Vakances

Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums
struktūrvienība Barkavā aicina darbā:

Matemātikas skolotāju  te

Fizikas skolotāju  te

Profesionālo mācību priekšmetu skolotāju IP "Būvdarbi" te

Vairāk info pa tālruni: struktūrvienības vadītājas vietniece mācību un audzināšanas jomā Skaidrīte Zepa - 22462380