08/12/2022

Konkursi svētku noskaņā

Izveidots: 8.Decembris, 2022 Autors: Agnese Kanča

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Barkavas struktūrvienībā tiek organizēti radošo darbu konkursi latviešu un angļu valodā.

 

Tēma: Sasildi Ziemassvētkus ar savu plaukstu!
Mērķis: Iepriecināt sevi un sev līdzās tos cilvēkus, ar kuriem esam ikdienā bieži kopā, sagatavojot savu novēlējumus radošā Ziemassvētku kartītē.
Dalībnieki: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības izglītojamie un darbinieki
Īstenošanas laiks: 2022.gada 5.decembris – 16.decembris
Veicamais uzdevums: Sagatavo savu Ziemassvētku kartīti ar novēlējumu visiem un klāt padomā par dizainiski vizuālu darba noformējumu.
Formāts: Darbu noformēt digitāli, izmantojot dažādus digitālos rīkus: Photo Collage, TeXtgram X, Pixis.com, Pixaby.com, PowerPoint, Canva.com, Colorillo.com. PicsPro, Photobook Dual Frames …
Darbu iesniegšana: Ziemassvētku novēlējumus iesūtīt sk. M. Smelterei MYKOOB vēstuļu sarakstē līdz 14.decembrim!
Darbu apkopošana: Visi darbi tiks apkopoti  vienkopus vietnē Padlet.com 

KONKURSS ANGĻU VALODĀ
Laika posmā no 2022. gada 12. decembra līdz 2023. gada 9. janvārim JAK Barkavas struktūrvienības un Madonas novada pamatskolu 5.-9.klašu izglītojamie tiek aicināti piedalīties svētku laikam veltītā konkursā
“Write your own Christmas story”.
Konkursa dalībniekiem jāuzraksta stāsts par Ziemassvētkiem (angļu valodā), ievērojot sekojošas prasības:
1. tam ir jābūt oriģināldarbam;
2. stāstam ir jābūt nosaukumam;
3. apjoms ir 350-400 vārdi (1.-4.kurss) un 150-200 vārdi (5.-9.klase, ja ir vēlēšanās, var izmēģināt spēkus, rakstot stāstu 350-400 vārdu apjomā);
4. stāstam jāsastāv no 3 daļām: ievads, iztirzājums un nobeigums;
5. stāstā obligāti jābūt iekļautiem visiem šiem vārdiem: CHRISTMAS TREE, GINGERBREAD, FAMILY, FIREPLACE, SNOW, GREETINGS, STOCKING, MISTLETOE, HOPE, SONGS, FILMS un GIFTS;
6. stāsts jāiesniedz norādītajā laika posmā, Word dokumentu nosaucot vards_uzvards_grupa_stasta nosaukums (1.-4.kurss) vai vards_uzvards_klase_stasta nosaukums (5.-9.klase).
Darbi jānosūta uz e-pastu liga.krumina@jak.lv. Pamatskolu skolēniem e-pastā norādīt savu vārdu, uzvārdu, klasi un skolas nosaukumu. 
Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2023. gada 6.februārī.