Lauksaimniecība

  • Iegūstamā kvalifikācija: Lauku īpašumu apsaimniekotājs
  • Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
  • Mācību ilgums: 4 gadi
  • Ieguves forma: Klātiene

Programma akreditēta līdz 2024. gada 31. maijam!

Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā, sagatavot 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām atbilstošu kvalificētu lauku īpašumu speciālistu, kurš strādā lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku saimniecībās (komercsabiedrībās vai kā pašnodarbinātā persona), kas nodarbojas ar augkopības, dārzkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju.

  • Izglītojamie saņem stipendiju līdz 150 €!!!