30/04/2024

Sportisko aktivitāšu svētki Bulduru tehnikumā

Izveidots: 30.Aprīlis, 2024 Autors: Agnese Kanča

12.04.2024. Bulduros pulcējās 15 profesionālo skolu vadība, lai pirms pavasara atnākšanas pārbaudītu savu fizisko formu. Tehnikumu pārstāvēja direktore R.Pole, vietnieces J.Rubļova un R.Sondore un sporta darba organizatore I.Dzelme.
Direktores vietniece R.Sondore un sporta darba organizatore I.Dzelme sacensību stafetē “Vietnieks un sporta organizators” ieguva 1.vietu.
Skolu komandās bija direktors, direktora vietnieks un sporta skolotājs. Priecē, ka startam gatavi bija 12 skolu direktori. Direktori sacentās trīs vingrinājumos, bet pārējiem bija iespēja sevi pārbaudīt citās aktivitātēs, kas bija saistītas ar dažādu fizisko īpašību pielietošanu. Sacenšanās noslēdzās ar komandu spēlēm volejbolā starp trim reģioniem, kur bija jāspēlē arī direktoriem.
Savas komandas izveidoja Rīgas un Latgales reģiona skolas, bet vidzemnieki ar zemgaliešiem izveidoja apvienoto komandu. Rīgas komandā spēlēja jaunais Rīgas Metālapstrādes PVS direktors U. Plūmīte, Latgales – R. Pole no Jēkabpils TT, bet apvienotajā komandā laukumā cīnījās A. Sņegovičs – Vidzemes TDT un R. Griškevičs no Dobeles AVV. Uzvaru svinēja latgalieši; ļoti svarīgu lomu tajā spēlēja Latgales IT sporta skolotājs un D-pils “Ezerzeme” volejbolists E. Baltacis.
Tehnikums izsaka lielu pateicību Bulduru tehnikuma vadībai I. Vincovskai un R. Joffem, sporta skolotājam E.Kaļvam ar tiesnešu komandu par teicamo sagaidīšanu, sacensību sarīkošanu un atpūtas vakaru!

Sagatavoja:direktores vietniece R.Sondore