04/02/2021

PVIN normatīvo aktu aktualizācija

Izveidots: 4.Februāris, 2021 Autors: Ilze Dubova

Profesionālās vidējās izglītības nodaļā ar 2021.gada 2.semestri stājas spēkā jauni iekšējie noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumu Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” 27.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu:
1. 21.01.2021. Nr.1.-9/2  Stipendiju piešķiršanas nolikums šeit
2. 26.01.2021. Nr.1.-9/3  Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība  šeit