības priekšmetu skolotāja Egita Kārkliņa

AMI SK attālinātās sacensības šautriņu mešanā

Oktobra beigās AMI SK rīkoja attālinātās sacensības šautriņu mešanā. Latgales reģionā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunietes izcīnīja 1.vietu, jaunieši 2.vietu. 2021.gada 27.janvārī  mēs esam saņēmuši balvas no Rīgas – kausus, medaļas un diplomus. Komandā startēja: jaunietes – Sindija Vīksniņa, Nadežda Dolgova, Madara Smalinska, Dagmāra Leitāne, Eva Evija Kasparoviča. Jaunieši – Jaroslavs Mačuls, Jānis Gutāns, Aivis Līdaks, Mārtiņ& [...]

Konkursa „Barikādēm 30” rezultāti

Konkursa „Barikādēm 30” rezultāti Konkursā piedalījās 67 audzēkņi. 1.vieta (100%) Linda Dzirkale-V3 grupa Līga Krūmiņa – L1 grupa Evija Burtina- L1 grupa 2.vieta (93%) Ritma Skangale – BV1 grupa Jānis Zīmels – BV1 grupa Māris Riekstiņš- BV1 grupa Zita Čaunāne – Dolgova – L1 grupa Līva Romanovska- AU1 grupa 3.vieta( 86%) Ruta Opule- V3 grupa Paldies visiem, kas piedalījās konkursā "Barikādēm 30"!  

Attālinātās sacensības spēka trīscīņā

Daugavpils Būvniecības tehnikuma sporta organizators Juris Ozols Latgales reģionā no 02.02.-11.02.2021.rīko attālinātās sacensības spēka trīscīņā. No JAK Barkavas struktūrvienības piedalīsies divi izglītojamie – Lauma Opincāne L1 grupa un Sandis Rošāns V2 grupa. Novēlēsim viņiem veiksmīgu startu!

Mēs par sportu!

Barkavas struktūrvienībā ar sportiskām aktivitātēm nodarbojas ne tikai audzēkņi, bet arī pedagogi un darbinieki. Tā kā pedagogi ļoti daudz laika pavada pie datora un telpās, tāpat kā audzēkņi, no 20.01.-27.01. tika izsludināts aktivitāšu konkurss ,,Kustība. Svaigs gaiss. Laime”, kur uzdevums bija pēc iespējas vairāk uzturēties svaigā gaisā, nostaigājot, noskrienot, noslēpojot, noslidojot, nonūjojot vairāk kilometru. Dalībnieku pulciņš nebija liels, bet prieks par tiem, kas ie [...]

PVIN normatīvo aktu aktualizācija

Profesionālās vidējās izglītības nodaļā ar 2021.gada 2.semestri stājas spēkā jauni iekšējie noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumu Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” 27.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu: 1. 21.01.2021. Nr.1.-9/2  Stipendiju piešķiršanas nolikums šeit 2. 26.01.2021. Nr.1.-9/3  Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība&nb [...]

9.februārī, visā LATVIJĀ atzīmē "DROŠA INTERNETA DIENA"

DROŠS INTERNETS SĀKAS AR TEVI! 9. februārī vairāk nekā 170 valstīs visā pasaulē tiks atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID) ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi. Latvijas Drošāka interneta centrs kā ierasts organizēs aktivitātes, iesaistot bērnus, jauniešus un pieaugu&scar [...]

Sveicam mūsu sportistus!

Apsveicam Sandi Rošānu ar izcīnīto 2.vietu Latgales reģiona attālinātajās trīscīņas sacensībās  un Annu Lazdiņu Uzulnieci par piedalīšanos un izturību!  

Vecāku sanāksme tiešsaistē

TIEŠSAISTE ---> VECĀKU SAPULCE!! Anketa vecāku sanāksmei!

Nacionālā eTwinning projekta "MANI PIRMIE ZĀBACIŅI" ietvaros ar 1.martu ir uzsākta ceļojošā izstāde Madonas novadā

"Es varu izdarīt to, ko tu nespēj. Tu vari izdarīt to, kas nav pa spēkam man. Kopā mēs varam paveikt lielas lietas." /Māte Terēze/ No 2021.gada 1.marta eTwinning projekts ”Mani pirmie zābaciņi” ir uzsācis ceļojošo izstādi Madonas novadā (Stalīdzāni, Saikava, Madona) – lai parādītu citiem, ko spēj paveikt čaklie rokdarbnieki, cik dažādi var būt roku darbi: adīti zābaciņi, tamborēti zābaciņi, tamborētas sedziņas, tamborētas segas kokiem, adīti mauči, austas priev [...]

Kā pieslēgties TEAMS sapulcei (Vecāku sanāksme)?

Kad atvērsiet sapulces saiti, būs redzams šāds logs... Izvēlamies Turpināt šajā pārlūkprogrammā (Continue on this browser) Ja TEAMS sapulcei pieslēdzaties pirmo reizi (un datoram ir pieslēgta webkamera/mikrofons) tad būs redzams paziņojums, kurā TEAMS pieprasa piekļuvi jūsu webkamerai/mikrofonam. Šeit izvēlamies Atļaut (Allow) 1. Ievadam savu vārdu, uzvārdu; 2. Iespēja Ieslēgt/Izslēgt webkameru; 3. Iespēja ieslēgt/Izslēgt mikrofonu; 4. Lai pieslēgtos izvēlamies Pievienoties [...]

eTwinning projekts ar Portugāli, Grieķiju, Poliju, Latviju “TRADICION INSTRUMENTS FROM MY COUNTRY”

Jauns, interesants, atraktīvs piedzīvojums skolas vokālajam ansamblim mūzikas pasaulē – eTwinning projekts ar PORTUGĀLI, GRIEĶIJU, POLIJU, LATVIJU “TRADICION INSTRUMENTS FROM MY COUNTRY” “MŪZIKA apgaro visu pasauli, dod dvēselei spārnus, veicina iztēles lidojumu: MŪZIKA atdzīvina un iepriecina visu eksistējošo…”/Platons/ Projekta galvenā tēma  - dažādu valstu mūzikas instrumentu izpēte un iepazīstināšana ar tiem citu valstu skolēniem. Mūzik [...]

Koledža projektā SAM 8.5.3

Koledža iesaistījās  Valsts izglītības satura centra īstenota Eiropas Sociālā fonda projektā „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr.8.5.3.0/16/I/001). Attīstības un investīciju stratēģijas 2021. - 2027.  izstrādes vadības komanda piedalījās SIA “AC Konsultācijas” organizētajos tiešsaistes mācību, konsultāciju un pieredzes apmaiņas pasākumos. Savstarpējā dažādu pro [...]

Dalība AMI metodiskā centra  konkursā ,,Iepazīsti sava novada, pagasta sporta bāzes, izstaigājot tās”.

No 20. janvāra līdz 25. februārim notika AMI metodiskā centra  konkurss ,,Iepazīsti sava novada, pagasta sporta bāzes, izstaigājot tās”. No Barkavas struktūrvienības piedalījās un savus darbus iesūtīja 25 audzēkņi. Izvērtējot labākos, uz republiku tika aizsūtītas četras labākās prezentācijas – Nika Ikaunieka B2 grupa, Elizabetes Boļšakovas  V1 grupa, Sindijas Vīksniņas V3 grupa, Annas Lazdiņas Uzulnieces B4 grupa. Turam īkšķus, lai arī republikā novērtē pozitī [...]

Jauns mazs uzdevums saistībā ar MŪZIKAS PASAULI....

Aicinu ikvienu piedalīties mazajā MŪZIKAS uzdevumā!!! Dalies savā priekā ar mums visiem par to, kas Tevi šodien saista, patīk, liekas pats labākais, aktuālākais, skanošākais MŪZIKAS pasaulē!!! Sagatavo un apkopo mazliet informāciju par sev tuvāko mūziķi, dziedātāju vai mūzikas grupu, pievieno klāt satriecošus, pārliecinošus foto!!! Darbu apkopot vari dažādi: Canva.com, TextgramX, Photo collage vai PowerPoint – JPG un sūti skolotājai M. Smelterei mykoob.lv saraks [...]

PATEICĪBA par līdzdalību radošo darbu konkursā un grāmatas "Izstāsti man savu sapni" tapšanā

Katru gadu Latviešu valodas aģentūra aicina skolēnus un jauniešus iesaistīties radošo darbu konkursos, kurā ir iespēja rakstīt savu darbiņu (dzejoli, eseju, miniatūru), klāt pievienojot arī savu zīmējumus. “Latviešu valodas aģentūras ierosinātā tēma mudināja visus konkursa dalībniekus raudzītos divos virzienos. Vispirms – kad no rīta ir acis vaļā, tad arī atceramies, ko naktī esam sapņojuši. Tikai nedaudz bija tādu darbu, kuri aprakstīja visātrākos [...]

JAK Barkavas struktūrvienība ir ieguvusi "eTwinning skola" titulu 2021 - 2022 .

Priecīga ziņa! PALDIES kolēģiem un audzēkņiem par darbu un sadarbību eTwinning projektā! Vislielākais paldies koordinatorei Mairitai Smelterei! ...ne tikai Latvijā, bet arī plašajā pasaulē izskan mūsu skolas vārds!  

Noslēdzies AMI metodiskā centra konkurss ,,Iepazīsti sava novada, pagasta, pilsētas sporta bāzes, izstaigājot tās"

Ir noslēdzies AMI metodiskā centra konkurss ,,Iepazīsti sava novada, pagasta, pilsētas sporta bāzes, izstaigājot tās". No Barkavas struktūrvienības tika aizsūtīti četri prezentācijas darbi, no kuriem divi tika novērtēti kā ,,izcili", kas nozīmē 1. vietu. Šie izcilnieki ir Anna Lazdiņa Uzulniece un Sindija Vīksniņa. Paldies par darbu! Paldies arī Nikam Ikauniekam un Elizabetei Boļšakovai par piedalīšanos.  

Profesionālā vidējā izglītība JAK Barkavas struktūrvienībā!

Profesionālā vidējā izglītība JAK Barkavas struktūrvienībā Izvēlies - uzzini - izmēģini un pārvērt savu talantu profesijā 2021./2022.mācību gadā!

Tiešsaistes seminārs "Kā tikt galā ar stresu un izpildīt eksāmenu uzdevumus?"

Valsts izglītības satura centrs aicina skolēnus, skolotājus un vecākus piedalīties tiešsaistes seminārā 23. aprīlī plkst15.00! Pavisam drīz noslēgsies 2020./2021. mācību gads un skolēni visā Latvijā dosies kārtot noslēguma pārbaudījumus, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu. Kā tikt galā ar eksāmenu stresu, kas var ietekmēt arī sniegumu eksāmenā? Kādus praktiskus paņēmienus izmantot, lai izpildītu eksāmenu uzdevumus? Tie&scaro [...]

Informācija par CE norisi 2020./2021.m.g.

Labdien, 2. vai 3.kursa izglītojamais!                                      Pirms katra centralizētā valsts eksāmena tu saņemsi vēstuli savā e pastā (par svešvalodu eksāmenu 07.05., par latviešu valodas eksāmenu 14.05., par matemātikas eksāmenu 19.05.), kurai būs pievienoti šādi pielikumi: Eks [...]

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts "Climate Justice"

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi un pedagogi 24.05.2021 – 28.05.2021. piedalījās Erasmus+ projekta “Climate Justice” otrajā virtuālajā mobilitātē "Enerģētika un klimata pārmaiņas".   No Barkavas struktūrvienības šajā mobilitātē piedalījās 2.kursa audzēkņi Inese Stepaņenko, Madara Puškeire, Mārtiņš Štrauss, kā arī skolotāji Jēkabs Strazdiņš un Dana Ivanova. Jaunieši uzstājās prezentējot tēmu par enerģijas resursu pa [...]

ATZINĪBA & KVALITĀTE darbojoties eTwinning projektos

JAK BARKAVAS struktūrvienība ir gandarīti un priecīgi par saņemtajiem KVALITĀTES SERTIFIKĀTIEM nacionālajā eTwinning projektā “Mani pirmie zābaciņi 2”, kas tika saņemti 2021.gada jūnijā. Projektā darbojās skolotājas: Egita Kārkliņa & Mairita Smeltere un skolēni: Inese Stepaņenko, Aļona Grigorjeva, Līga Krūmiņa, Zane Radžēle, Izlīte Dzilna, Ričards Vucāns, Rūdolfs Oļukalns, Elizabete Boļšakova, Mārtiņs Šķēls, Viktorija Ozoliņa, Madara Puškeire, Krista Ūdre no [...]

Tiešsaistes nodarbība "Virtuālais EGO"

9.septembrī plkst. 10:30 tiešsaistes nodarbība Virtuālais EGO. Saturs: Kas ir internets, digitālais pēdas nospiedums, kibermobings, virtuālās spēles, sociālie tīkli, saziņa ar nepazīstamām personām, soc.tīkli., sekstings. Lekcijas garums: +/-45 min Saite uz nodarbību: Lai pievienotos sapulcei, noklikšķiniet šeit

Vieglatlētikas sacensības

15. septembrī plkst. 13:00 JAK Barkavas struktūrvirnībā notiks vieglatlētikas sacensības! Programmā: 100m skrējiens; tāllēkšana; lodes grūšana (4kg, 6kg); bumbiņas mešana (500gr) UZ TIKŠANOS SKOLAS STADIONĀ!

Nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss

Nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss nominācija Lauksaimniecība (Augkopība). Balso par saviem favorītiem, spiežot pie komandas bildes https://www.facebook.com/409943629039752/posts/4770275743006497/

Administrācija

Rita Pole

Rita Pole
Direktore

29476078
rita.pole@jak.lv

COMPONENT_CONTACTS_SEARCH_MORE Administrācija

Rita Pole

Rita Pole
Direktore

29476078
rita.pole@jak.lv

Silvija Smeltere

Silvija Smeltere
Struktūrvienības vadītāja

29479397
silvija.smeltere@jak.lv

Skaidrīte Zepa

Skaidrīte Zepa
Struktūrvienības vadītājas vietniece izglītības jomā

64807215
skaidrite.zepa1@jak.lv

Raivita Sondore

Raivita Sondore
Struktūrvienības vadītājas vietniece audzināšanas darbā

28600293
raivita.sondore@jak.lv

Viesturs Bigačs

Viesturs Bigačs
Grāmatvedis

64807215
viesturs.bigacs@jak.lv

Lilita Zukule

Lilita Zukule
Projektu vadītāja

lilita.zukule@jak.lv

Andris Ģērmans

Andris Ģērmans
Saimniecības pārzinis

29445017
andris.germans@jak.lv

Agnese Poļaka
Vecākā lietvede

64807215
barkava@jak.lv

Administrācija

Silvija Smeltere

Silvija Smeltere
Struktūrvienības vadītāja

29479397
silvija.smeltere@jak.lv

COMPONENT_CONTACTS_SEARCH_MORE Administrācija

Rita Pole

Rita Pole
Direktore

29476078
rita.pole@jak.lv

Silvija Smeltere

Silvija Smeltere
Struktūrvienības vadītāja

29479397
silvija.smeltere@jak.lv

Skaidrīte Zepa

Skaidrīte Zepa
Struktūrvienības vadītājas vietniece izglītības jomā

64807215
skaidrite.zepa1@jak.lv

Raivita Sondore

Raivita Sondore
Struktūrvienības vadītājas vietniece audzināšanas darbā

28600293
raivita.sondore@jak.lv

Viesturs Bigačs

Viesturs Bigačs
Grāmatvedis

64807215
viesturs.bigacs@jak.lv

Lilita Zukule

Lilita Zukule
Projektu vadītāja

lilita.zukule@jak.lv

Andris Ģērmans

Andris Ģērmans
Saimniecības pārzinis

29445017
andris.germans@jak.lv

Agnese Poļaka
Vecākā lietvede

64807215
barkava@jak.lv

Administrācija

Skaidrīte Zepa

Skaidrīte Zepa
Struktūrvienības vadītājas vietniece izglītības jomā

64807215
skaidrite.zepa1@jak.lv

COMPONENT_CONTACTS_SEARCH_MORE Administrācija

Rita Pole

Rita Pole
Direktore

29476078
rita.pole@jak.lv

Silvija Smeltere

Silvija Smeltere
Struktūrvienības vadītāja

29479397
silvija.smeltere@jak.lv

Skaidrīte Zepa

Skaidrīte Zepa
Struktūrvienības vadītājas vietniece izglītības jomā

64807215
skaidrite.zepa1@jak.lv

Raivita Sondore

Raivita Sondore
Struktūrvienības vadītājas vietniece audzināšanas darbā

28600293
raivita.sondore@jak.lv

Viesturs Bigačs

Viesturs Bigačs
Grāmatvedis

64807215
viesturs.bigacs@jak.lv

Lilita Zukule

Lilita Zukule
Projektu vadītāja

lilita.zukule@jak.lv

Andris Ģērmans

Andris Ģērmans
Saimniecības pārzinis

29445017
andris.germans@jak.lv

Agnese Poļaka
Vecākā lietvede

64807215
barkava@jak.lv

Administrācija

Raivita Sondore

Raivita Sondore
Struktūrvienības vadītājas vietniece audzināšanas darbā

28600293
raivita.sondore@jak.lv

COMPONENT_CONTACTS_SEARCH_MORE Administrācija

Rita Pole

Rita Pole
Direktore

29476078
rita.pole@jak.lv

Silvija Smeltere

Silvija Smeltere
Struktūrvienības vadītāja

29479397
silvija.smeltere@jak.lv

Skaidrīte Zepa

Skaidrīte Zepa
Struktūrvienības vadītājas vietniece izglītības jomā

64807215
skaidrite.zepa1@jak.lv

Raivita Sondore

Raivita Sondore
Struktūrvienības vadītājas vietniece audzināšanas darbā

28600293
raivita.sondore@jak.lv

Viesturs Bigačs

Viesturs Bigačs
Grāmatvedis

64807215
viesturs.bigacs@jak.lv

Lilita Zukule

Lilita Zukule
Projektu vadītāja

lilita.zukule@jak.lv

Andris Ģērmans

Andris Ģērmans
Saimniecības pārzinis

29445017
andris.germans@jak.lv

Agnese Poļaka
Vecākā lietvede

64807215
barkava@jak.lv

Administrācija

Viesturs Bigačs

Viesturs Bigačs
Grāmatvedis

64807215
viesturs.bigacs@jak.lv

COMPONENT_CONTACTS_SEARCH_MORE Administrācija

Rita Pole

Rita Pole
Direktore

29476078
rita.pole@jak.lv

Silvija Smeltere

Silvija Smeltere
Struktūrvienības vadītāja

29479397
silvija.smeltere@jak.lv

Skaidrīte Zepa

Skaidrīte Zepa
Struktūrvienības vadītājas vietniece izglītības jomā

64807215
skaidrite.zepa1@jak.lv

Raivita Sondore

Raivita Sondore
Struktūrvienības vadītājas vietniece audzināšanas darbā

28600293
raivita.sondore@jak.lv

Viesturs Bigačs

Viesturs Bigačs
Grāmatvedis

64807215
viesturs.bigacs@jak.lv

Lilita Zukule

Lilita Zukule
Projektu vadītāja

lilita.zukule@jak.lv

Andris Ģērmans

Andris Ģērmans
Saimniecības pārzinis

29445017
andris.germans@jak.lv

Agnese Poļaka
Vecākā lietvede

64807215
barkava@jak.lv

Administrācija

Lilita Zukule

Lilita Zukule
Projektu vadītāja

lilita.zukule@jak.lv

COMPONENT_CONTACTS_SEARCH_MORE Administrācija

Rita Pole

Rita Pole
Direktore

29476078
rita.pole@jak.lv

Silvija Smeltere

Silvija Smeltere
Struktūrvienības vadītāja

29479397
silvija.smeltere@jak.lv

Skaidrīte Zepa

Skaidrīte Zepa
Struktūrvienības vadītājas vietniece izglītības jomā

64807215
skaidrite.zepa1@jak.lv

Raivita Sondore

Raivita Sondore
Struktūrvienības vadītājas vietniece audzināšanas darbā

28600293
raivita.sondore@jak.lv

Viesturs Bigačs

Viesturs Bigačs
Grāmatvedis

64807215
viesturs.bigacs@jak.lv

Lilita Zukule

Lilita Zukule
Projektu vadītāja

lilita.zukule@jak.lv

Andris Ģērmans

Andris Ģērmans
Saimniecības pārzinis

29445017
andris.germans@jak.lv

Agnese Poļaka
Vecākā lietvede

64807215
barkava@jak.lv

Administrācija

Agnese Poļaka
Vecākā lietvede

64807215
barkava@jak.lv

COMPONENT_CONTACTS_SEARCH_MORE Administrācija

Rita Pole

Rita Pole
Direktore

29476078
rita.pole@jak.lv

Silvija Smeltere

Silvija Smeltere
Struktūrvienības vadītāja

29479397
silvija.smeltere@jak.lv

Skaidrīte Zepa

Skaidrīte Zepa
Struktūrvienības vadītājas vietniece izglītības jomā

64807215
skaidrite.zepa1@jak.lv

Raivita Sondore

Raivita Sondore
Struktūrvienības vadītājas vietniece audzināšanas darbā

28600293
raivita.sondore@jak.lv

Viesturs Bigačs

Viesturs Bigačs
Grāmatvedis

64807215
viesturs.bigacs@jak.lv

Lilita Zukule

Lilita Zukule
Projektu vadītāja

lilita.zukule@jak.lv

Andris Ģērmans

Andris Ģērmans
Saimniecības pārzinis

29445017
andris.germans@jak.lv

Agnese Poļaka
Vecākā lietvede

64807215
barkava@jak.lv

Skolotāji

Agris Ankravs

Agris Ankravs
PEDAGOGS

26582758
Pasniedzamie priekšmeti:  Informātika Konsultāciju laiki skatīt šeit
agris.ankravs@jak.lv

COMPONENT_CONTACTS_SEARCH_MORE Skolotāji

Agris Ankravs

Agris Ankravs
PEDAGOGS

26582758
Pasniedzamie priekšmeti:  Informātika Konsultāciju laiki skatīt šeit
agris.ankravs@jak.lv

Arnis Avišāns

Arnis Avišāns
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:  Būvdarbu teorētiskie mācību priekšmeti Konsultāciju laiki skatīt šeit
arnis.avisans@jak.lv

Aleksandrs Boļšakovs

Aleksandrs Boļšakovs
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Vides mācība; Vides zinības; Elektrotehnikas pamati Konsultāciju laiki skatīt šeit
aleksandrs.bolsakovs@jak.lv

Aldis Bondars

Aldis Bondars
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Mežsaimniecība Konsultāciju laiki skatīt šeit
aldis.bondars@jak.lv

Juris Dukaļskis

Juris Dukaļskis
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Tehnikas mācība; CSN; Traktoru mācība Konsultāciju laiki skatīt šeit
juris.dukalskis@jak.lv

Inga Dzelme

Inga Dzelme
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Sports Konsultāciju laiki skatīt šeit
inga.dzelme@jak.lv

Normunds Dzelme

Normunds Dzelme
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Rasēšana Konsultāciju laiki skatīt šeit
normunds.dzelme@jak.lv

Raimonds Grudulis

Raimonds Grudulis
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Būvdarbu praktiskie mācību priekšmeti Konsultāciju laiki skatīt šeit
raimonds.grudulis@jak.lv

Egita Kārkliņa

Egita Kārkliņa
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:  Lietvedības pamati, saimnieciskā dienesta darba organizācija (PM) Konsultāciju laiki skatīt šeit
egita.karklina@jak.lv

Līga Krūmiņa

Līga Krūmiņa
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Angļu valoda, profesionālā angļu valoda Konsultāciju laiki skatīt šeit
liga.krumina@jak.lv

Maija Opincāne

Maija Opincāne
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Krievu valoda Konsultāciju laiki skatīt šeit
maija.opincane@jak.lv

Anna Poča

Anna Poča
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Ķīmija; Būvķīmija; Bioloģija Konsultāciju laiki skatīt šeit
anna.poca@jak.lv

Ināra Saleniece

Ināra Saleniece
PEDAGOGS

Pasniedzamie  priekšmeti:   Ēdienu gatavošana un pasniegšana; Uzskaites un atskaites organizēšana Konsultāciju laiki skatīt šeit
inara.saleniece@jak.lv

Jānis Smelters

Jānis Smelters
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:  Būvdarbu praktiskās mācības; Atslēdznieku darbi Konsultāciju laiki skatīt šeit
janis.smelters@jak.lv

Raivita Sondore

Raivita Sondore
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Krāsu un stilu mācība Konsultāciju laiki skatīt šeit
raivita.sondore@jak.lv

Līga Zaļmeža

Līga Zaļmeža
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:  Saimnieciskā dienesta darbība darba organizācija;  Viesu uzņemšana un apkalpošana; Bāra serviss Konsultāciju laiki skatīt šeit
liga.zalmeza@jak.lv

Skaidrīte Zepa

Skaidrīte Zepa
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Latvijas un pasaules vēsture Konsultāciju laiki skatīt šeit
skaidrite.zepa1@jak.lv

Lilita Zukule

Lilita Zukule
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Ekonomika, mārketinga pamati, tūrisma biznesa pamati, uzņēmējdarbības pamati Konsultāciju laiki skatīt šeit
lilita.zukule@jak.lv

VIta Legčakova Šķēle

VIta Legčakova Šķēle
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Latviešu valoda, Literatūra Konsultāciju laiki skatīt šeit
vita.legcakova@jak.lv

Mairita Smeltere

Mairita Smeltere
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Latviešu valoda, Literatūra Konsultāciju laiki skatīt šeit
mairita.smeltere@jak.lv

Jānis Silavs

Jānis Silavs
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Lopkopība Konsultāciju laiki skatīt šeit
janis.silavs@jak.lv

Lidija Deksne

Lidija Deksne
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Dienesta viesnīcas skolotāja
lidija.deksne@jak.lv

Rita Pelša

Rita Pelša
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Matemātika Konsultāciju laiki skatīt šeit
rita.pelsa@jak.lv

Valdis Garančs

Valdis Garančs
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Sabiedrības un cilvēka drošība Konsultāciju laiki skatīt šeit
valdis.garancs@jak.lv

Margarita Zepa

Margarita Zepa
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   SPA masāžu veikšana, SPA procedūru veikšana Konsultāciju laiki skatīt šeit
margarita.zepa@jak.lv

Antonija Ikauniece

Antonija Ikauniece
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Fizika un būvfizika Konsultāciju laiki skatīt šeit
antonija.ikauniece@jak.lv

Jēkabs Strazdiņš

Jēkabs Strazdiņš
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Angļu valoda, profesionālā angļu valoda Konsultāciju laiki skatīt šeit
jekabs.strazdins@jak.lv

Aija Pumpure

Aija Pumpure
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Augkopība, augsnes ielabošana u.c. Konsultāciju laiki skatīt šeit
aija.pumpure@jak.lv

Lauris Ikaunieks

Lauris Ikaunieks
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Augkopības procesu org. Konsultāciju laiki skatīt šeit
lauris.ikaunieks@jak.lv

Dana Ivanova

Dana Ivanova
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Klienta labsajūtas veidošana Konsultāciju laiki skatīt šeit
dana.ivanova@jak.lv

Ieva Tropa

Ieva Tropa
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Klienta ādas veselības stāvokļa noteikšana Konsultāciju laiki skatīt šeit
ieva.tropa@jak.lv

Anna Šperga

Anna Šperga
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Matemātika Konsultāciju laiki skatīt šeit
anna.sperga@jak.lv

Silvija Smeltere

Silvija Smeltere
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:  Sabiedrības un cilvēka drošība, Saskarsme Konsultāciju laiki skatīt šeit
silvija.smeltere@jak.lv

Skolotāji

Arnis Avišāns

Arnis Avišāns
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:  Būvdarbu teorētiskie mācību priekšmeti Konsultāciju laiki skatīt šeit
arnis.avisans@jak.lv

COMPONENT_CONTACTS_SEARCH_MORE Skolotāji

Agris Ankravs

Agris Ankravs
PEDAGOGS

26582758
Pasniedzamie priekšmeti:  Informātika Konsultāciju laiki skatīt šeit
agris.ankravs@jak.lv

Arnis Avišāns

Arnis Avišāns
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:  Būvdarbu teorētiskie mācību priekšmeti Konsultāciju laiki skatīt šeit
arnis.avisans@jak.lv

Aleksandrs Boļšakovs

Aleksandrs Boļšakovs
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Vides mācība; Vides zinības; Elektrotehnikas pamati Konsultāciju laiki skatīt šeit
aleksandrs.bolsakovs@jak.lv

Aldis Bondars

Aldis Bondars
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Mežsaimniecība Konsultāciju laiki skatīt šeit
aldis.bondars@jak.lv

Juris Dukaļskis

Juris Dukaļskis
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Tehnikas mācība; CSN; Traktoru mācība Konsultāciju laiki skatīt šeit
juris.dukalskis@jak.lv

Inga Dzelme

Inga Dzelme
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Sports Konsultāciju laiki skatīt šeit
inga.dzelme@jak.lv

Normunds Dzelme

Normunds Dzelme
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Rasēšana Konsultāciju laiki skatīt šeit
normunds.dzelme@jak.lv

Raimonds Grudulis

Raimonds Grudulis
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Būvdarbu praktiskie mācību priekšmeti Konsultāciju laiki skatīt šeit
raimonds.grudulis@jak.lv

Egita Kārkliņa

Egita Kārkliņa
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:  Lietvedības pamati, saimnieciskā dienesta darba organizācija (PM) Konsultāciju laiki skatīt šeit
egita.karklina@jak.lv

Līga Krūmiņa

Līga Krūmiņa
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Angļu valoda, profesionālā angļu valoda Konsultāciju laiki skatīt šeit
liga.krumina@jak.lv

Maija Opincāne

Maija Opincāne
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Krievu valoda Konsultāciju laiki skatīt šeit
maija.opincane@jak.lv

Anna Poča

Anna Poča
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Ķīmija; Būvķīmija; Bioloģija Konsultāciju laiki skatīt šeit
anna.poca@jak.lv

Ināra Saleniece

Ināra Saleniece
PEDAGOGS

Pasniedzamie  priekšmeti:   Ēdienu gatavošana un pasniegšana; Uzskaites un atskaites organizēšana Konsultāciju laiki skatīt šeit
inara.saleniece@jak.lv

Jānis Smelters

Jānis Smelters
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:  Būvdarbu praktiskās mācības; Atslēdznieku darbi Konsultāciju laiki skatīt šeit
janis.smelters@jak.lv

Raivita Sondore

Raivita Sondore
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Krāsu un stilu mācība Konsultāciju laiki skatīt šeit
raivita.sondore@jak.lv

Līga Zaļmeža

Līga Zaļmeža
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:  Saimnieciskā dienesta darbība darba organizācija;  Viesu uzņemšana un apkalpošana; Bāra serviss Konsultāciju laiki skatīt šeit
liga.zalmeza@jak.lv

Skaidrīte Zepa

Skaidrīte Zepa
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Latvijas un pasaules vēsture Konsultāciju laiki skatīt šeit
skaidrite.zepa1@jak.lv

Lilita Zukule

Lilita Zukule
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Ekonomika, mārketinga pamati, tūrisma biznesa pamati, uzņēmējdarbības pamati Konsultāciju laiki skatīt šeit
lilita.zukule@jak.lv

VIta Legčakova Šķēle

VIta Legčakova Šķēle
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Latviešu valoda, Literatūra Konsultāciju laiki skatīt šeit
vita.legcakova@jak.lv

Mairita Smeltere

Mairita Smeltere
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Latviešu valoda, Literatūra Konsultāciju laiki skatīt šeit
mairita.smeltere@jak.lv

Jānis Silavs

Jānis Silavs
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Lopkopība Konsultāciju laiki skatīt šeit
janis.silavs@jak.lv

Lidija Deksne

Lidija Deksne
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Dienesta viesnīcas skolotāja
lidija.deksne@jak.lv

Rita Pelša

Rita Pelša
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Matemātika Konsultāciju laiki skatīt šeit
rita.pelsa@jak.lv

Valdis Garančs

Valdis Garančs
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Sabiedrības un cilvēka drošība Konsultāciju laiki skatīt šeit
valdis.garancs@jak.lv

Margarita Zepa

Margarita Zepa
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   SPA masāžu veikšana, SPA procedūru veikšana Konsultāciju laiki skatīt šeit
margarita.zepa@jak.lv

Antonija Ikauniece

Antonija Ikauniece
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Fizika un būvfizika Konsultāciju laiki skatīt šeit
antonija.ikauniece@jak.lv

Jēkabs Strazdiņš

Jēkabs Strazdiņš
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Angļu valoda, profesionālā angļu valoda Konsultāciju laiki skatīt šeit
jekabs.strazdins@jak.lv

Aija Pumpure

Aija Pumpure
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Augkopība, augsnes ielabošana u.c. Konsultāciju laiki skatīt šeit
aija.pumpure@jak.lv

Lauris Ikaunieks

Lauris Ikaunieks
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Augkopības procesu org. Konsultāciju laiki skatīt šeit
lauris.ikaunieks@jak.lv

Dana Ivanova

Dana Ivanova
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Klienta labsajūtas veidošana Konsultāciju laiki skatīt šeit
dana.ivanova@jak.lv

Ieva Tropa

Ieva Tropa
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Klienta ādas veselības stāvokļa noteikšana Konsultāciju laiki skatīt šeit
ieva.tropa@jak.lv

Anna Šperga

Anna Šperga
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Matemātika Konsultāciju laiki skatīt šeit
anna.sperga@jak.lv

Silvija Smeltere

Silvija Smeltere
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:  Sabiedrības un cilvēka drošība, Saskarsme Konsultāciju laiki skatīt šeit
silvija.smeltere@jak.lv

Skolotāji

Aleksandrs Boļšakovs

Aleksandrs Boļšakovs
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Vides mācība; Vides zinības; Elektrotehnikas pamati Konsultāciju laiki skatīt šeit
aleksandrs.bolsakovs@jak.lv

COMPONENT_CONTACTS_SEARCH_MORE Skolotāji

Agris Ankravs

Agris Ankravs
PEDAGOGS

26582758
Pasniedzamie priekšmeti:  Informātika Konsultāciju laiki skatīt šeit
agris.ankravs@jak.lv

Arnis Avišāns

Arnis Avišāns
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:  Būvdarbu teorētiskie mācību priekšmeti Konsultāciju laiki skatīt šeit
arnis.avisans@jak.lv

Aleksandrs Boļšakovs

Aleksandrs Boļšakovs
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Vides mācība; Vides zinības; Elektrotehnikas pamati Konsultāciju laiki skatīt šeit
aleksandrs.bolsakovs@jak.lv

Aldis Bondars

Aldis Bondars
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Mežsaimniecība Konsultāciju laiki skatīt šeit
aldis.bondars@jak.lv

Juris Dukaļskis

Juris Dukaļskis
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Tehnikas mācība; CSN; Traktoru mācība Konsultāciju laiki skatīt šeit
juris.dukalskis@jak.lv

Inga Dzelme

Inga Dzelme
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Sports Konsultāciju laiki skatīt šeit
inga.dzelme@jak.lv

Normunds Dzelme

Normunds Dzelme
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Rasēšana Konsultāciju laiki skatīt šeit
normunds.dzelme@jak.lv

Raimonds Grudulis

Raimonds Grudulis
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Būvdarbu praktiskie mācību priekšmeti Konsultāciju laiki skatīt šeit
raimonds.grudulis@jak.lv

Egita Kārkliņa

Egita Kārkliņa
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:  Lietvedības pamati, saimnieciskā dienesta darba organizācija (PM) Konsultāciju laiki skatīt šeit
egita.karklina@jak.lv

Līga Krūmiņa

Līga Krūmiņa
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Angļu valoda, profesionālā angļu valoda Konsultāciju laiki skatīt šeit
liga.krumina@jak.lv

Maija Opincāne

Maija Opincāne
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Krievu valoda Konsultāciju laiki skatīt šeit
maija.opincane@jak.lv

Anna Poča

Anna Poča
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Ķīmija; Būvķīmija; Bioloģija Konsultāciju laiki skatīt šeit
anna.poca@jak.lv

Ināra Saleniece

Ināra Saleniece
PEDAGOGS

Pasniedzamie  priekšmeti:   Ēdienu gatavošana un pasniegšana; Uzskaites un atskaites organizēšana Konsultāciju laiki skatīt šeit
inara.saleniece@jak.lv

Jānis Smelters

Jānis Smelters
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:  Būvdarbu praktiskās mācības; Atslēdznieku darbi Konsultāciju laiki skatīt šeit
janis.smelters@jak.lv

Raivita Sondore

Raivita Sondore
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:   Krāsu un stilu mācība Konsultāciju laiki skatīt šeit
raivita.sondore@jak.lv

Līga Zaļmeža

Līga Zaļmeža
PEDAGOGS

Pasniedzamie priekšmeti:  Saimnieciskā dienesta darbība darba organizācija;  Viesu uzņemšana un apkalpošana; Bāra serviss Konsultāciju laiki skatīt šeit
liga.zalmeza@jak.lv