Būvdarbi (apdares darbi)

Programma: Būvdarbi
Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību
Apdares darbu tehniķia profesijas standarts

 

Vairāk par programmu
Programmas
akreditācijas Nr.
AP_286 07.05.2027

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst:

  • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti, kuri tiks apgūti mācību jomās:

Valodu joma;
Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
Matemātikas joma;
Dabaszinātnes joma;
Vēstures joma;
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

  • Profesionālo kompetenču moduļi un profesionālie mācību priekšmeti:

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi;
Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde;
Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana;
Ģeodēzisko darbu izpilde;
Apmešana;
Sausā apmetuma veidošana;
Grīdu ieklāšana;
Flīzēšana;
Krāsošana;
Tapešu līmēšana;
Dekoratīvā krāsošana;
Ēku fasāžu siltināšana;
Apdares darbu izpildes plānošana;
Iekštelpu dekoratīvā apdare;
Apdares darbu izpildes organizēšana;
Apdares darbu strādnieka prakse;
Apdares darbu tehniķa prakse;
Sabiedrības un cilvēka drošība;
Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu montāža;
Būves informācijas modeļa izmantošana būvniecībā.
Mūžizglītības kompetenču moduļi:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes;
Iniciatīva un uzņēmējdarbība.

  • Citi kursi:

Valsts aizsardzības mācība   
Specializētais kurss

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var: plānot, uzraudzīt un izpildīt apdares darbus visa veida būvēs, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas darba vietā, izvēlēties un pielietot piemērotas tehnoloģijas un nepieciešamo aprīkojumu veicamajiem darbiem.