Par skolu

Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma struktūrvienība Barkavā atrodas Barkavā, Madonas novadā Latvijas austrumos, Lubāna ezera zemienē, 189 km no Rīgas un 26 km no Madonas.

Izglītības pirmsākumi Barkavā veidojās jau XIX gs. otrajā pusē. 1869.gadā mācās 19 zemnieku bērni, bet 1909.gadā jau vairāk nekā 200. 1925. gadā Barkavas pagasta „Mālniekos” saviesīgās biedrības namā darbu sāk divgadīgā lauksaimniecības skola, kas darbojas 15 gadus. 1975.gadā p/s „Barkava” direktors Pēteris Eglons nolemj atjaunot lauksaimniecības izglītību Barkavā. Šī paša gada decembrī projektēšanas institūtam tiek iesniegts pasūtījums jaunas skolas izveidei. Skola savu darbību uzsāk 1981.gadā. Gadu gaitā skola mainās līdzi laikiem, piedāvājot plaša spektra profesionālās vidējās izglītības programmas, arodizglītības programmasun mūžizglītības iespējas.
Ar 2024.gda 1.janvāri nosaukums - Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums ar struktūrvienību Barkavā; statuss – profesionālās vidējās izglītības iestāde.
2016.gada 1.novembrī reorganizējot Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un Barkavas profesionālo vidusskolu, tika izveidota jauna izglītības iestāde - Jēkabpils Agrobiznesa koledža ar struktūrvienību Barkavā.

Skolai ir bibliotēka, ēdnīca, dienesta viesnīca, sporta zāle, tūrisma pakalpojumu laboratorija ar baseinu, džakuzi un pirti.
Skola sekmīgi darbojas starpvalstu projektos, dodot iespēju audzēkņiem praktizēties ārzemēs.

Jauniešiem ir iespēja apgūt valsts aizsardzības mācību, darboties jaunsargu interešu izglītības programmā, iegūt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apliecību.
Izglītības iestādes telpās ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību.
Madonas novadā deklarētajiem izglītojamajiem ir pieejamas brīvpusdienas.

Misija: JAK, ievērojot tautsaimniecības attīstības tendences, nodrošina kvalitatīvu, iekļaujošu un mūsdienīgu profesionālās izglītības apguvi mūža garumā.

Vīzija: stiprināt profesionālās vidējās izglītības programmas un attīstīt mūžizglītības piedāvājumu tautsaimniecības nozarēs pieprasīto speciālistu sagatavošanā, nodrošinot ilgtspējīgu un konkurētspējīgu izglītību ikvienam interesentam.

Vērtības:
• Profesionalitāte un izcilība izglītības procesu kvalitātes nodrošināšanā
• Izglītības pieejamība - profesionālā izglītība ikvienam interesentam​
• Visaptveroša sadarbība - divvirzienu komunikācija
• Atbildība - individuāla un kolektīva atbildība izglītības procesa īstenošanā​
• Ilgtspējība - atbildīga - ar videi draudzīgu saturu - politiku, standartu, plānu izstrāde un īstenošana