09/10/2020

EIROPAS VALODU DIENA 2020’ RADOŠO DARBU KONKURSS “Mans grāmatplaukta stāsts”

Izveidots: 9.Oktobris, 2020 Autors: Ilze Dubova

Eiropas Valodu diena 2020’ ietveros, Latviešu valodas aģentūra aicina skolēnus piedalīties konkursā “Mans grāmatplaukta stāsts”, rakstīt latviešu valodā domrakstus, esejas, dzejoļus, kā arī klāt pievienot zīmējumus un iesūtīt savus darbus.
Konkursa mērķis un uzdevums:
1.Popularizēt latviešu valodu;
2.Rosināt skolēnus izzināt kultūrvēsturisko mantojumu.
Konkursa norise:
·konkurss notiek no 2020.gada 26.septembra, darbus iesūtīt līdz 2020.gada 18.novembrim;
·konkursu organizē Latviešu valodas aģentūra, aicinot iesaistīties Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un Latviešu diasporas  nedēļas nogalē skolas pasaulē;
·informācija par konkursu ir ievietota Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv un Facebook
·iesūtot darbus jānorāda: autora vārds, uzvārds, klase (vecums), skolotājs, precīzs skolas nosaukums, skolas adrese, kontakttālrunis un e-pasta adrese.

Iesniedzot darbus, autori piekrīt darbu publicēšanai Latviešu valodas aģentūras izdevumos, kā arī to literārai mākslinieciskai un tehniskai rediģēšanai.
Iesūtīto darbu vērtēšanas kritēriji:
·darba atbilstība tematam,
·autora domas atklāsme,
·izklāsta oriģinalitāte un radošs temata risinājums;
·literāra un labskanīga valoda, valodiskās izpausmes radošums,
·darba vizuālā kvalitāte.

Konkursa dalībnieki:
·konkursā drīkst piedalīties IKVIENS SKOLĒNS GAN Latvijā, gan ārzemēs;
·uzvarētāji tiks noteikti 3 klašu grupās:
            1) 1.-4.klašu grupa Latvijā un 6- 10 gadus veci diasporas nedēļas nogales skolu skolēni;
            2) 5.-9.klašu grupa Latvijā un 11 – 15 gadus veci diasporas nedēļas nogales skolu skolēni
            3) 10.-12.klašu grupa Latvijā un 16 – 18 gadus veci diasporas nedēļas nogales skolu skolēni
·konkursā nepiedalās Latviešu aģentūras darbinieku un konkursa žūrijas ģimenes locekļi.
Uzvarētāju noteikšana:
· konkursa uzvarētājus nosaka Latviešu valodas aģentūras izveidota konkursa žūrija, kuras sastāvs tiks izziņots 2020.gada decembrī Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv ;
·no visiem iesūtītajiem darbiem tiks izvēlēti uzvarētāji, katrā klašu grupā nosakot labāko darbu autorus;
·žūrijai ir tiesības piešķirt papildu veicināšanas balvas
Konkursa balvu saņemšana: uzvarētāji tiks nosaukti Dzimtās valodas dienā 2021.gada 21.februārī.

No JAK Barkavas struktūrvienības šajā konkursā piedalījās 4 skolēni:
V2.kursa Ričards Vucāns ar eseju “Laiks”,
V4. kurss Bella Grigalka dzejolis “Mans laika pulkstenis”
V4.kurss Samanta Sirmā dzejolis “Mana Latvija”
V4.kurss Janīna Pauniņa “Laiks puķu vainagā”
Skolotāja Mairita Smeltere

Paldies skolēniem par viņu radošajiem darbiem!

 

 

JAK Barkavas struktūrvienība
Latviešu valodas skolotāja
Mairita Smeltere