Dokumenti

1.Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstības un investīciju stratēgijas 2016.-2020.gadam Stratēģija

2. Development and investment strategy of Jekabpils Agorbuisness college 2016 - 2020  Strategy

3.Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Internacionalizācijas stratēģija 2018. - 2023.gadam     Stratēģija