Attālinātās mācības

Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai ŠEIT