Administrācija

Direktore mg. paed.,

Rita Pole

E-Pasts: rita.pole@jak.lv
Tālrunis: 29476078
Struktūrvienības vadītāja mg. paed.

Silvija Smeltere

E-Pasts: silvija.smeltere@jak.lv
Tālrunis: 29479397
Struktūrvienības vadītājas vietniece izglītības jomā mg. paed.

Skaidrīte Zepa

E-Pasts: skaidrite.zepa1@jak.lv
Tālrunis: 64807215
Struktūrvienības vadītājas vietniece audzināšanas darbā

Raivita Sondore

E-Pasts: raivita.sondore@jak.lv
Tālrunis: 28600293
Grāmatvedis

Viesturs Bigačs

E-Pasts: viesturs.bigacs@jak.lv
Tālrunis: 64807215
Projektu vadītāja

Lilita Zukule

E-Pasts: lilita.zukule@jak.lv
Saimniecības pārzinis

Andris Ģērmans

E-Pasts: andris.germans@jak.lv
Tālrunis: 29445017
Vecākā lietvede

Agnese Poļaka

E-Pasts: barkava@jak.lv
Tālrunis: 64807215