10/03/2021

Koledža projektā SAM 8.5.3

Izveidots: 10.Marts, 2021 Autors: Ilze Dubova

Koledža iesaistījās  Valsts izglītības satura centra īstenota Eiropas Sociālā fonda projektā „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr.8.5.3.0/16/I/001). Attīstības un investīciju stratēģijas 2021. - 2027.  izstrādes vadības komanda piedalījās SIA “AC Konsultācijas” organizētajos tiešsaistes mācību, konsultāciju un pieredzes apmaiņas pasākumos. Savstarpējā dažādu profesionālās izglītības iestāžu administrācijas komandu komunikācija, sadarbība ar IZM un piesaistītajiem ekspertiem sniedza dziļāku nākotnes konceptuālo redzējumu, ļāva kopīgi saprast un izpētīt dažādos aspektus, kas uzlabotu ilgtspējīgu attīstību profesionālai izglītībai Latvijā kopumā un katrai iestādei  atsevišķi.
Vairāk informācijas šeit.

Koledža saņēma SIA “AC Konsultācijas” divas pārsteiguma balvas.