Meklēt


Bibliotēka

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības Bibliotēkas darba laiks P. 12:30 - 17:30 O. T. - C. - 12:30 - 17:30 P. - Skolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis: visu skolas izglītojamo un darbinieku bibliotekārā un informatīvā apkalpošana Uzdevumi: 1. Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. 2. Skolas bibliotēkas lietotājiem nodrošināt brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu sniedzot visiem bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus 3. Attīstīt izglītojamo informācijas prasmes. 4. Veicināt izglītojamo patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos. 5. Veicināt izglītojamo prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avot [...]

Konsultācijas

SKOLOTĀJU KONSULTĀCIJU grafiks 2023./2024. m.g. Laiks Skolotājs Mācību priekšmets PIRMDIENA 16.15-18.00 Arnis Avišāns Teorētiskie moduļi IP Būvdarbi 16.15-20.05 Raimonds Grudulis Praktiskās mācības IP Būvdarbi 16.15-17.25 Aigars Oļukalns Augsnes īpašības un ielabošana, Precīzās tehnoloģijas lauksaimniecībā, Augu mēslošana, Augu pavairošana 16.15-17.15 Anna Šperga Matemātika 16.15-17.15 (mēneša otrā un ceturtā pirmdiena) Raivita Sondore Iekštelpu dekoratīvā apdare 16.15-16.50 Skaidrīte Zepa Sociālās zinības un vēsture 16.15-17.30 Jānis Silavs Lopbarības ražošana, Lopkopības pamati OTRDIENA 16.00-17.00 Maija Opincāne SvešvalodaI (B I) 15.50-16.30 Lilita Zukule Iniciatīva un uzņēmējdarbība, Tūr [...]

Sports

Gada sportists Nolikums Sporta pasākumu kalendārais plāns 2023./2024. Plāns 2023./2024. Sacensību uzvarētāji 2023./2024.māc.g. rīkotajās skolas sacensībās Jaunieši Jaunietes Vieglatlētika 13.09.2023. 1. Gustavs Eriņš 1. Zane Kalniņa 2. Dainis Skudrītis 2. Anna Lazdiņa - Uzulniece 3. Artis Zvaigzne 3. Stefānija Ikauniece 4. Rihards Juršo 4. Karīna Ričagova 5. Artis Smirnovs 5. Samanta Veršilo 6. Juris Labutis 6. Mārīte Magone Šautriņu mešana 25.09.2023.-05.10.2023. 1. Emīls Čevers 1. Elvita Grudule 2. Rihards Juršo 2. Anna Lazdiņa-Uzulniece 3. Arturs Čerņavskis 3. Zane Kalniņa Rudens kross 26.09.2023. 1. Artis Zvaigzne 1. Samanta Veršilo 2. Ričards Mazūrs 2. Anna Lazdiņa-Uzulniece 3. Markuss [...]

Datu privātuma politika

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Datu privātuma politika Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno tai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, kas nereti nosaka arī nepieciešamību apstrādāt personas datus. Jēkabpils Agrobiznesa koledža savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību. Datu privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizs [...]

JAK Barkavas struktūrvienības VB1 komanda dosies uz ZZ čempionātu

Šī gada ziemas noslēgumā un pavasara sākumā JAK Barkavas struktūrvienības 1.kursu izglītojamie ļāvās Latvijas skolēnu sporta un prāta spēļu „ZZ čempionāts” reklāmas vilinājumam, izveidojot V1 („Viesnīcu pakalpojumi”) un B1 („Būvdarbi”) apvienoto komandu Ramonas Pētersones, Aļonas Grigorjevas, Barbaras Smirnovas, Dagmāras Leitānes, Evas Vindačas, Janīnas Pauniņas, Karinas Avdevičas, Kristapa Birjukova, Laura Stafecka, Raita Novičenoka, Samantas Sirmās, T [...]

Jolantas atziņas par ESF projekta sniegtajām iespējām

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības ESF Profesionālās izglītības projekta Jauniešu garantijas programmas  “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” izglītojamās Jolantas Nagles atziņas par ESF projekta sniegtajām iespējām... Mana ikdiena aizrit Varakļānu novada pašvaldībā, kurā šobrīd praksē pārbaudu mācībās gūtās zināšanas un prasmes. Strādāju prakses vadītājas Karīnas Keišas vadībā: darbs ir dinamisks un r [...]

Jūnijs – kvalifikācijas eksāmenu laiks

Pašā vasaras plaukumā vēl vienu soli pretī patstāvīgai dzīvei sper Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēkņi. Ir klāt tas brīdis, kad teorētiskajos un praktiskajos mācību priekšmetos apgūtās zināšanas jāpierāda, kārtojot kvalifikācijas eksāmenus. Tos laika posmā no 2018. gada 18. jūnija līdz 27. jūnijam kārtoja izglītības programmu “Lauksaimniecība”, “Viesnīcu pakalpojumi”, “Būvdarbi” un “Administratīvie un se [...]

Izstāde "Barkava agrāk un tagad"

JAK Barkavas struktūrvienības telpās ir aplūkojama izstāde "Barkava agrāk un tagad". Izstāde "Barkava agrāk un tagad" piedāvā jaunāko laiku vēstures mirkļus, kurus, grupējot, varam iedalīt četros posmos: Krievijas carisma, Latvijas brīvvalsts, okupācijas varu (vācu un padomju) un atjaunotās - neatkarīgās Latvijas laiks. Katrs varas posms atstājis savam laikam raksturīgo.

SAM 8.3.4. PUMPURS

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projektā kopā paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts vei [...]

SAM 8.5.1. DVB

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001). Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 27.janvāris līdz 2023.gada 31.augustam. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības [...]

JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamie Erasmus+ projektā!

Novembra mēnesī 6 izglītojamie devās 3 nedēļu kvalifikācijas praksē uz uzņēmumiem Austrijā. Pirms projekta īstenošanas notika dalībnieku atlase un iepriekšēja sagatavošana. Sadarbībā ar uzņemošajām organizācijām, atbilstoši izglītības programmām, tika piemeklētas prakšu vietas un nodrošināta dzīvošana. Savos iespaidos dalās koledžas izglītojamie: Diāna Ugare: Strādāju viesnīcā, kuras nosaukums ir "Paronamadorf Sauaple". Manos darb [...]

Zinību diena!

Laiks, kas pieder mums Celties un iet Nebaidīties pretī mērķim skriet Domāt un spriest Jaunas domas pasaulei sviest Redzēt un dzirdēt Atļauties sevi palaikam kritizēt Runāt un darīt Nākotnes sapņus tuvumā skatīt. Tvert un ķert Gudrības avotā atziņas smelt Sajust un saprast. Sevi tālākos meklējumos atrast Mīlēt un cienīt Visu jauko kā konfekti papīrā ietīt Vērot un būt. Laikā, kas zūd Smiet un kliegt. Par pagātni, ko neatgriezt. Palikt un varēt Visas domas kā dzīvību saudzēt Turēt un spēt. Sevī l [...]

Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti laika posmā no 2020.gada 23.marta līdz 14.aprīlim

Mācību darba plānojums Stundu saraksts Stundu saraksts pieejams gan Mykoob vidē, gan koledžas mājas lapā. Stundu sarakstā mācību process, cik vien tas iespējams, sakārtots blokstundās, nosakot vienā dienā katrai grupai ne vairāk kā 2-3 mācību priekšmetu/moduļu apguvi. Nedēļas plānojums AUDZĒKŅIEM Visa informācija par mācību organizēšanu attālināti ir pieejama Mykoob vietnē. Lai veiksmīgi noritētu attālinātais mācību process, audzēknis: var izveidot datorā savu mācību portfolio, gru [...]

1. Septembris!

1.septembrī plkst.10.00 JAK Barkavas struktūrvienībā svinēsim pirmo skolas dienu 31.08.2020. no plkst.12:00 – iekārtošanās dienesta viesnīcā 1.09.2020. plkst.10:00 – tikšanās ar grupu audzinātājiem Plkst.11:45 – 12:45 – pusdienlaiks Plkst.13:00 – aktivitātes kopā ar grupas biedriem un audzinātāju    

Attālinātās skolas sacensības spēka trīscīņā.

Izpildes laiks:   No 25.11.2020.- 11.12.2020. Mērķis:   Patstāvība, godīgums, atbildība, iniciatīva. Uzdevumi: Lēcieni ar aukliņu( 30sek.) Roku saliekšana ,iztaisnošana(30sek.) Berpee(30sek.) Atgriezeniskā saite: Nofilmēt katru uzdevumu, video sūtīt uz Mykoob vai WhatsApp. Sīkāka informācija katrai grupai Mykoob.      

eTwinning projekts “Mani pirmie zābaciņi”

2020.gada 05. – 07.augustam Liepājā Promenade Hotel  satikās eTwinning vēstnieki no visas Latvijas, kurā norisinājās 3 dienu kursi “Laika plānošana eTwinning mācību projektu kontekstā”. No JAK Barkavas struktūrvienības vēstnieku saietu apmeklēja latviešu valodas skolotāja, eTwinning projektu vadītāja Mairita Smeltere. Kursu laikā svarīgās tēmas: eTwinning sasniegumi un aktualitātes 2020./2021.m.g. Vēstnieku pieredzes “dzīvā bibliotēka” Pašn [...]

Aktivitātes JAK Barkavas struktūrvienībā - „Barikādēm 30”

2021. gada janvārī apritēs 30 gadi, kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem. Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi un brīvību. Tā bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem, kad, Latvijas Tautas frontes aicināti, cilvēki izveidoja barikādes a [...]

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 2020

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 2020’ JAK Barkavas struktūrvienībā notika 2020.gada 12.novembrī. “Šogad Ziemeļvalstu literatūras nedēļai sākoties, Ziemeļvalstis sedz bieza tumsa. Mēs pasargājam sevi no aukstā rudens vēja un lietus ar lietussargiem, iededzam lukturus un iegrimstam grāmatās un stāstos”, Anno Vikberga no Ālandu salām. Tēma – Ziemeļvalstis un pasaule. Mērķis – piepildīt Z-valstu un Baltijas valstu skolas un bibliotēkas ar lasījumiem, izstādēm, sa [...]

EIROPAS VALODU DIENA 2020’ RADOŠO DARBU KONKURSS “Mans grāmatplaukta stāsts”

Eiropas Valodu diena 2020’ ietveros, Latviešu valodas aģentūra aicina skolēnus piedalīties konkursā “Mans grāmatplaukta stāsts”, rakstīt latviešu valodā domrakstus, esejas, dzejoļus, kā arī klāt pievienot zīmējumus un iesūtīt savus darbus. Konkursa mērķis un uzdevums: 1.Popularizēt latviešu valodu; 2.Rosināt skolēnus izzināt kultūrvēsturisko mantojumu. Konkursa norise: ·konkurss notiek no 2020.gada 26.septembra, darbus iesūtīt līdz 2020.gada 18.novem [...]

ATZINĪBA & KVALITĀTE darbojoties eTwinning projektos

JAK BARKAVAS struktūrvienība ir gandarīti un priecīgi par saņemtajiem KVALITĀTES SERTIFIKĀTIEM nacionālajā eTwinning projektā “Mani pirmie zābaciņi 2”, kas tika saņemti 2021.gada jūnijā. Projektā darbojās skolotājas: Egita Kārkliņa & Mairita Smeltere un skolēni: Inese Stepaņenko, Aļona Grigorjeva, Līga Krūmiņa, Zane Radžēle, Izlīte Dzilna, Ričards Vucāns, Rūdolfs Oļukalns, Elizabete Boļšakova, Mārtiņs Šķēls, Viktorija Ozoliņa, Madara Puškeire, Krista Ūdre no [...]

Tiešsaistes vecāku sapulce - Kopīgi mācīties un augt vienotā virzienā

10.11.2021.Plkst.18:00. Tiešsaistes vecāku sapulce Kopīgi mācīties un augt vienotā virzienā N.p.k. Laiks 1. 18:00 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstības virzieni Jākabpils Agrobiznesa koledžas direktore R.Pole 2. 18:10 Konkurētspējīgas priekšrocības veidošana Barkavas struktūrvienības vadītāja S.Smeltere 3. 18:30 Izglītības kvalitāte un kompetencēs balstīta profesionālās izglītības īstenošana Barkavas struktūrvienības vadītājas vietniece mācību jomā S.Zepa Audzināšanas jomas konstruktīva virz [...]

Fotokonkurss skolēniem un skolotājiem

Fotokonkurss skolēniem un skolotājiem Norises laiks no 12.01.2022. – 12.02.2022. Konkursa devīze „Viss sākas ar mīlestību....” /Roberts Roždestvenskis/ Konkurss veltīts Krievu dzejniekam, tulkotājam, dziesmu tekstu autoram Robertam Roždestvenskim 90 gadu jubilejā Konkursa organizators: Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija (ЛАПРЯЛ) Rezultātu paziņošana: 12.04.2022. Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācijas (ЛАПРЯЛ) mājas lapā Vairāk info: šeit Fotogra [...]

Darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu īstenošana

Pašlaik var jau atzīmēt piecus gadus, kopš Jēkabpils Agrobiznesa koledžā un Barkavas struktūrvienībā tiek īstenots ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos». Izglītības iestādei šis projekts nodrošina sadarbību ar uzņēmumiem, kas palīdz labāk uztvert darba devēju prasības. Uzņēmēji savukārt mēdz noskatīt nākamos darbiniekus, taču vienlaikus tas ir arī viņu praktiskais ieguldījums jauniešu izglītošanā. Šāds kopīgs darbs [...]

Sacensības "Basketbola meistars"

No 07.02.2022.-28.02.2022. JAK Barkvas struktūrvienībā norisinās sacensības Baskatebola meistars, kurās piedalās struktūrvienības izglītojamie. Sacensību veicamo uzdevumu izpildes noteikumi: Sacensību izpildes kopējais laiks 2 min.(1 min. izpilda soda metienus, 1 min. izpilda tālmetienus jaunieši un pustālos metienus jaunietes); Minūtei beidzoties, skolotājs dod komandu uzsākt tālmetienu izpildi jauniešiem, bet jaunietēm pustālo metienu, pēc metiena atgriešanās nākošā metiena izpildei notiek ar [...]

Prakse Spānijā Erasmus+ ietvaros

Jēkabpils Agrobiznesa koledža pašlaik īsteno Erasmus+ mobilitātes projektu, kas dod iespēju pilnveidot profesionālās prasmes ārvalstīs. Šī projekta ietvaros nupat JAK Barkavas struktūrvienības audzēkņi ir devušies uz Spāniju praksē. Tie ir 3.kursu audzēkņi, kuri apgūst lauksaimniecības un būvdarbu programmas: Daniels Baumgartens, Andris Eriņš un Mārtiņš Štrauss. Kopā ar viņiem pirmās dienas Malagā pavadīja pedagogs Aigars Oļukalns, veicot darba vērošanu uzņēmumos. Paredzētais prakses norises lai [...]

Neticami - skolotājiem pēcstundas!

Par godu Skolotāju dienai JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamie bija sagatavojuši pārsteigumu saviem skolotājiem - atstāja uz pēcstundām. Pēcstundu ietvaros skolotājiem bija jāveic dažādi atraktīvi uzdevumi gan komandās, gan individiāli, atklājot jaunus talantus - zīmēšanā, dzejas rindu radīšanā, ticējumu veidošanā. Neliels ieskats skolotāju pēcstundu radītajās dzejas rinās Skolotāja plaukstās nākotnes smagums gulst, Skolotāja smaidā prieka vēsts rotājas, Skolotāja jokā visas klases prieks [...]

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa

14.-18.novembris ir laiks, kad visā Latvijā atzīmē un skolēni piedalās dažādās aktivitātēs Ziemeļvalstu literatūras nedēļas projektā 2022. Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 25. reizi, Latvijā - 24. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļv [...]

Konkursi svētku noskaņā

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Barkavas struktūrvienībā tiek organizēti radošo darbu konkursi latviešu un angļu valodā. Tēma: Sasildi Ziemassvētkus ar savu plaukstu! Mērķis: Iepriecināt sevi un sev līdzās tos cilvēkus, ar kuriem esam ikdienā bieži kopā, sagatavojot savu novēlējumus radošā Ziemassvētku kartītē. Dalībnieki: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības izglītojamie un darbinieki Īstenošanas laiks: 2022.gada 5.decembris – 16.decembris Veicamais uzdevums: Sagatavo savu Ziemas [...]

Sajūti sirdī Ziemassvētkus!

Sajūti sirdī Ziemassvētkus! 14.12.2022. ieskandinājām sirdī Ziemassvētkus kopā ar Rūtu Dūdumu Ķirsi un Jāni Ķirsi - sadziedājāmies Ziemassvētku dziesmas, sasmēlāmies pozitīvas emocijas. 16.12.2022. svinīgajā Ziemassvētku pasākumā klausījāmies novēlējumus, skanīgās ansambļa dziesmas un no struktūrvienības vadītājas Silvijas Smelteres saņēmām Pateicības rakstus, sporta darba organizatores Ingas Dzelmes medaļas par godalgotām vietām sportā. Katrai grupai tika kāds našķis, lai pie kūpošas tējas krūz [...]

Labdarības akcija senioriem

Ir noslēgusies Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā organizētā Ziemassvētku labdarības akcija, kuras laikā ikviens struktūrvienības izglītojamais un darbinieks, tika aicināts sagādāt nelielu dāvaniņu Barkavas pansionāta senioriem. 22.decembrī visas sarūpētās dāvanas tika nogādātas Barkavas pansionātā, lai šajos svētkos prieks iemirdzētos katrā seniora sirsniņā. Tikai kopā mēs spējam padarīt ikdienu gaišāku, svētkos piedzīvot brīnumus un pasauli padarīt laimīgāku! Lai visiem ga [...]

Prakse Spānijā

Jēkabpils Agrobiznesa koledža aktīvi turpina īstenot Eiropas Savienības finansētos programmas Erasmus+ mobilitātes projektus pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” profesionālās izglītības sektorā, kas audzēkņiem dod iespēju pilnveidot savas profesionālās prasmes ārvalstīs. Projekta ietvaros astoņi Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi 12.martā devās uz Malagu Spānijā. Tur jauniešiem paredzēta trīs nedēļu prakse attiecīgajās jomās – būvniecība, viesmīlības pakalpojumi, m [...]

Gadskārtu dziesmas

Jau četras dienas mēs dzīvojam pavasarī, pēc lielajiem sniegiem, puteņiem un saliem, beidzot esam sagaidījuši sauli ne tikai ārā, bet arī mēs paši sākam atplaukt, esam gatavi jauniem izaicinājumiem un piedzīvojumiem. Ir īstais laiks arī atmodināt prātu un dvēseli ar skanīgām dziesmām, kuras mums dziedāja Asnate un Aurēlija Rancānes no tautas mūzikas grupas TAUTUMEITAS. Izpētījām un parunājām par latviešu tradīcijām, par gadskārtu svētkiem, rotaļām, ticējumiem, jokiem un dziedājām līdzi skanīgajā [...]

DVB aptauja

Aptauja par prakšu un darba vidē balstītu mācību īstenošanu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem Sveiks, audzēkni! Esam no Latvijas Darba devēju konfederācijas projekta par Darba vidē balstītām mācībām! Vēlamies noskaidrot Tavu pieredzi, esot praktiskajās mācībās pie uzņēmuma, tādēļ lūgums būtu aizpildīt sagatavoto aptauju. Tavs viedoklis mums ir svarīgs profesionālās izglītības attīstībā un tieši Tu vari ietekmēt kāda būs profesionālās izglītības nākotne. Saite uz anketu šeit Aizpildīšana [...]

Darbinieku saliedēšanās pasākums

Darbinieku saliedēšanas pasākums 16.06.2023. Mācību gada noslēguma tradīcija koledžā - darbinieku saliedēšanas pasākums. Šogad pedagogi un tehniskie darbinieki tuvāk iepazina skaisto Latvijas pilsētu – Ērgļus. Satika fantastiskus cilvēkus, izbaudīja gleznainās ainavas, dabu, pabija draudzīgā atmosfērā ar saviem kolēģiem un sacentās viens ar otru Kriketa spēlē. Pirmā pieturas vieta - Vecā Ērgļu stacija, kurā mūs uzņēma Māris Olte. Viņa vienkāršā komunikācija, interesantais stāstījums par Ērgļiem, [...]

Skolas mēroga sacensības vieglatlētikā 2023

13.09.2023. Barkavas struktūrvienībā norisinājās ikgadējās skolas sacensības vieglatlētikā. Laiks ļoti lutināja, tādēļ jaukā gaisotnē katrs izglītojamais varēja parādīt un pierādīt, uz ko ir spējīgs. Izglītojamie sacentās četrās disciplīnās - 100 metru skrējienā, tāllēkšanā, lodes grūšanā un bumbiņas mešanā. Kopvērtējuma olimpiskais sešinieks: Jaunietes 1. Zane Kalniņa 2. Anna Lazdiņa-Uzulniece 3. Stefānija Ikauniece 4. Karīna Ričagova 5. Samanta Veršilo 6. Mārīte Magone Jaunieši 1. Gustavs Eriņ [...]

Valsts valodas dienas konkurss

Svini Valsts valodas dienu un piedalies konkursā! Konkursu organizē Latviešu valodas aģentūra. Piedalās: 5.-12.kl. skolēni Laiks: konkurss notiek no 16.oktobra līdz 6.novembrim. Vairāk ar informāciju var iepazīties šeit Esi aktīvs, piedalies!