01/06/2021

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts "Climate Justice"

Izveidots: 1.Jūnijs, 2021 Autors: Agris Ankravs ievietots: Jaunumi, Projekti

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi un pedagogi 24.05.2021 – 28.05.2021. piedalījās Erasmus+ projekta “Climate Justice” otrajā virtuālajā mobilitātē "Enerģētika un klimata pārmaiņas".  

No Barkavas struktūrvienības šajā mobilitātē piedalījās 2.kursa audzēkņi Inese Stepaņenko, Madara Puškeire, Mārtiņš Štrauss, kā arī skolotāji Jēkabs Strazdiņš un Dana Ivanova.

Jaunieši uzstājās prezentējot tēmu par enerģijas resursu patēriņa ietekmi uz klimatu, klausījās citu valstu jauniešu prezentācijas un eksperta lekciju par enerģētiku un klimata pārmaiņām. Taču atbildīgākais un savā ziņā arī grūtākais pasākums jauniešiem bija dalība akadēmiskajās debatēs, kuru laikā nācās argumentēt fosilo resursu kā enerģētiskā avota izmantošanas priekšrocības un trūkumus, paust viedokli par to, vai vajadzētu aizliegt fosilo degvielu Eiropā. Liels atbalsts jauniešu sagatavošanā šīm debatēm bija mūsu angļu valodas skolotājs Jēkabs Strazdiņš.

Šī projekta dalībvalstis ir Turcija, Itālija, Portugāle, Spānija un Latvija. Tā ietvaros organizēto pasākumu mērķis ir veicināt izpratni par klimata pārmaiņām, kā arī attīstīt starpkultūru, digitālās un valodas prasmes, veicināt kritisko domāšanu, radošumu, komandas darbu un sadarbības prasmes, pašapziņu. 

Projekts vēl turpināsies un mūsu jauniešiem būs iespēja tajā iesaistīties arī nākamajā mācību gadā, interesantu pasākumu ietvaros veidot projekta mērķos minētās prasmes un pieredzi starptautiskā līmenī. Un varbūt, ja apstākļi būs labvēlīgi, tas notiks ne tikai virtuāli, bet arī klātienē kādā no projekta dalībvalstīm.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība