Sports

2020./2021.m.g. aktivitātes sportā

1.SPORTA DARBA PLĀNS 020./2021.m.g. šeit

2. SPORTA PASĀKUMU KALENDĀRAIS PLĀNS 2020./2021.m.g. 1. semestrim šeit

3. TRENAŽIERU ZĀLES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI  šeit

4. AUDZĒKŅI AKTĪVI PIEDALĀS AMI KONKURSĀ šeit

5. Neklātienes fiziskās aktivitātes “Izaicinu sevi un citus” uzskaites lapa laika periodam no 01.03.- 31.03. šeit

6. Neklātienes fiziskās aktivitātes “Izaicinu sevi un citus” uzskaites lapa laika periodam no 01.04.- 30.04. šeit

 

Sporta zāles noslogojums 2020./2021.m.g.

Pirmdiena 16.15 Florbols

 

           Atbildīgais 
          Inga Dzelme

Otrdiena 16.00 Volejbols
Trešdiena 16.00 Sporta spēles
Ceturtdiena 16.00 Individuālās nodarbības

 Sacensību uzvarētāji  2020./2021.m.g. 1.semestra skolas rīkotajās sacensībās

Jaunieši Jaunietes

Vieglatlētika 16.09.2020.

1.Žvagiņš Daniels                                      1. Samanta Ņekrasova
2.Lauris Aizpurietis                                   2.Elizabete Boļšakova
3. Stociks Einārs                                        3. Krista Ūdre

Rudens kross 21.09.2020.

1 .Andris Eriņš                                            1.Krista Ūdre
2. Aivis Rasmanis                                       2.Vivita Augule
3. Lauris Aizpurietis                                    3. Eva Evija Kasparoviča

Šautriņu mešana 7.10.2020.

1.Niks Potjomkins                                    1.Sindija Vīksniņa
2.Daniels Baumgartens                           2.Eva Evija Kasparoviča
3.Andris Eriņš                                            3.Vivita Augule

Basketbola soda metieni 4.11.2020.

1.Linards Janciņš                                      1. Sindija Vīksniņa
2.Niks Potjomkins                                    2.Diāna Ulanova
3.Elvijs Stociks                                           3.Linda Dzirkale

Spēka trīscīņa decembris

1.Sandis Rošāns                                        1.Lauma Opincāne
2.Mārtiņš Šķēls                                          2.Elīna Cvilikovska
3.Kārlis Kārkliņš                                         3.Sindija Vīksniņa

 

JAK Barkavas struktūrvienības  kolektīva un izglītojamo sveiciens AMI SK 30. gadu jubilejā!

Sveicieni no :
Barkavas struktūrvienības vadītājas Silvijas Smelteres – 2km, skolotājas Egitas Kārkliņas – 1,58km, skolotājas Mairitas Smelteres – 1,5km, lietvede Agnese Poļaka – 3,02km, sporta darba organizatores Ingas Dzelmes - 14,2 km, audzēkņiem: Nika Ikaunieka – 2,75, Sindijas Vīksniņas – 16km, Annas Lazdiņas Uzulnieces – 3,54km, Sanda Rošāna – 15,4km, Jēkaba Ērgļa – 7,31, Samantas Ņekrasovas – 9,34km.

Kopā balva: 76,64 km. Lai lidojums neapstājas!