18/09/2023

Sekojot Erasmus+ programmas aktualitātēm

Izveidots: 18.Septembris, 2023 Autors: Agnese Kanča

Šā gada 12.septembrī, Rīgā notika Erasmus+ VET LV Team 2023 mācību seminārs “Profesionālās izglītības izcilības un iekļaujošas pieejas pilnveide profesionālās izglītības internacionalizācijas mērķu sasniegšanā”.
Tajā Jēkabpils Agrobiznesa koledžu pārstāvēja direktores vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā Ināra Upeniece un projektu koordinatore Barkavas struktūrvienībā Lilita Zukule. Seminārā tika gūts ieskats VET LV Team aktivitātē un tajā pieejamajos resursos, par Eiropas Savienības EQAVET jeb Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā instrumentu. Taču semināra galvenā tēma bija Erasmus+ horizontālā prioritāte “Iekļaušana un daudzveidība”. Darba gaitā notika VET LV Team ekspertu vadītas diskusijas domnīcās, vērtējot elastības procesus profesionālajā izglītībā, sabalansētas un nākotnes vajadzībām atbilstošas prasmju apguves, izglītības iestādes kā “mācīšanās organizācijas” un pilnveidotas izglītības pārvaldības sistēmas procesus no izglītojamo, pedagogu un profesionālās izglītības satura viedokļa, kā arī internacionalizācijas kontekstā.
Ieguvums bija citu skolu kolēģu dalīšanās pieredzē par starptautisko projektu īstenošanas sasniegumiem un izaicinājumiem, kā arī prezentētie Erasmus+ projektu īstenotāju pētījuma rezultāti un secinājumus par kvalitātes un ilgtspējas nodrošināšanu Erasmus+ profesionālās izglītības projektos, kā lietderīgi izmantojama informācija arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas turpmākajā projektu īstenošanas darbā.
Attēlā: Ar semināra organizatoriem un VET LV Team ekspertiem