Pašnovērtējums

  • Izglītības programmu "Augkopība" un "Skaistumkopšanas pakalpojumi” pašvērtējuma ziņojums DOC
  • Izglītības programmas "Lauksaimniecība" pašvērtējuma ziņojums PDF
  • Izglītības programmas "Augkopība", "Būvdarbi", "Viesnīcu pakalpojumi", "Skaistumkopšanas pakalpojumi", "Administratīvie un sekretāra pakalpojumi" pašvērtējuma ziņojums 2020 PDF