24/04/2019

Skatuves runas konkurss Malnavā

Izveidots: 24.Aprīlis, 2019 Autors: Agris Ankravs ievietots: Notikumi

2019.gada 17.aprīlī notika skatuves runas konkurss Malnavā, uz kuru devās divas izglītojamās no V2 grupas (Viesnīcu pakalpojumi) BELLA  GRIGALKA un EVITA MURINSKA, latviešu valodas skolotāja Mairita Smeltere un direktores vietniece audzināšanas darbā Raivita Sondore.

Malnavas muižā bija sabraukuši Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no dažādām skolām:  PIKC Rīga Mākslas un mediju tehnikums, PIKC Ventspils Mūzikas vidusskola, Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Valmieras tehnikum, PIKC  “Rīgas Tehniskā koledža” profesionālā vidusskola, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskola, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, PIKC Rīgas stila un modes tehnikums, PIKC Jelgavas tehnikums, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, PIKC Rēzeknes tehnikums, PIKC Smiltenes tehnikums, PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums IPĪV Dagda, PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums.

Skolas tika pārstāvētas lielā skaitā, pavisam uzstājās 36 dalībnieki. Izvēlētie darbi bija jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu, un ieteicamās daiļdarbu tēmas bija: es pats, valoda, ģimene, mans novads / pilsēta, brīvība, Tēvzeme. Katrs dalībnieks runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu, nepārsniedzot 3 minūtes laika.

Konkursa mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu  kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību un līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē.

Šis konkurss veicināja sekmēt arī dažādus uzdevumus:

  • izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku,
  • attīstīt un pilnveidot jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību,
  • profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas,
  • sekmēt interesi par latviešu un pasaules literatūra mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

Konkursu organizēja Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.

Klausoties skolēnu sagatavotās runas, žūrijas komisijas locekļi vērtēja tās pēc dažādiem kritērijiem, piemēram,

  • domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums),
  • spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast),
  • kontakts ar klausītāju,
  • skaidra dikcija un artikulācija,
  • repertuāra atbilstība runātajam (vecums, individualitāte)…

Mūsu skolas audzēkne Evita Murinska citēja V. Plūdoņa dzejoli “Dziesma brīvajai Latvijai” & J. Jaunsudrabiņa prozas fragmentu “Piemini Latviju!” – ieguva 2. pakāpes atzinības diplomu. Savukārt, Bella Grigalka citēja I. Ziedoņa dzejoli “Ir tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi” & I. Ziedoņa epifāniju “Neko šajā pasaulē nevar dabūt tūlīt” – ieguva 1.pakāpes atzinības diplomu.

Liels PALDIES mūsu skolas meitenēm par piedalīšanos šajā runas konkursā, ka izbrīvēja laiku, lai sagatavotos -  (jo zinām, ka šajā laikā V2 grupa atradās praksē – darba vidē).

Paldies arī Malnavas skolotājiem, jauniešiem par jauko uzņemšanu, viss bija augstā līmenī  - viesmīlīgi visus sagaidīja, pavadīja, pacienāja ar gardu kafiju un smalkmaizītēm, garšīgām pusdienām. Brīvajos brīžos jauniešiem bija iespēja arī darboties radošajās darbnīcās, ka arī skolas bibliotēkā aplūkot  austo un izšūto galdautu izstādi, kas ir veltījums 4.maija svētkiem – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai.

JAK Barkavas struktūrvienība
Latviešu valoda un literatūras skolotāja M. Smeltere