21/01/2022

Darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu īstenošana

Izveidots: 21.Janvāris, 2022 Autors: Agnese Kanča

Pašlaik var jau atzīmēt piecus gadus, kopš Jēkabpils Agrobiznesa koledžā un Barkavas struktūrvienībā tiek īstenots ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos».
Izglītības iestādei šis projekts nodrošina sadarbību ar uzņēmumiem, kas palīdz labāk uztvert darba devēju prasības. Uzņēmēji savukārt mēdz noskatīt nākamos darbiniekus, taču vienlaikus tas ir arī viņu praktiskais ieguldījums jauniešu izglītošanā. Šāds kopīgs darbs spēj veidot kvalitatīvu mācību saturu. Paši jaunieši atzīst, ka mācības reāla uzņēmuma darba ikdienas vidē ir lietderīga un interesanta dzīves pieredze, iespēja gūt pilnīgāku priekšstatu par profesiju, par nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.
Barkavas struktūrvienības audzēkņi projekta norises laikā ir darbojušies:
· 22 tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos,
· 5 būvniecības uzņēmumos,
· 21 uzņēmumā lauksaimniecības jomā.

Nodrošinātas 120 DVB mācību un prakses vietas.

Projektu ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu īsteno Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar Profesionālajām izglītības iestādēm  un uzņēmumiem.
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.5.1. “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs” ietvaros.
Projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001
Projekta mērķis: palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā.
Projekta īstenošanas laiks: 27.01.2017.-31.08.2023.

Pastāvīgākie partneri, kuri ir uzņēmuši visvairāk Barkavas struktūrvienības audzēkņus:

AS «Lazdonas Piensaimnieks» restorāns «Efeja» Madonā

Attēlā: Tirdzniecības un atpūtas centra “Efeja” izpilddirektore Solvita Dreimane, LDDK projekta vadītāja Jolanta Vjakse, JAK Barkavas struktūrvienības audzēkne Janīna Pauniņa. 17.06.2020. LDDK rīkotajā seminārā „Darba vidē balstītu mācību īstenošana būvniecības un ēdināšanas nozarēs Madonas novadā".

SIA «DSG Dālderi» Varakļānu novadā

Attēlā: Audzēknes Evita Murinska un Bella Grigalka DVB mācību laikā 2020./2021.mācību gadā. 

SIA  «PRO Build» Madonā

Attēlā: LDDK rīkotajā seminārā „Darba vidē balstītu mācību īstenošana būvniecības un ēdināšanas nozarēs Madonas novadā" 17.06.2020. SIA PRO Build valdes loceklis Ivo Skraustiņš, JAK Barkavas struktūrvienības audzēknis Aivis Līdaks, JAK Barkavas strukltūrvienības vadītāja Silvija Smeltere, projektu koordinatore JAK Barkavas struktūrvienībā Lilita Zukule.