Attālinātās mācības

Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai ŠEIT

Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti  2020./2021. mācību gadā PVIN Norādījumi