13/03/2020

Metodiskā diena "Mūsu pieredzes banka" Madonas Valsts ģimnāzijā!!!

Izveidots: 13.Marts, 2020 Autors: Agris Ankravs ievietots: Notikumi, Jaunumi

Mācīties nozīmē atcerēties to, ko jūs jau zināt. Darīt nozīmē parādīt, ka jūs to zināt. Mācīšana ir atgādināšana citiem, ka viņi zina tieši tikpat labi kā jūs. Mēs visi esam skolnieki, darītāji un skolotāji.   /Ričards Bahs/

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas BARKAVAS struktūrvienības skolotāji: Maija OPINCĀNE, Jēkabs STRAZDIŅŠ, Mairita SMELTERE apmeklēja 12.martā METODISKO DIENU MADONAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ

“Mūsu pieredzes banka”

Skolotājiem bija iespēja vērot ATKLĀTĀS MĀCĪBU STUNDAS dažādos mācību priekšmetos, tad pēc metodes PPP (PASLAVĒ, PAJAUTĀ, PIEDĀVĀ) iesaistīties mācību stundas analīzē.

n.p.k Mācību priekšmets klase tēma skolotājs
1. Angļu valoda 7.b Runātprasme Sandra Sinele
2. Sociālās zinības 9.b Civiltiesības Emerita Beļauniece
3. Latvijas un pasaules vēsture 12.a Latvijas okupācija un aneksija Marita Kazakeviča
4. Ķīmija 10.b

Laboratorijas darbs

“Oksīdu ķīmiskās īpašības”
Eva Pētersone
5.

Bioloģija

12.b Auss uzbūve un darbība Līga Ragaine

Notika arī dažādas MEISTARKLASES par tēmām:

Piemēram, Trijās metodēs par literatūru - runāja latviešu valodas skolotāja Inga ĶIMENIECE, kas dalījās pieredzē pēc 3 kritiskās domāšanas metodēm: 10 vārdu metode / Grafiti metode/ Akadēmiskie pretstati.

PowerPoint prezentācija kā vizuālais atbalsts mācību stundā (prezentācijas veidošanas knifiņi), pieredzē dalījās matemātikas skolotāja Agnese LIEPIŅA, sniedzot dažādus ieteikumus: GIF animāciju, caurspīdīgo animāciju iekļaušana ar kustību uz slaidiem, kā izvēlēties būtiskāko, svarīgāko informāciju, ko iekļaujam slaidos, kā to paslēpt vai atklāt skolēnam pēc nepieciešamības, ļaujot salīdzināt pareizās atbildes….

Eidētikas principi mācīšanās procesā – informāciju sniedza Līvija TOMIŅA

No saziņas pirmsākumiem līdz mūsdienām (krievu valodā) runāja Aija ŠMEISA.

Kora dziedātājs kā mūzikas instruments mākslinieciskam kvalitatīvam kolektīva sniegumam – informāciju sniedza Ija VOINIČA.

Paldies visiem Madonas Valsts ģimnāzijas skolotājiem par jauko uzņemšanu un jēgpilni saturisko dienu!

 

Jak Barkavas struktūrvienība
Latviešu valodas skolotāja
Mairita SMELTERE