30/04/2024

Vīru kopas “Vilki” koncertlekcija

Izveidots: 30.Aprīlis, 2024 Autors: Agnese Kanča

23.04.2024. Vīru kopas “Vilki” koncertlekcija tehnikumā – patriotiska, skanīga un iedvesmojoša!
Vīru kopas Vilki dalībnieki ne tikai dziedāja skanīgas karavīru dziesmas, bet iepazīstināja ar senajiem instrumentiem un to fantastisko skanējumu. Bet pats svarīgākais – aizrautīgā vēstures stunda par latviešu strēlniekiem un karavīru gaitām, dziesmām un atmiņām. Izskanēja iespaidīgi stāsti, interesantas fotogrāfijas un fakti, kas papildināja koncertlekciju.
“Mēs, latvieši, varam lepoties, jo mūsu tautai pieder latviešu strēlnieki. Viņi ir bijuši mūsu tautas simbols, kas latviešus darījis atpazīstamus pasaulē, tā saka vīru kopas “Vilki” dalībnieks, grāmatas “Pulcējaties zem latviešu karogiem!” sastādītājs Andris Balcers. Liels bija mūsu pārsteigums”, saņemot īpašumā šo aizraujošo, izglītojošo un interesanto grāmatu. Tehnikuma kuplā saime saka paldies!
Tuvojas 1.maijs un 4.maijs – šīs dienas Latvijā ir svētku dienas. 1.maijā mēs atzīmējam Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu. Visā pasaulē šī diena ir darba svētki. 4.maijs Latvijas neatkarības atjaunošanas diena. Norisināsies dažādi pasākumi, aktivitātes pagastos, pilsētās, ģimenēs un Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikumā, pasākumi, kuros varam sajust lepnumu, ka esam neatkarīga valsts. Esmu dzimusi latviete un lepojos ar to. Mana valoda vienmēr man atgādinās no kurienes esmu cēlusies, es ar lepnumu teikšu, ka esmu latviete un, ka mana valoda ir visskaistākā. Ar ko sākas Latvija? Ar valodu? Kā valoda var dzīvot? Es dzīvoju, brālis un māsa dzīvo, suns un kaimiņu kaķis. Bet valoda? Varbūt tāpēc, ka tai ir silti, ka tā ir satīta baltā villainē. Tā ir satīta mazā kamolā – mūsu Latvijā, kur cilvēki sarunājas, dzied, raksta vēstules, slavē un rāj cits citu. Tai ir silti, jo vasarā to apņem mūsu Baltijas jūras spirdzinošie ūdeņi, bet ziemā katrā lauku mājā kuras krāsniņa, pie kuras tad raisās valodas. Baltajā villainē satīta valoda skan, jo apkārt ir tīrs. Sakopta vide, iztīrīta māja un pagalms, izravēts dārzs un iesētas puķes. Tad var apsēsties pie galda, apēst kaut ko garšīgu un sarunāties. Runāt var stundām ilgi, jo ir par ko. Jo tā ir mana sēta, manis padarītais darbs, mani tuvie cilvēki. Mēs visi jūtamies ērti savā baltajā kamolā, jo tas pieder tikai mums un tikkai Latvijai ir tik skanīga un krāšņa valoda – Latviešu!
Sildīsim to un nekad neļausim tai nosalt! Lai skaisti svētki visiem!

Sagatavoja: direktores vietniece R.Sondore