Sports

Sporta zāles noslogojums

PIRMDIENA OTRDIENA
16:10 Florbols 16:00 Volejbols
17:00 Sporta spēles 17:00 Individuālās nodarbības
TREŠDIENA CETURTDIENA
16:00 Sporta spēles 16:00 Florbols
17:00 Individuālās nodarbības 17:00 Sporta spēles

nodarbības vada - Inga Dzelme