Pedagogiem

Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti  2020./2021. mācību gadā PVIN Norādījumi
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.10.-2/21 "Attālinātā mācību procesa vadlīnijas" Noteikumi
PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 Klātienes konsultāciju organizēšanas kārtība ārkārtējās situācijas laikā
PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 IZGLĪTOJAMĀ Iesniegums par klātienes konsultāciju apmeklēšanu
PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 Klātienes konsultāciju uzskaites veidlapa PEDAGOGAM 
Kārtība