10/09/2019

“STĀSTU STĀŠTĪŠANA UN VEIDOŠANA MĀCĪBU PROCESĀ UN ETWINNING PROJEKTOS SADARBĪBĀ AR I. ZIEDOŅA MUZEJU”

Izveidots: 10.Septembris, 2019 Autors: Agris Ankravs ievietots: Projekti

KAS IR eTwinning???

Darbojoties eTwinning projektos, skolotājiem  tā ir iespēja atrast sadarbības partnerskolas platformā www.eTwinning.net , plānot mācību projektu par sev izvēlētu tēmu, strādāt virtuāli drošā projekta vidē TwinSpace, apmainīties idejām ar kolēģiem no visas Eiropas, izmantojot kolēģu sagatavotos mācību materiālus un dalīties ar saviem un  iegūt starptautisku atzinību. Tā ir pieredzes apmaiņa starptautiskā mērogā, sadarbība ar skolām Eiropā un ārpus tās, inovatīvas metodes sadarbības veidošanā, autentiska svešvalodu apguve, starpkultūru izpratnes un iecietības veicināšana, jēgpilna un radoša tehnoloģiju izmantošana, profesionālā tālākizglītība, platformas izmantošana citām starptautiskajām partnerībām (Erasmus+, Nordplus utml.)

Savukārt skolēniem darbojoties eTwinning projektos tā ir iespēja veidot saziņu ar skolēniem no dažādām valstīm, nacionālās identitātes apzināšanās un popularizēšana, autentiska svešvalodu apguve, projektu aktivitātes veicina skolēnu motivāciju mācīties un radošu tehnoloģiju izmantošanu, virtuālā ceļošana, sagatavošanās Eiropas darba tirgum, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, digitālā kompetence, kultūras izpratne un izpausme, mācīšanās mācīties, uzdrīkstēšanās ko jaunu pamēģināt un iegūt starptautisku atzinību.

“Moderna vide sākas ar skolotāju, kurš ir gatavs apgūt tehnoloģiju piedāvātās iespējas un šīs zināšanas izmantot kvalitatīvam un šim gadsimtam atbilstošam mācību procesam”. /A. Gribusts/

Stāstu stāstīšanas tradīcijām ir sena vēsture, un tas kalpo ne vien pasaules izziņai un informācijas apmaiņai, bet arī ikvienas tautas kultūras kodu tālāknodošanai  un identitātes formēšanai. Tam seko daudz un dažādu stāstu stāstīšanas metodes. “ Viss ap mums sāk dzīvot tajā brīdī, kad talkā nāk stāsts”.  /I. Ziedonis/

ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “ Erasmus+”  aktivitātes eTwinning pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 3 dienu seminārs SPA Hotel “ EZERI”, kas notika no 2019.g. 26.-28.augustam Siguldā par tēmu

“STĀSTU STĀŠTĪŠANA UN VEIDOŠANA MĀCĪBU PROCESĀ  UN ETWINNING PROJEKTOS SADARBĪBĀ AR I. ZIEDOŅA MUZEJU”.

Seminārā ieradušies bija humanitāro priekšmetu pedagogi no dažādām Latvijas vietām: Rīga, Jūrmala, Tukums, Kuldīga, Aglona, Daugavpils, Viļāni, Vidriži, Barkava, Ilūkste, Sigulda.

Apgūtās tēmas kursos:

·        Mācību metodes radošu darbu un stāstu veidošanai

·        Daudzveidīgu lasīšanas uzdevumu veidošana

·        Praktiskas metodes radošās domāšanas attīstīšanai skolēniem mācību stundās

·        Jaunrades nodarbību iespējas I.Ziedoņa muzejā

·        Apgūto metožu plānošana mācību priekšmeta tematiskā plāna ietvaros

·        Kas ir projekta metode? Kā projektu metodi izmantot mācību procesā skolā?

·        Kā veidot eTwinning projektus un kāpēc ir svarīgi īstenot starptautiskās sadarbības projektus?

·        eTwinning tiešsaistes rīki, praktiska darbošanās Twinspace platformā

·        Projekta plānošana sava mācību priekšmeta ietveros

·        Projekta ideju prezentācija

Kursus vadīja eTwinning projektu vēstnieces Anna Beļska (J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija), Natālija Karpenko (Daugavpils Saskaņas pamatskola)

eTwinning kursos no JAK Barkavas struktūrvienības praktiski, interaktīvi un radoši līdzi darbojās latviešu valodas un literatūras skolotāja Mairita SMELTERE, gūstot daudz jaunas radošas idejas, savādāku metožu pieredzi un inovācijas mācību procesam, strādājot literatūras stundās. Kursos bija iespēja satikt dažādus Latvijas skolotājus, apmainīties kontaktiem, dalīties pieredzē, strādāt grupās, iejusties skolēnu lomā, lai saprastu, cik svarīgi mūsdienās iet līdzi tehnoloģijām un pielietot IKT rīkus mācību procesā, strādājot ar interaktīviem uzdevumiem klasē un dabā, saprast to, cik liela nozīme mūsdienās ir arī nacionāliem un starptautiskiem projektiem, ka skolotājs šodien klases priekšā nu vairs ir tikai konsultants, no malas mācību procesa virzītājs un labās prakses piemērs skolēnam.

 

Informāciju sagatavoja
JAK Barkavas struktūrvienība
Mairita  SMELTERE
Latviešu valodas un literatūras skolotāja