26/09/2019

Eiropas valodu diena

Izveidots: 26.Septembris, 2019 Autors: Agris Ankravs ievietots: Projekti

VALODA ir tauta. VALODA ir dzeja. VALODA ir vēsture. VALODA ir zinātne. VALODA ir cilvēks”, saka  J. Klīdzējs.

Šodien Eiropas Savienības dalībvalstīs ar dažādiem pasākumiem kopš 2001. gada tiek atzīmēta Eiropas valodu diena 26. septembrī, kuras laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta Eiropas valodām un par godu tam rīkotas arī dažādas aktivitātes skolās.

Eiropas valodu diena ir arī latviešu valodas ne tikai kā dzimtās valodas un tautas gara vērtības, bet arī Eiropas Savienības oficiālās valodas svētki. Tāpēc 26. septembrī JAK Barkavas struktūrvienības skolā  jauniešiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs saistībā ar Eiropas Valodu dienu. Izglītojamajiem šajā dienā bija iespēja pilnveidot un padziļināt izpratni par latviešu valodas lomu daudzkultūru sabiedrībā, saprast, ko man pašam nozīmē mana dzimtā valoda un identitāte, kādas ir ārzemnieku domas par Latviju, latviešiem, dzīvojot šeit, Latvijā, uzzināt daudz dažādus interesantus faktus par valodu, Eiropas Valodu portfeli, Valodas Pasi, UNESCO. Kā arī par godu Eiropas Valodu dienai Jēkabpils Agrobiznesa Koledžas BARKAVAS struktūrvienības skola no augusta mēneša aktīvi līdzdarbojas starptautiskā eTwinning projektā “European Day of Languages 2019”, kur projekta dibinātāja ir Isabelle Jassigneux (Franchville, Francija). “Valodu daudzveidība ir ceļš uz labāku starpkultūru izpratni”, tā uzskata pati projekta dibinātāja. Projektā darbojās 60 skolu dalībnieki no 22 dažādām valstīm (Francija, Horvātija, Turcija, Maķedonija, Polija, Spānija, Portugāle, Itālija, Vācija, Čehija, Rumānija, Polija, Lietuva, Grieķija, Somija, Beļģija, Serbija, Apvienotā Karaliste, Austrija, Slovēnija, Bulgārija, Latvija).

Projekta mērķis ir rosināt sabiedrībā apgūt valodas un dažādot apgūstamo valodu klāstu, lai sekmētu plurilingvismu un starpkultūru sapratni; veicināt valodu un kultūru daudzveidību Eiropā, saglabājot un aizsargājot to; parādīt valodu dažādību un daudzveidību, veicināt valodu apguvi visa mūža garumā.

Šajā projektā piedalījās dažāda vecuma skolēni, sākot no sākumskolas līdz pat augstskolai. Skolēnu uzdevums bija radoši, vizuāli un digitāli veidot pastkartes, kuros redzami ierakstīti 3 atslēgvārdi savā dzimtajā valodā: miers, mīlestība un tolerance, kā arī  rakstīja vēstules angļu valodā un pa pastu tās nosūtījām  visiem projekta partneriem. Veidojām sadarbības uzdevumus arī starptautiskajiem partneriem, kā piemēram, piedalīties kahoot.com testā, lai viņi pārbaudītu savas zināšanas par valodu, kā arī sadarbojāmies ar Vangažu vidusskolu Latvijā, kurā vidusskolas jaunieši ar lielu prieku piedalījās mūsu erudīto jautājumu pārbaudē. Paldies par sadarbību Vangažu vidusskolas 10.klases angļu valodas skolotājai Ilonai Ušakevičai un eTwinning vēstniecei Solvitai Vencjunai. Tāpat arī iepriecinājām pašus mazākos un jaunākos projekta dalībniekus, kuriem mūsu skolas V1. kursa skolēns Ričards Vucāns sagatavoja e-puzli ar Eiropas valodas kartīti sākumskolas skolēniem, izmantojot digitālo rīku jigsawplanet.com.

 Izglītojamajiem bija iespēja veikt dažādus atraktīvus digitālos e-uzdevumus, sagatavot digitāli informāciju, vizītkarti par savu valsti, lai citu valsts skolu partneri labāk iepazītu mūsu valsts kultūru, tradīcijas, simbolus, un gala rezultātā veidot pastkaršu izstādi un prezentēt savus darbus, kā arī pilnveidoja prasmes darboties TwinSpace platformā. Projekta darbība notika no augusta līdz oktobra mēnesim. Šajā eTwinning projektā no Latvijas piedalījās tikai mūsu skola, kurā sadarbojās dažādu priekšmetu skolotājas Mairita Smeltere, Raivita Sondore, Līga Krūmiņa un skolas izglītojamie.

JAK Barkavas struktūras skolotāji ne tikai izglītojas, bet arī jau uzsākuši aktīvi līdzdarboties eTwinning projektos. Paldies jauniešiem un skolotājiem, kuri darbojās šajā starptautiskajā eTwinning projektā, nebaidoties papildus strādāt ne tikai ar saviem ierastajiem ikdienas darbiem, bet vēl pamēģināt darīt arī ko citu, netradicionālu, vairāk izteikt un ģenerēt ar savām idejām, pilnveidojot pašizpausmi, izmantojot starppriekšmetu saikni un dažādus digitālos rīkus, iekļaujot to savā mācību priekšmetā. Prieku radīja arī komandas darbs, kurā viens otru atbalstīja un palīdzēja. Priecājamies par dažādu valstu sadarbību, komunikāciju, pieredzes apmaiņu, jo arī skolotājiem tā ir iespēja pilnveidot savu profesionālo attīstību. Darba process bija interesants.

E-žurnāls, kurā apkopoti visu projekta partneru darbi https://madmagz.com/fr/magazine/1660206#/

Informāciju apkopoja JAK Barkavas struktūrvienības
latviešu valodas un literatūras skolotāja,
projekta vadītāja - Mairita  Smeltere