Augkopība

Augkopība

Programma: Augkopība
Iegūstamā kvalifikācija: Augkopības tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesijas standarts: Augkopības tehniķis

Vairāk par programmu
Programmas akreditācijas Nr.

AP_284   07.05.2027.

Mācību laikā jāapgūst:

  • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti, kuri tiks apgūti mācību jomās:

Valodu joma;
Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
Matemātikas joma;
Dabaszinātnes joma;
Vēstures joma;
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

  • Profesionālo kompetenču moduļi un profesionālie mācību priekšmeti:

Lauksaimniecības pamatprocesi;
Augsnes īpašības un ielabošana;
Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana;
Augu pavairojamais materiāls;
Kultūraugu mēslošana;
Augkopības mehanizācija;
Augu aizsardzība;
Ražas sagatavošana uzglabāšanai;
Lopbarības ražošana;
Lauksaimniecības darbu organizēšana;
Augkopības procesu organizēšana;
Precīzās tehnoloģijas lauksaimniecībā;
Traktortehnikas vadītāju sagatavošana;
Augkopja prakse;
Augkopības tehniķa prakse;
Sabiedrības un cilvēka drošība,
Lopkopības pamati;
Lopkopības daru organizēšana.

  • Mūžizglītības kompetenču moduļi:

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes;
Iniciatīva un uzņēmējdarbība.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var: plānot, organizēt un veikt kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus. Jaunietis spēj vadīt un, atbilstoši darba uzdevumiem, izvēlēties traktortehniku.