Dokumenti

1.Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023.m.g. pašnovērtējums

2.Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstības un investīciju stratēgijas 2016.-2020.gadam Stratēģija

3. Development and investment strategy of Jekabpils Agorbuisness college 2016 - 2020  Strategy

4.Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma Internacionalizācijas stratēģija 2024. - 2029.gadam     Stratēģija

5. Uzņemšanas kārtība 2023./2024.m.g. profesionālās vidējās izglītības programmās Uzņemšanas kārtība