28/06/2021

ATZINĪBA & KVALITĀTE darbojoties eTwinning projektos

Izveidots: 28.Jūnijs, 2021 Autors: Ilze Dubova ievietots: Projekti

JAK BARKAVAS struktūrvienība ir gandarīti un priecīgi par saņemtajiem KVALITĀTES SERTIFIKĀTIEM nacionālajā eTwinning projektā “Mani pirmie zābaciņi 2”, kas tika saņemti 2021.gada jūnijā. Projektā darbojās skolotājas: Egita Kārkliņa & Mairita Smeltere un skolēni: Inese Stepaņenko, Aļona Grigorjeva, Līga Krūmiņa, Zane Radžēle, Izlīte Dzilna, Ričards Vucāns, Rūdolfs Oļukalns, Elizabete Boļšakova, Mārtiņs Šķēls, Viktorija Ozoliņa, Madara Puškeire, Krista Ūdre no dažādiem kursiem, katrs veicot dažādus uzdevumus.

Mazliet par pašu PROJEKTU:
Nacionālo projektu “Mani pirmie zābaciņi” dibinātājas ir Solvita Vencjuna un Ramona Liepiņa-Krauja. Projekta laiks 2020.gada augusts-2021.gada maijs. Projektā piedalījās 3 skolas: Privātā vidusskola “Laisma”, Vangažu vidusskola, JAK Barkavas struktūrvienība. Šajā projektā no mūsu skolas piedalījās 10-12.klases skolēni (13bērni). Projekta mērķis ir pilnveidot personības emocionālo, tikumisko audzināšanu un ētisko izpausmi (izpratne par labo un slikto un personisko atbildību savas sirdsapziņas audzināšanā). Roku darba iemaņas, izpratne par kompozīciju, dažādu vecumposmu sadarbība, radošums, labo darbu iemaņas un dāvināšanas prieks, iepriecinot kādu citu. Projekta   viens no galvenajiem uzdevumiem ir divas reizes gadā zābaciņus savākt vienkopus no partneriem un nodot kādai no Latvijas slimnīcu dzemdību vai priekšlaicīgi dzimušo bērniņu nodaļām. Šis ir labdarības projekts, kas notiek no 2018./2019.m.g.un prieks sadarboties ar uzticamiem partneriem-Inga Lījvaka(Vangažu vidusskola), Solvita Vencjuna (Privātā vsk.”Laisma”), Egita Kārkliņa (JAK Barkavas struktūrvienība).Skolā sadarbojās dažādi priekšmetu skolotāji: informātika, vizuālā māksla, sociālās zinības, vizuālā māksla, telpu dizains. Projektā arī skolēni palīdzēja plānot aktivitātes, izteica idejas - padlet.com sienā ,rakstot intervijas jautājumus, komentārus, Zoom tiešsaistē mutiski izteica idejas, Forumā rakstīja, kā veidosim ceļojošās izstādes. Strādājām dažādus radošus uzdevumus :avatara profila veidošana, patriotisko piespraudīšu meistarklase, zābaciņu dekorēšana. Piedalījāmies partneru sadarbības uzdevumos-Droša Interneta diena-2021. e-tests, rokdarbnieču intervijas, gleznā meklējām viduslaiku spēles un rotaļas. Pilnveidojām digitālās prasmes, skolēni veidoja e-afišas izstādēm, šūpuļdziesmu e-kartītes, ļoti patika strādāt canva.com, kur veidoja kolāžas ar mazuli, vizītkartes, infografikas. Strādājām ar dažādiem digitāliem rīkiem: google dokumenti (word, PowerPoint, balsošana), video maker, WordArt.com,TextgramX,bookcreator., ChaptterKid, u.c. Projekta partneru kopdarbs ir lielisks: e-grāmata ar akrostihu (dzeja par ziemu), rokdarbnieču e-žurnāls, pētījums par bērnību 3-4 paaudzēs (prezentācija),800 zābaciņi uzadīti/uztamborēti, ko 1.jūnijā uzdāvinājām Madonas Dzemdību nodaļai. Projekta aktivitātes pārsvarā tika realizētas attālināti no mājām. Darba rezultāts mūs iepriecināja un dalījāmies savā priekā ar citiem sociālajos tīklos (skolas mājaslapa, facebook rokdarbnieču grupa),laikrakstos “Madonas Vēstnesis”, ”Stars”, “Barkavas vārds”.

Pedagoģiskā inovācija un radošums projekta laikā:
Projekta mērķis ir pilnveidot personības emocionālo, tikumisko audzināšanu un ētisko izpausmi (izpratne par labo un slikto un personisko atbildību savas sirdsapziņas audzināšanā). Roku darba iemaņas, izpratne par kompozīciju, dažādu vecumposmu sadarbība, radošums, labo darbu iemaņas un dāvināšanas prieks, iepriecinot kādu citu. Darba procesā strādājām ar daudzveidīgām darba formām, metodēm: Prāta vētra - skolēni izteica savas domas, plānojot projekta aktivitātes, lai kopīgi varētu realizēt uzdevumus (izmantojām kopīgi Twinspace Forumu,padlet.com runājošo sienu, Zoom tiešsaistēs mutiski un čatā). Daži skolēni TextgramX vizuāli (foto) noformēja savu ideju (piemēri Twinspace ievietoti). Grupu darbs - mūsu skolas skolēni tika sadalīti grupās un strādāja canva.com, kopīgi veidojot prezentāciju par bērnību viduslaikos (katram 1 slaids), arī e-kolāžu par mazuli un infografiku. Patstāvīgais darbs - skolēni attālināti mājās adīja/tamborēja un dekorēja zābaciņus, zīmēja savas emocijas colorillo.com par bērnību (darbi redzami Forumā). Darbs ar medijiem - skolēni darbojās Twinspace, skatījās partneru ievietotos video, foto, komentēja, laikoja, paslavēja, ieguva jaunu informāciju par citām skolām. Lasīja un pētīja informāciju žurnālos, e-enciklopēdijā e-pupa.lv., kā arī Jāņa Rozes grāmatnīcas bukletos lasīja rakstus - kāpēc bērnībā ir jālasa? Un apkopoja informāciju Powerpoint JPG formātā. Radošais darbs - skolēni sacerēja dzejoļa rindas par ziemu (katram partnerim bija norādīti savi burti + pievienoja vizuālu noformējumu,partneru darbs apkopots e-grāmatā). Skolēni radoši izveidoja e-afišas ceļojošām izstādēm (digitālie rīki TextgramX, pixiz.com, canva.com, PowerPoint). Skolēni paši veidoja savas apsveikuma kartītes, lai sveiktu partnerus Ziemassvētkos. Kā arī skolēni radoši izpaudās projekta tēmā- Šūpuļdziesma -skolēni veidoja e-kartītes dažādās valodās, dziedāja šūpuļdziesmu, spēlējot kādu mūzikas instrumentu (video redzami Twinspace). Diskusija - skolēni Forumā izteica viedokli, ko viņi domā par Labdarību (redzami Forumā). Meistarklase skolā - patriotisko piespraudīšu veidošana (radošs darba process-locīt 2-3 krāsu lentītes un veidot savu piespraudi un lepni to nesāt 11., 18. novembrī pie apģērba). Salīdzināšana – skolēniem patika salīdzināt savus darbus klasē, savā skolā ar citu klasi, kā arī salīdzināt ar partnerskolām (iesākumā to darījām klātienē,pēc tam Zoom tiešsaistē).Tas bija ļoti interesanti.Ceļojošās izstādes organizēšana un iekārtošana Madonas novadā (Stalīdzānos,Saikavā un Madonā) un atsauksmju lapas izveide canva.com mūsu izstādes skatītājiem (aizpildītas lapas redzamas Twinspace). Komandas darbs (partneru kopdarbs): e-grāmatas izveide dzejolis par ziemu, 3-4 paaudžu pētījums bērnību (prezentācija), rokdarbnieču intervijas veidošana canva.com. Pašvērtējums (google dokumentā, prezentācijā par bērnību) -skolēni digitāli izteica savus secinājumus.

Mācību programmas integrācija projekta laikā:
Mācību procesā tika pilnveidota skolēnu motivācija, līdzdalība (aktīva darbošanās ,pildot projekta uzdevumus) un līdzatbildība, pašiniciatīva (izteikt savas idejas, radīt savus jaunrades darbus). Skolotāja darba procesā darbojās kā padomdevējs, kā arī sniedza atbalstu skolēnam, nodrošinot individuālu un diferencētu pieeju gan klātienē, gan Zoom tiešsaistē. Projekta laikā veiksmīgi integrējās dažādi mācību priekšmeti: latviešu valoda - pieraksta informāciju atbilstoši pareizrakstības nosacījumiem; atkārtoja valodas funkcionālā stila - lietišķo valodas stila pazīmes, rakstot afišu, veidojot apsveikuma kartīti, vizītkarti, viedokli vai komentāru. Pilnveido prasmes ievērot e-etiķeti digitālajā pasaulē. Izmanto daudzveidīgus radošās domāšanas paņēmienus ideju precizēšanā (komentāri uz krāsainām lapiņām, atslēgu vārdi, vārdu /domu improvizācija). Veido saprotamu, skaidri uztveramu,ar personisko pieredzi saistītu mutvāru runu. Reaģē uz klausītāju jautājumiem. Vizuālā māksla - pilnveido atšķirt  vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļus (līnija, laukums, forma, krāsa, ritms ,apjoms, telpa). Eksperimentē ar katru no tiem un kombinē tos. Pilnveido kompozīcijas izveides prasmes pamatot-formāts, līdzsvars, contrasts, ritms, proporcijas. Pamato savas izvēles uz gala rezultātu. Īsteno radošas idejas dažādiem sev aktuāliem nolūkiem, pamatojot personisko aktualitāti. Informātika - pilnveidoja zināšanas apmainīties ar informāciju un uzglabāt to, izvēloties piemērotāko drošības risinājumu, ievērojot arī ētiskos principus. Dažādas prasmes pilnveidoja: objekta novietošanas veidi dokumentā; īpašās ielīmēšanas iespējas; attēla sagatavošana un saglabāšana izmantošanas mērķim piemērotā formātā; video veidošana un rediģēšanas pamatprincipi; nofilmēta materiāla montāža (veica video rediģēšanu, nogriežot vai izgriežot nevajadzīgos kadrus); prezentācijas kopējā dizaina izveide atbilstoši tās saturam un mērķauditorijai; elektronisko komunikācijas līdzekļu lietošanas etiķete. Audzināšana -pilnveido vērtības, par kurām projekta laikā skolēniem veido izpratni un pozitīvu attieksmi, ir: cilvēks un viņa personība, garīgums un tikumība, cieņpilnas, atbildīgas un iecietīgas cilvēku savstarpējās attiecības. Veicināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un praktiskās darbības attīstību. Mājturība un tehnoloģijas - pilnveido labiskā/kreiliskā adījuma prasmes; tamborēt īso/garo stabiņu .Sekmēt skolnieku rokdarbu prasmju attīstību, adīšanas kā tradicionālas rokdarbu tehnikas dziļāku iepazīšanu, uzadot mazuļa zābaciņu. Iepazītas ar dažādiem rokdarbu tehnoloģiju elementiem, iepazīst dažādus materiālus, to izmantošanas iespējas, apgūst prasmes to apstrādē, vingrinot un attīstot pirkstu muskulatūru, tādējādi veicinot domāšanu, valodu un runu.

Tehnoloģiju pielietojums projekta laikā:
Digitālā kompetence ir viens no interesantākajiem skolēnu vidū, pildot projekta uzdevumus dažādās e-platformās, vietnēs un onlainā, to skolēni raksta savos pašvērtējumos. Darba procesā skolēni praktiski darbojās gan pie datora, gan savā viedtālrunī, kā piemēram: padlet.com - rakstīja savu viedokli, lejuplādēja foto/zīmējumu, laikoja. Google dokumentos: veidoja prezentāciju par ziemas skatiem savā pilsētā/novadā; veidoja dzejoli par ziemu (akrostihu)- tabulā, partneri veidoja kopīgu prezentāciju par 3-4 paaudžu bērnības pētījumu, Photo collage - partneri veidoja foto kolāžas ar saviem darbiem, wordwall.net-skolēni pildīja e-testu par e-drošību, bookcreator.com -izveidoja mūsu skola e-grāmatu (dzejolis par ziemu); canva.com- kolāžas ar mazuli, apsveikuma kartītes, infografikas, vizītkartes, rokdarbnieču intervijas, prezentācija par bērnību (katram skolēnam 1 slaids), arī pateicības raksti veidoti šajā rīkā skolēniem un skolotājiem; renderforest.com - veidoti video - ziemas skati manā pilsētā, Anime Avatar maker -skolēni veidoja avatara profila foto, lai lejuplādētu savā Twinspace profilā, ChatterKid (mob.aplikācija)-ierunāti fakti par šūpuļdziesmas nozīmi bērna dzīvē, wordArt.com - skolēni veidoja vizuālu noformējumu ar projekta atslēgu vārdiem. Šajā projektā bija arī tādi digitālie rīki, ko skolēni 1x pamēģināja, kā piemēram, pixiz.com -interesanta foto vizualizācija, arī wordwall.net testus pildīt. Strādājot skolēni atkārtoja un pilnveidoja angļu valodu, jo visu šo rīku funkcijas pārsvarā ir šajā valodā. Dažiem skolēniem bija grūtības digitāli strādāt, bet mēs viens otram palīdzējām un atbalstījām, un bija gandarījums par savu paveikto darbu. Prieks bija dalīties pieredzē ar partneriem un viņus iemācīt arī jaunus rīkus, to lasījām viņu secinājumos mykoob.lv/ whatsApp skolēniem tika ierakstīti atgādinājumi vai precizēti laiki patstāvīgā darba izpildei. Skolēni savus digitālos darbus sūtīja uz e-pastu skolotājai. Skolēni darbojās uzdevumi.lv, letonika.lv (lasīja daiļliteratūru par bērnību), e-pupa.lv, janarozesgramatnica.lv; Zoom.com tiešsaistes nodarbības skolēniem bija, kurā apsprieda projekta aktualitātes, uzdevumus un turpmāko darba gaitu, izteica secinājumus par darīto un salīdzinājām partneru paveikto.

Darba rezultāts mūs iepriecināja un dalījāmies savā priekā ar citiem sociālajos tīklos (skolas mājaslapa, facebook rokdarbnieču grupa), laikrakstos “Madonas Vēstnesis”, ”Stars”(2021.g.12.martā,13.aprīlī),”Barkavas vārds”, arī Tv Re žurnālisti 1.jūnijā bija kopā ar mums brīdī ,kad dāvinājām zābaciņus slimnīcā. Madonas novada bibliotēkas mājaslapā informācija (30.04.2021.), Madonas novada Barkavas pagasta mājaSlapā info, arī Barkavas vietējā laikrakstā “Barkavas Vārds” raksts, Facebook Madonas bibliotēkas lapā info. Arī Jūrmalas slimnīcas mājaslapā ir info. Facebook rokdarbnieču slēgtā grupa “Mani pirmie zābaciņi” arī tiek informēti un stāstīti par mūsu darbiem.

Paldies visiem par darbu šajā interesantajā projektā. Uz tikšanos jau citos projektos!

 

 

JAK Barkavas struktūrvienība
eTwinning projektu vēstniece un projektu vadītāja
Mairita  Smeltere